Komunikacja wewnętrzna w trakcie pandemii

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na życie nas wszystkich, z dnia na dzień wymuszając na całych organizacjach zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania. W spółkach DANONE pracę z domu czy korzystanie z ciekawych rozwiązań komunikacji on-line praktykujemy już od dawna, dlatego zmiana, jaką musieliśmy przejść, była „tylko” duża :)

Jak komunikacja była oceniana przez pracowników?

Co było najważniejszym czynnikiem, dzięki któremu komunikacja wewnętrzna była trzecim, zaraz po elastycznych godzinach pracy i bliskości bezpośredniego przełożonego, najbardziej docenionym przez pracowników wsparciem oferowanym przez DANONE? Regularna komunikacja, prowadzona za pomocą odpowiednich kanałów, która stanowiła realną wartość dodaną dla pracowników – nie tylko informacyjną, ale również edukacyjną.

Kluczowa okazała się szybka reakcja i regularność komunikatów

Przede wszystkim zespół komunikacji wewnętrznej codziennie umieszczał na firmowym portalu
Facebook Workplace najświeższe informacje, związane z nowymi zasadami funkcjonowania w firmie. Wsparciem był też intranet, gdzie na stronie startowej umieszczony był link do najczęściej zadawanych pytań przez pracowników w kontekście koronawirusa (aktualizowanych na bieżąco). Sprawna komunikacja wewnętrzna była możliwa między innymi dlatego, że miała swojego reprezentanta podczas spotkań zespołu kryzysowego. Cenioną przez pracowników praktyką było również przekształcenie comiesięcznych spotkań z zarządem na cotygodniowe spotkania on-line – pobijaliśmy rekordy obecności z tygodnia na tydzień!

Dedykowana kampania #MyPlaceMySpace

To jednak nie wszystko. W dosłownie jeden dzień zespół komunikacji wewnętrznej, wraz ze wspierającą ich agencją, stworzył kampanię #MyPlaceMySpace, ze wskazówkami i złotymi radami, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości - w obliczu długoterminowej pracy zdalnej. Główne hasło kampanii odnosi się bezpośrednio do miejsca, z którego część pracowników zmuszona jest pracować – do własnego domu, ale również do sfery mentalnej, dobrego samopoczucia. Tematy, które są poruszane w tej komunikacji to bezpieczeństwo własne i bliskich, produktywność, organizacja efektywnych spotkań on-line, zdalne zarządzanie zespołem oraz well-being, a teraz także bezpieczny powrót do biura.
Zadbaliśmy również o to, żeby komunikacja ta była dwustronna – do jej współtworzenia zaproszeni
zostali wszyscy pracownicy spółek DANONE, którzy - motywowani przez zespół komunikacji wewnętrznej - dzielili się radami oraz swoimi dobrymi praktykami.

Pandemia zintensyfikowała komunikację w DANONE - obecnie generujemy w firmie 2x więcej postów
w naszych firmowych social mediach. Z drugiej strony, obserwujemy większe zainteresowanie oraz zaangażowanie – pracownicy regularnie odwiedzają dedykowaną tematyce COVID-19 zakładkę w intranecie, a posty na Workplace generują więcej komentarzy i lajków. To potwierdza, że komunikacja
wewnętrzna zyskała na znaczeniu, a firmowe kanały społecznościowe stały się źródłem informacji, do tej pory często przekazywanych w windzie, na korytarzu czy stołówce.

Aktualności