Nasz wpływ

Zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego dbanie o te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek DANONE. Poznaj nasz najnowszy raport wpływu za 2020 r. 

CELE DANONE 2030

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas sposobem działania spójnym ze strategią i znacznie wykracza ponad pojedyncze projekty.

Wiemy, że aby faktycznie odpowiadać na potrzeby społeczne i prowadzić edukację ekologiczną, niezbędne jest połączenie sił z partnerami i interesariuszami zewnętrznymi.

W DANONE ten sposób patrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu ma swoje odzwierciedlenie w długoterminowych celach firmy. 

Wyznaczyliśmy 3 obszary i 9 celów, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
Cele te określają kierunek naszych działań oraz są naszym wkładem w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Swoimi działaniami chcemy inicjować pozytywne zmiany w otoczeniu, tak by wpływać na zdrowie ludzi i planetę, tym samym tworząc zdrowszy świat.

NASZE DZIAŁANIA I PROJEKTY

Aktualności