Home / Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

„Działania firmy nie kończą się poza murami fabryki…”. Tymi słowami Antoine Riboud, pierwszy CEO DANONE, zredefiniował tradycyjną rolę biznesu podczas swojej słynnej przemowy w Marseile, podkreślając jak ważny jest aspekt społeczny dla prawidłowego rozwoju biznesu. Miało to miejsce w 1972 roku, ale podwójne zobowiązanie, łączenie praktyk biznesowych z odpowiedzialnością społeczną, jest widoczne w działaniach firmy do dziś.

Jesteśmy producentem żywności – za naszymi markami stoi przede wszystkim dbałość o najwyższą jakość produkcji oraz smak, ale również troska o środowisko naturalne oraz lokalne społeczności.

[Zapoznaj się z naszą Polityką w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Produktu, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy ]

Pobierz plik
 

1. ŚRODOWISKO
 
W Danone zwracamy szczególną uwagę na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie wytwarzania produktu – począwszy od koncepcji jego powstania, poprzez proces dostawy surowców i opakowań, produkcję, transport do klientów i konsumentów, aż po losy opakowania po spożyciu.

Jako jeden z liderów CSR od lat konsekwentnie staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. W Danone wychodzimy z założenia, że zarządzanie przyjazne przyrodzie musi uwzględniać wszystkie działania firmy mające wpływ na otaczającą nas naturę – począwszy od powstania koncepcji nowego produktu, poprzez pozyskanie surowców niezbędnych do jego wytworzenia, proces produkcyjny, transport wyrobów do klientów i konsumentów aż po losy opakowania, które po spożyciu produktu może stać się uciążliwym dla środowiska odpadem.

W praktyce oznacza to, że chcemy zmniejszać obciążenia, jakimi nasza działalność skutkuje dla środowiska naturalnego na każdym etapie tworzenia produktu w całym łańcuchu wartości . Za nasz priorytet uznaliśmy systematyczne zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody. Naszą ambicją jest włączenie do tego procesu kluczowych interesariuszy – pracowników, dostawców, klientów i konsumentów – oraz wzięcie na siebie większej niż dotychczas odpowiedzialności za emisję szkodliwych substancji nawet na tych etapach tworzenia produktu, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. W tym celu w 2008 roku zaczęliśmy w Danone wdrażać nową strategię środowiskową. Nasze kluczowe działania koncentrują się wokół budowy ekokultury, ekozarządzania i ekokomunikacji. W każdym z tych obszarów wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, stworzyliśmy plan działań na najbliższe lata, a także zdefiniowaliśmy wskaźniki, dzięki którym będziemy mogli mierzyć stopień realizacji przyjętych celów.

Cele na 2017 rok:

  1. emisja CO2 -3%
  2. zużycie energii -7%
  3. zużycie wody -7%
  4. poprawa w obszarze odnawialnych opakowań

2. SPOŁECZEŃSTWO
 
Większość naszych działań społecznych, realizowanych w całej Polsce, od lat podporządkowujemy jednej głównej idei - walce z problemem niedożywienia dzieci.

Wybór obszaru zaangażowania społecznego nastąpił w 2003 roku i nie był przypadkowy – przeprowadziliśmy wówczas badania wśród naszych konsumentów, a także konsultacje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji publicznej i naukowcami z różnych dziedzin, zajmującymi się problematyką związaną z niedożywieniem dzieci. W ich wyniku wybraliśmy taki obszar zaangażowania, który pozwala nam efektywnie wykorzystywać posiadane kompetencje jednocześnie do rozwiązywania ważnego problemu społecznego i realizacji kluczowych celów biznesowych.

Nasze działania koncentrują się na dwóch kluczowych inicjatywach: Programie Podziel się Posiłkiem, realizowanym we współpracy z Bankami Żywności, oraz Śniadanie Daje Moc tworzone w ramach Partnerstwa dla Zdrowia.

a) Podziel się Posiłkiem

Program Podziel się Posiłkiem został zainicjowany przez nas w 2003 roku. Jest cyklicznym, powtarzającym się rok rocznie programem, który rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego. Jego misją jest zmniejszenie poziomu niedożywienia wśród dzieci w Polsce.

Cel to wydanie 1 mln posiłków dzieciom niedożywionym i potrzebującym dożywiania każdego roku!

NASZE DZIAŁANIA obejmują: 

Ogólnopolska Zbiórka Żywności
organizowana od 2004 roku we współpracy z Bankami Żywności w sklepach w całej Polsce
Zbiórka Żywności Online
na charytatywni.allegro.pl
Akcje komunikacyjno-promocyjne
wspierające edukację i budowanie świadomości problemu niedożywienia dzieci

Walka z tym problemem jest bowiem dawaniem dzieciom szansy na lepszy start w przyszłość, a przez to naszym wkładem w budowanie silnego i zdrowego społeczeństwa.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, Podziel się Posiłkiem jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w naszym kraju. Według danych z 2015 roku Program Podziel się Posiłkiem jest znany przez 71% dorosłych Polaków.

b) Partnerstwo dla Zdrowia i Śniadanie Daje Moc

partnerstwo_dla_zdrowia

 
Partnerstwo dla Zdrowia to wyjątkowa inicjatywa społeczna. Naszym celem jest przeciwdziałanie problemowi niedożywienia i nieprawidłowego żywienia dzieci w Polsce oraz jego skutkom zdrowotnym i społecznym. Ważnym aspektem działania koalicji są działania edukacyjne, w tym również promowanie właściwej diety. Partnerstwo dla Zdrowia tworzą wspólnie z nami Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka.  

Nasze działania oparte są na dwóch filarach:

  • dostarczamy na rynek produkty Mleczny Start które dzięki swoim wartościom odżywczym dostosowanym do potrzeb dzieci i bardzo przystępnej cenie stanowią świetną propozycję na wartościowe śniadanie dla dzieci – szczególnie z rodzin o niezbyt zasobnych portfelach;
  • prowadzimy program edukacyjny Śniadanie Daje Moc, dzięki któremu dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania.
mleczny_start
sniadanie_daje_moc

Udostępnianie konsumentom o najniższych dochodach produkty na śniadanie bogate w składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Są to kaszka oraz zbożowe kanapki Mleczny Start dostępne tylko w sklepach Biedronki. 

Mleczny Start to pierwszy produkt w Polsce z misją i jednocześnie społeczna innowacja. Nie jest produkowany dla zysku – cały dochód z jego sprzedaży inwestowany jest w dalszy rozwój przedsięwzięcia.

Sprawdź oficjalną stronę produktów >>

Program "Śniadanie Daje Moc" czyli działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania, które skierowane są do rodziców, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy klasy 0-3 do tworzenia Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do organizacji wspólnego śniadania w klasach w Dniu Śniadanie Daje Moc – 8 listopada. W ramach Programu organizowane są zajęcia edukacyjne, w trakcie których dzieci uczą się, poprzez zabawę, najważniejszych zasad zdrowego odżywiania.

Sprawdź oficjalną stronę Programu >>

Śniadanie Daje Moc w Księdze Rekodrów Guinessa!

Bicie rekordu odbyło się 6 listopada, w trakcie 5. edycji programu Śniadanie Daje Moc. Punktualnie o 10.00, uczniowie szkół podstawowych klas 0-3, ich nauczyciele i opiekunowie, zabrali się za wspólne przygotowywanie zdrowego śniadania.

W akcji uczestniczyło 6778 osób - o 444 więcej niż w dotychczasowym zarejestrowanym rekordzie. Tym samym ustanowiliśmy nowy, śniadaniowy Rekord Guinessa!

Nie udałoby nam się osiągnąć tak niesamowitego wyniku, gdyby nie zaangażowanie wszystkich uczestników programu. Udowodniliśmy, że potrafimy złączyć siły by wspólnie zadbać o zmianę nawyków żywieniowych wśród najmłodszych na zdrowsze i pokazaliśmy, że pełnowartościowe śniadanie naprawdę daje moc!:)

c) Przekazywanie Produktów

Jednym z filarów naszej strategii zaangażowania społecznego jest przekazywanie naszych produktów na rzecz potrzebujących.

Byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, które odpowiedziały na apel powstających w latach dziewięćdziesiątych Banków Żywności. Od samego początku przyświecały nam te same cele: walka z niedożywianiem, przede wszystkim dzieci, i zapobieganie marnowaniu żywności. Dlatego nasza współpraca zaowocowała długofalowymi projektami edukacyjnymi i cyklicznymi akcjami społecznymi. Razem podnosimy świadomość społeczną dotyczącą problemu niedożywienia dzieci i wspólnie szukamy efektywnych sposobów jego rozwiązania. Wspieraliśmy także Banki Żywności w działaniach mających na celu dokonanie zmian w prawie podatkowym, które ułatwiły producentom i dystrybutorom przekazywanie darowizn żywnościowych.

Stale obserwujemy rynek i reagujemy na nowe wyzwania jakie się pojawiają. Niedawno uruchomiliśmy inicjatywę Nowe Pokolenie Rolników.

d) Nowe Pokolenie Rolników

Nowe Pokolenie Rolników (NPR) to nasz autorski program dla polskich producentów mleka uruchomiony w październiku 2015 roku we współpracy z Fundacją TROP – twórcą metodologii. Skupia się na dobrze prosperujących gospodarstwach mlecznych, żeby stały się najlepszymi w kraju oraz ugruntowały pozycję lidera na europejskim rynku mleka. NPR jest pierwszą inicjatywą realizowaną w Polsce w ramach globalnego funduszu Danone Ecosystem.

nowe_pokolenie_rolnikow

 
 

GENEZA PROJEKTU

Wierzymy, że w polskim rolnictwie przyszedł czas na pokolenie, które nie boi się wyzwań, jest otwarte i chce zmieniać wizerunek polskiego rolnika stając się jednocześnie przykładem dla innych. Tylko silne, konkurencyjne gospodarstwa mają szanse przetrwać na dynamicznym i nieprzewidywalnym rynku mleka. W Polsce aż 90% gospodarstw mlecznych to gospodarstwa rodzinne. By sprzedaż mleka była dla nich opłacalna, muszą zacząć funkcjonować jak małe przedsiębiorstwa.

NASZ CEL

Celem programu jest

WSPARCIE PRODUCENTÓW MLEKA W ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI I DUCHA PRZEDSIĘBIORCY ORAZ ZAANGAŻOWANIE ICH W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Chcemy wyłonić liderów transformacji w Polsce, którzy będą przygotowani do działania w zmiennych warunkach rynku mleka. Postęp to nasz sojusznik, dlatego w uczestnikach projektu wzmacniamy podstawy przedsiębiorcze, wiedzę ekonomiczną i techniczną z zakresu produkcji mleka oraz szkolimy ich z prowadzenia rodzinnego biznesu. Lepiej jest działać razem niż osobno. Wiemy, że współpraca z konkurencyjnymi na światowym rynku rolnikami stanowi wartościowe wsparcie w naszej drodze do bycia konkurencyjną marką.

PROGRAM NOWE POKOLENIE ROLNIKÓW

Jako pierwsi w Polsce pracujemy z rolnikami proponując im profesjonalny coaching oraz trening personalny. Rozwijamy zarówno ich umiejętności miękkie jak i wiedzę ekspercką. Ponadto każdy z uczestników ma możliwość współtworzenia szczegółów programu, w którym biorą udział.

W projekcie uczestniczą po dwie osoby z rodziny (ojciec - syn, ojciec - córka, mąż - żona itp.). Program opiera się na autorskiej metodologii rozwoju firm rodzinnych (TROP). Nie ma zamkniętego zakresu tematycznego, ani sztywnego programu szkoleniowego. Wszystkie działania są szyte na miarę każdego uczestnika, czyli indywidualnie do niego dopasowane, w celu uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy. Przede wszystkim stawiamy na dzielenie się doświadczeniami i uczenie się od siebie. Spotkania odbywają się w małych grupach, by stworzyć uczestnikom przestrzeń do dialogu i solidaryzowania się ze sobą.

3. MIEJSCE PRACY
 
W Danone stawiamy na zaangażowanych pracowników i wspólnie z nimi tworzymy wyjątkowe miejsce pracy. W praktyce oznacza to:

  1. prowadzenie nieustającego dialogu z pracownikami;
  2. budowanie środowiska pracy opartego na wyjątkowej kulturze organizacyjnej i autentycznych wartościach;
  3. tworzenie stylu przywództwa, dzięki któremu każdy pracownik chce być odpowiedzialny za wyniki firmy;
  4. myślenie o Danone jako o miejscu szeroko pojętego rozwoju dla każdego z nas.

Dowiedz się więcej na www.pracawgrupiedanone.pl

4. RYNEK
 
Danone, jako producent żywności, od początku swego istnienia przykłada wielką wagę do zapewnienia konsumentom produktów najwyższej jakości, które będą zaspokajały ich potrzeby żywieniowe i smakowe. Idziemy jednak o krok dalej – wierzymy, że branża spożywcza ma dziś do odegrania szczególną rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych całego społeczeństwa i tym samym może realnie wpływać na jego zdrowie. Dlatego kwestie związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem stały się osią naszej strategii CSR w obszarze rynek.

Z tego powodu Danone podpisał, w ramach działań prowadzonych przez Polską Federację Producentów Żywności, samoregulację - reklama skierowana do dzieci i młodzieży, której celem jest odpowiedzialna reklama skierowana do tych grup. Szczegóły zasad tej samoregulacji są opublikowane na stronie Rady Reklamy

Chcemy, by konsumenci znali nasze produkty, ufali im i polecali jako wspierające zdrowie i dobre samopoczucie. Zależy nam także na tym, aby nasze produkty miały odpowiednie profile żywieniowe i wspierały prawidłowe odżywianie.