Raport CSR 2012

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym raportem "Zrównoważony Rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko" omawiającym działania firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. i powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative i został zewnętrznie zweryfikowany otrzymując ocenę A+.

 Wersja do przeczytania Wersja do odsłuchania

Raport podzielony został na 4 części, w których przedstawiamy nasze działania w obszarach:

  1. 1. Odpowiedzialne zarządzanie, czyli jak rozumiemy zrównoważony rozwój.
  2. 2. Zdrowie, w której zawarliśmy informacje dotyczące prac nada jakością naszych produktów, edukacji żywieniowej i walki z niedożywieniem dzieci w Polsce.
  3. 3. Ludzie, z której dowiedzieć się można o naszych priorytetach związanych z pracownikami firmy oraz relacjami z dostawcami i klientami Danone.
  4. 4. Środowisko, w którym przedstawiamy realizację konsekwentnej strategii zmniejszania wpływu firmy na środowisko naturalne oraz naszego podejścia do rolnictwa zrównoważonego.

Liczne dobre praktyki opisujące przykłady naszych działań w poszczególnych obszarach, komentarze ekspertów i naszych pracowników odnoszących się do podejmowanych wyzwań oraz potwierdzające je dane liczbowe mają za zadanie nie tylko uatrakcyjnić raport ale przede wszystkim zagwarantować wiarygodność przedłożonych informacji. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument był rzetelny i stanowił dla Państwa inspirację z życia biznesowego wziętą.

Cieszymy się, że w 2012 roku Raport otrzymał dwie nagrody w VI edycji konkursu Raporty Społeczne. Jury Konkursu przyznało nam wyróżnienie za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania. Jeszcze bardziej cieszymy się, że w głosowaniu Internautów zdobyliśmy 1 miejsce. To nie pierwsze nagrody przyznane Danone za wysiłek włożony w przygotowanie raportu społecznego – w 2010 roku zajęliśmy I miejsce w konkursie a uzasadnienie wskazywało iż Raport za lata 2008-2010 w najlepszy sposób prezentuje strategiczne podejście firmy do zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że raportowanie społeczne nie kończy się na wydaniu raportu. Chcemy się rozwijać, szukać i wdrażać kolejne pomysły na prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony. Dlatego prosimy o wszelkie uwagi związane tak z raportem, jak i realizowanymi działaniami, prosimy o ich przesyłanie na adres: agnieszka.koc-ankiersztajn@danone.com .