Home / Społeczna odpowiedzialność

Środowisko

Środowisko

W obszarze „środowisko” za nasz priorytet uznaliśmy systematyczne zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w całym procesie tworzenia produktu...

czytaj więcej

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Większość naszych działań społecznych, realizowanych w zakątkach Polski, od lat podporządkowujemy jednej głównej idei – walce z problemem niedożywienia dzieci.

czytaj więcej

Miejsce pracy

Miejsce pracy

W Danone postawiliśmy na budowanie zaangażowania pracowników i wspólne z nimi tworzenie wyjątkowego miejsca pracy...

czytaj więcej

Rynek

Rynek

Osią naszej strategii CSR w obszarze rynek są kwestie związane ze zdrowiem i żywieniem. Nasze działania koncentrują się wokół receptur produktów...

czytaj więcej

Czym jest CSR

CSR to dla nas nieodłączny element funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowychi budowania wartości firmy.

Po raz pierwszy w historii Danone’a w Polsce stworzyliśmystrategię społecznej odpowiedzialności biznesu ściśle zintegrowanąze strategią rozwoju biznesu na lata 2008-2013. Strategia „Zrównoważony Rozwój” składa się z dwóch części: „Zaangażowanie społeczne” i „Środowisko naturalne”.

Cel, który przed sobą postawiliśmy to aktywne przyczynianie się do poprawy dobrostanu społeczeństwa poprzez rozwiązywanie problemów związanych z żywieniem oraz wywieranie neutralnego lub pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Podejście Danone’a do społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawia. Chcemy być najbardziej odpowiedzialną firmą w Polsce i dzięki temu zdobywać zaufanie interesariuszy oraz budować przewagę konkurencyjną – to nasza wizja.

czytaj więcej


Raport CSR 2012 Raport CSR 2012

Zapraszamy do zapoznania się z drugim już Raportem CSR Danone w Polsce . Obecna publikacja podsumowuje działania podejmowane przez nas od 2010 roku do grudnia 2012 roku. 

Łańcuch wartości

Łańcuch wartości

Wpływ ekonomiczny na
społeczności lokalne poprzez
zakup mleka, surowców
i opakowań u 455 dostawców
Danone’a w Polsce...

Czytaj więcej