Home / Nasze produkty / Historia jogurtu

Historia jogurtu

Historia-jogurtu

Napój ten pochodzi prawdopodobnie z Indii, a szczególnie rozpowszechnił się w krajach bliskiej Azji i Afryki, a poprzez Turcję na Bałkanach. Ja-urt znaczy po Turecku kwasne mleko, w Indiach nazywa się ono dadhi, w Syrii - lebeny, w Egipcie, Iraku, Libanie - leben, w Armeni - mazun, w Bułgarii jugurt i kiseło mlako. Mogą występować jeszcze inne lokalne nazwy tego napoju.

Od setek lat był on wytwarzany przez ludność wiejską z podgęszczonego przez długotrwałe gotowanie mleka bawolego, a następnie z koziego i krowiego. Miał on silnie kwaśny smak i zwartą konsystencję, a przed spożyciem często rozcieńczany był wodą. Ukwaszenie zachodziło pod wpływem naturalnej mikroflory mleka, wśród której w warunkach gorącego klimatu przeważały bakterie ciepłolubne. Z systematycznym spożywaniem jogurtu często wiązana jest długowieczność ludów krajów bałkańskich