Nasz wpływ

Zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego dbanie o te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE.

Poznaj nasz najnowszy raport wpływu za 2022 r. 

Raport wpływu

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas sposobem działania spójnym ze strategią i znacznie wykracza ponad pojedyncze projekty.

Wiemy, że aby faktycznie odpowiadać na potrzeby społeczne i prowadzić edukację ekologiczną, niezbędne jest połączenie sił z partnerami i interesariuszami zewnętrznymi.

W DANONE ten sposób patrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu ma swoje odzwierciedlenie w długoterminowych celach firmy. 

NASZE DZIAŁANIA I PROJEKTY

Aktualności