Dyrektor rynku polska i kraje bałtyckie Danone

Danone na Kongresie Made in Poland

Marek Sumiła,  Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, był jednym z panelistów debaty Kreatorzy Polskiej Gospodarki, która odbyła się w ramach Kongresu Made in Poland.

Made in Poland to najważniejsze cyfrowe wydarzenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Po sesji inauguracyjnej, podczas której wypowiedzieli się między innymi były premier prof. Jerzy Buzek, rektorzy Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Łódzkiej, a także prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, rozpoczął się pierwszy panel tematyczny – Kreatorzy Polskiej Gospodarki.

Zaproszeni do rozmowy goście poruszali między innymi temat kruchości biznesów - wskazywali czynniki sukcesu w budowaniu odporności gospodarki w obliczu narastającej, globalnej niepewności.

Kluczowe czynniki budowania odporności biznesu

„Pandemia jest wielkim szkłem powiększającym, które pokazało nieprawidłowości tego świata.” powiedziała prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz moderator pierwszego panelu tematycznego. Następnie poprosiła swoich gości między innymi o wskazanie czynników, które mogą budować antykruchość polskich firm.

Marek Sumiła podkreślił, że w budowaniu antykruchości, czyli odporności biznesu, ważne jest przede wszystkim prowadzenie transparentnego dialogu z konsumentami. „W Danone od zawsze podkreślamy, że lokalne potrzeby są w centrum naszej uwagi. W naszym modelu uwzględniamy wiedzę o lokalnych zwyczajach oraz charakterystyczne dla danej społeczności wyzwania w obszarze zdrowia i żywienia. Obecnie jedyne czego możemy być pewni to zmiana, dlatego kluczowe dla rozwoju biznesu jest obserwowanie zmieniających się potrzeb konsumentów, dostawców i pracowników. Działanie w bliskości z konsumentem, zdolność szybkiej adaptacji oraz jasny cel, którym w Danone jest wizja One Planet. One Health, to czynniki sukcesu w ciągłej zmianie.”

Prof. Elżbieta Mączyńska podkreśliła, po krótkiej wypowiedzi Marka Sumiły, jak ważne jest by firmy, podobnie jak Danone, dbały o długotrwałe relacje i długotrwały wzrost, a także opierały swoją działalność na trzech filarach - gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

Gośćmi pierwszego panelu obok Marka Sumiły byli: Paweł Nowak, dyrektor zarządzający DYNAXO, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu Związku Banków Polskich, Marcin Trzciński, prezes zarządu Mirror Investment, Paweł Kociuba, pełnomocnik Grupa Dealarska Pietrzak, Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wpływ Danone na polską gospodarkę

Obecnie Danone Sp. z o.o. zatrudnia w Polsce ponad 1 200 pracowników. Serce spółki znajduje się w zakładzie produkcyjnym na śląsku, w Bieruniu. To tam od ponad 20 lat wywarzane są jogurty i serki, które trafiają na krajowy rynek i do ponad 20 innych krajów w Europie oraz do Stanów Zjednoczonych, przyczyniając się do rozwoju polskiego eksportu. W opublikowanym przez grupę spółek DANONE raporcie Nieść zdrowie poprzez żywność. Wkład grupy spółek DANONE w rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa i zdrowia wskazujemy, że dzięki działalności Danone Sp. z o.o. w Polsce wygenerowanych zostało, w polskiej gospodarce, ok 1,1 mld złotych wartości dodanej. Wkład firmy w rozwój gospodarki krajowej to tworzenie miejsc pracy, ale nie tylko - to również odprowadzanie podatków i opłat, które służą finansowaniu przez państwo i samorządy wielu zadań m. in. związanych z budową dróg, inwestycjami w ochronę środowiska, inwestycjami socjalnymi, zdrowotnymi czy edukacyjnymi.

Danone aktywnie działa również w obszarze kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. To jest ważny temat, ponieważ jak wynika z raportu Planeta, Zdrowie. Przyszłość, który grupa spółek DANONE opublikowały w tym roku, aż 12 mln Polaków cierpi na choroby dietozależne i niestety nie traktuje jedzenia jako długofalowej inwestycji we własną przyszłość. Przykładem zaangażowania Danone Sp. z o.o. w promowanie prawidłowego odżywiania się Polaków jest stopniowe wprowadzanie na opakowania produktów systemu Nutri-Score, czyli uproszczonego oznakowania, które stosuje się po to, by w intuicyjny i zrozumiały dla konsumenta sposób przedstawić wartość odżywczą oznakowanych nim produktów.

"Dzięki produkcji w Polsce, m.in. poprzez zatrudnienie, współpracę z polskimi rolnikami i odprowadzanie podatków, wywieramy pozytywny wpływ na wiele gałęzi polskiej gospodarki. Zgodnie z przyświecającą nam wizją One Planet. One Health prowadzimy zrównoważoną działalność, troszcząc się o środowisko naturalne, a także kształtujemy właściwe nawyki żywieniowe Polaków. Kongres Made in Poland był dobrą okazją do podkreślenia wpływu, jaki generujemy w polskiej gospodarce " - komentuje Marek Sumiła.

„Nie ma takiego wyzwania na świecie, które można rozwiązać bez współpracy” to komentarz Krzysztofa Pietraszewskiego, Prezesa Zarządu Banków Polskich oraz Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego z sesji inauguracyjnej kongresu. Stanowi idealne podsumowanie pierwszego panelu tematycznego, wskazując, że jedynie działając razem przedsiębiorstwa, instytucje naukowe oraz władze mogą realnie zadbać o harmonijny i stabilny rozwój gospodarki.

Aktualności