Misja i wartości

DANONE to firma z misją.
„Nieść zdrowie poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” przyświeca nam w każdym działaniu. Dbanie o prawidłowe żywienie to podstawa naszej działalności już od ponad 100 lat.

Humanizm

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Odpowiedzialność to dla nas troska o pracowników, produkty i potrzeby społeczne, a także świadomość, że wpływamy na środowisko. Respektujemy różnice kulturowe i szanujemy partnerów społecznych oraz handlowych.

Otwartość

Jesteśmy ciekawi świata, patrzymy w przyszłość, słuchamy innych i odrzucamy uprzedzenia. Charakteryzuje nas elastyczność, energia i nieustanna gotowość do działania. Najważniejsza jest dla nas prostota oraz możliwość uczenia się poprzez doświadczenie.

Bliskość

Jesteśmy empatyczni i zawsze gotowi Cię wysłuchać. Rozumiemy potrzeby naszych pracowników, dostawców i partnerów handlowych. Dzięki temu nawiązujemy autentyczne, trwałe relacje i jesteśmy przyjaznym pracodawcą.

Entuzjazm

Mamy w sobie pasję do tworzenia wartościowych produktów i lubimy podejmować wyzwania! Rozumiemy, że dążąc do realizacji ważnych celów trzeba też czasami przezwyciężać niepowodzenia. Zamieniamy je na cenne doświadczenia. Uznanie ze strony konsumentów dodaje nam energii do poszukiwania nowych rozwiązań i doskonalenia naszych produktów.

PODWÓJNE ZOBOWIĄZANIE DANONE

Wśród konsumentów coraz bardziej powszechna jest świadomość, jak ważna jest troska o zrównoważony sposób wytwarzania oraz konsumowania produktów. Spółki DANONE, obok wspólnej misji oraz wartości, łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cyan
„Społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy się na bramie fabryki lub drzwiach biura. Miejsca pracy, które tworzy firma, są centrum życia pracowników. Energia i surowce, które zużywamy, zmieniają kształt naszej planety. Oczywiste jest, że wzrost gospodarczy nie powinien być celem samym w sobie, a raczej narzędziem służącym jakości życia, nigdy nie będąc dla niego szkodliwym.”

Fragment przemówienia Antoina Riboude’a, dyrektora generalnego DANONE, z 1972 roku.

Aktualności