bowl with yogurt, muesli, almonds and fruits

DANONE realizuje strategię na rzecz poprawy zdrowia

W oparciu o świadomość, że prawidłowe wybory żywieniowe wpływają znacząco na stan zdrowa społeczeństwa, realizujemy w DANONE długofalową strategię, zgodną z wizją One Planet. One Health. W jej ramach zachęcamy i inspirujemy konsumentów do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Między innymi, jako pierwszy producent w Polsce, wprowadziliśmy system znakowania Nutri-Score na wybrane produkty, by ułatwić Polakom podejmowanie właściwych decyzji żywieniowych. Z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia, prezentujemy zbiór konkretnych działań, jakie podejmuje w tym ważnym obszarze życia.

Codzienne aktywności, podejmowane na poziomie jednostek, a także całych grup społecznych, nie pozostają bez znaczenia dla środowiska, którego stan, ma z kolei znaczenie dla ludzkiego zdrowia. To dlatego troska o oba te obszary – zarówno o planetę, jak i zdrowie – powinna być priorytetem dla nas wszystkich. Odpowiedzią jest strategia DANONE One Planet. One Health, która pozwoli zrealiować konkretne zobowiązania, aby nam wszystkim żyło się lepiej i zdrowiej. 

Dostarczając każdego dnia produkty na nasze stoły, mamy świadomość swojej odpowiedzialności za środowisko i stan zdrowia konsumentów. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna to główne filary funkcjonowania spółek DANONE. Wypracowanie strategii  DANONE One Planet. One Health pozwala nam w sposób przemyślany, a zatem i skuteczny realizować nasze plany. Pandemia COVID-19 sprawia zaś, że potrzeba zmian jest jeszcze większa i musi dziać się szybciej. Polacy kładą bowiem nie tylko coraz większy nacisk na kwestie zdrowotne, ale też środowiskowe. Myślę więc, że jako społeczeństwo i firma wkraczamy w nowy etap działań na rzecz planety i jej mieszkańców – mówi Paulina Kaczmarek, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w DANONE.

Potwierdzając swoje ambicje i zaangażowanie w rewolucję żywieniową i chęć kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych na wszystkich etapach życia, opierając się na swojej wizji One Planet. One Health, wyznaczyliśmy kluczowe obszary, w ramach których prowadzimy liczne projekty usprawniające.

Nie sposób wymienić ich wszystkich, dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze działania w dwóch filarach - tworzenie wartościowych produktów oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych Polaków. 

Wartościowe produkty

Jesteśmy światowym liderem w tworzeniu wartościowych produktów, m.in. przetworów mlecznych i pochodzenia roślinnego, wody i napojów, żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności medycznej. Ich proces produkcyjny przebiega z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat składników odżywczych i roli, jaką pełnią w organizmie. Dzięki temu dostarczamy produkty odpowiednio dopasowane do potrzeb konsumentów, w tym osób wymagających specjalnej diety.

Receptury produktów są stale udoskonalane – w ostatnich latach zredukowana w nich została zawartość cukru, soli i tłuszczów nasyconych. W portfolio DANONE znajduje się także szeroki wybór produktów, które stanowią doskonałą alternatywę dla słodkich napojów czy przekąsek o niskiej wartości odżywczej. Dodatkowo, z uwagi na stale zwiększające się potrzeby konsumentów, rozszerzyliśmy swoje portfolio o produkty tworzone na bazie roślin oraz produkty bio. Co ważne, zarówno gotowe produkty, jak i składniki wykorzystywane w procesie produkcji w zakładach produkcyjnych spółek DANONE w Polsce poddawane są łącznie około 11 000 testów dziennie. Dzięki temu, a także rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa cały asortyment DANONE odznacza się wysoką jakością.

Promocja właściwych nawyków żywieniowych

Wybory dotyczące jedzenia mają znaczący wpływ na zdrowie, dlatego jednym z priorytetów DANONE jest promocja prawidłowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W tym celu, jako pierwszy producent w Polsce rozpoczęliśmy stopniowe wdrażanie na opakowaniach wybranych produktów mlecznych systemu znakowania żywności Nutri-Score, który w prosty i czytelny sposób prezentuje wartość żywieniową danego produktu. Dzięki temu konsumenci mają możliwość świadomego dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych.

DANONE realizuje także liczne programy skierowane głównie do dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz placówek edukacyjnych (m.in. „Mamo, tato, wolę wodę!” czy „DANedu”), których zadaniem jest szerzenie wiedzy z zakresu żywienia. Tym sposobem edukacja żywieniowa DANONE dotarła już do miliona Polaków. Promocja zasad prawidłowego odżywania prowadzona jest także w środowisku medycznym, przede wszystkim wśród lekarzy pediatrów, a także wśród pracowników DANONE, poprzez m.in. inspirujące spotkania z ekspertami czy też porady dotyczące prawidłowego komponowania posiłków.

Propagowanie właściwych nawyków żywieniowych mogą również wspierać pracownicy spółek DANONE poprzez udział w funkcjonującym od 2010 roku wolonatariacie pracowniczym HOPE. Od początku jego uruchomienia zrealizowanych zostało łącznie około 750 projektów zgłoszonych przez pracowników, na które przeznaczono ponad milion złotych.

Wszystkie aktywności podejmowane przez DANONE łączą biznes oraz zrównoważony rozwój i zostały określone w postaci długoterminowych Celów DANONE 2030, które są ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  Dzięki dążeniu do ich realizacji firma będzie w stanie rozwijać się, strzec dobra planety oraz przyczyniać się do rewolucji żywieniowej, niosącej korzystne zmiany dla społeczeństwa.

Aktualności