ZZ PLAIN 2021 KV POZIOM POPRAWIONY CR 1

Żywiec Zdrój z neutralnością plastikową drugi rok z rzędu

Żywiec Zdrój, marka, która od lat stoi po stronie natury, kolejny raz z rzędu zrealizowała bezprecedensowe zobowiązanie złożone na Szczycie Klimatycznym COP24. Ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego przez firmę na rynek w 2021 roku został zebrany i poddany recyklingowi. Żywiec Zdrój pozostaje pierwszym i jedynym producentem wody butelkowanej w Polsce, który  zamyka obieg wykorzystywanego plastiku. Wszystko po to, aby być po stronie natury z szacunku dla środowiska i w trosce o planetę

Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest przestawienie się z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, a więc przejście z modelu, w którym surowce są wydobywane, wykorzystywane (najczęściej jednorazowo) i wyrzucane, do obiegu zamkniętego, zakładającego wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów. Odpowiedzią na to wyzwanie jest powtórzenie realizacji zobowiązania złożonego przez Żywiec Zdrój na Szczycie Klimatycznym COP24.

Do ponownego wykorzystania trafiła równowartość plastiku, który firma zużyła w 2021 roku, co przełożyło się na znaczące ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Zbiórka i poddanie ponownemu przetworzeniu ekwiwalentu wprowadzonego na rynek tworzywa to także dowód, że Żywiec Zdrój jest po stronie natury, a troska o środowisko jest jednym z filarów strategii firmy.

Zależy nam, by czerpiąc z natury to, co najlepsze, z równym zaangażowaniem działać na rzecz środowiska. Jako lider rynku wody butelkowanej w Polsce podejmujemy działania na rzecz efektywnego recyklingu butelek. Kolejny rok zbiórki 100% plastiku, jaki wprowadziliśmy na rynek, to praktyczny wymiar odpowiedzialności za nasze produkty, w tym także za ich opakowania – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój. Jesteśmy niezwykle wdzięczni konsumentom, którzy dostrzegając w zużytych butelkach potencjał cennego surowca, prawidłowo z nimi postępują, czyli odpowiedzialnie segregują odpady. W ten sposób także przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia – dodaje.


Podobnie jak w poprzednim roku, zbiórkę przeprowadzono dzięki współpracy z największą w Polsce organizacją odzysku opakowań – Rekopol, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych. Dało to gwarancję transparentności całego procesu i zgodność z wszelkimi standardami i przepisami.

To także istotne działanie na rzecz poprawy poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Polsce, wynikające z zobowiązania ogłoszonego przez Żywiec Zdrój na Szczycie Klimatycznym ONZ w 2018 roku. Firma konsekwentnie podejmuje działania w kierunku wprowadzenia odpowiedniego systemu depozytowego na opakowania napojowe, aby cenny surowiec jakim jest plastik był właściwie zagospodarowany. Niezbędne jest jednak w tym celu wprowadzenie odpowiednich, prawnych regulacji, tak aby osiągać wysoki poziom zbiórki plastiku w skali kraju. Pozwoliłyby one branży zbudować sprawne rozwiązanie, istotne nie tylko dla producentów, ale też – jeśli nie przede wszystkim – dla środowiska i całej gospodarki.

Aktualności