Dla naszej planety

Tworzenie produktów smacznych i zdrowych to nie wszystko. Istotne jest również to, w jaki sposób powstaje żywność, po którą sięgamy i jak jej produkcja wpływa na środowisko. W Danone jest to element kluczowy, naturalnie wynikający z wizji One Planet.One Helath. Oferujemy produkty, które są smaczne i wysokiej jakości, a jednocześnie powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wszystko jest efektem połączenia wiedzy eksperckiej i długiej, bo liczącej już ponad sto lat, tradycji firmy z najnowszymi technologiami produkcji oraz starannie wyselekcjonowanymi surowcami.

Równowaga na talerzu

Dietę zrównoważoną uznaje się za akceptowalny kompromis między czynnikami zdrowotnymi, środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, zgodny z zaleceniami FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)[34].

Definicję ową spełniają m.in. diety oparte o produkty regionalne (charakterystyczne dla danego regionu i bazujące głównie na sezonowej żywności pochodzącej z lokalnych źródeł), a także fleksitariańskie i planetarna (czyli łączące dużą liczbę produktów pochodzenia roślinnego z ograniczeniem czerwonego mięsa i umiarkowanymi ilościami drobiu, ryb, jaj oraz nabiału i w efekcie zdrowe zarówno dla ludzi, jak i planety)[35].

P325

Dobrostan przede wszystkim

Jako jedna z nielicznych działających w Polsce firm, Danone od lat wykonuje u swoich dostawców mleka regularne audyty w zakresie Dobrostanu Zwierząt. Uzyskane wyniki precyzyjnie wskazują zarówno istotne odchylenia od pożądanych norm, obszary do poprawy jak i efekty działań podjętych wcześniej, od czasu poprzedniej oceny.

Audyt to cenne narzędzie, które dostarcza wartościowej wiedzy i zacieśnia współpracę Danone z dostawcami. Jego przeprowadzenie wymaga bowiem pełnego zaangażowania obu stron. Do tego umożliwia budowanie świadomości, wyznaczanie celów, a przy tym ciągły rozwój. Oczywiście najważniejszą wartością jest tu dobrostan zwierząt oraz zapewnienie przestrzegania wolności dla wszystkich gatunków w całym łańcuchu dostaw. Przekłada się to w konsekwencji na inne ważne aspekty - wyższej jakości mleko oraz większą wydajność ekonomiczną czy konkurencyjność rodzimych gospodarstw.

P300

Kompleksowe podejście

Troska o właściwą kondycję gleby to element rolnictwa regeneratywnego, w którym kluczowe są również m.in. dbanie o dobrostan zwierząt, o bioróżnorodność czy minimalizowanie negatywnych skutków działalności rolniczej na środowisko naturalne.

W przypadku hodowli bydła mlecznego stosowanie praktyk regeneratywnych pozwala zarządzać odpowiednio magazynowaniem dwutlenku węgla, obniżając zarazem emisję gazów cieplarnianych. Efektem jest zmniejszenie wpływu produktów mlecznych na środowisko naturalne[38]. Chodzi tutaj o różnice naprawdę znaczące, gdyż praktyki regeneracyjnej hodowli bydła mlecznego (uwzględniające tzw. sekwestrację węgla w glebie) rekompensują emisje gazów cieplarnianych nawet o 28%[39]. Z kolei wprowadzanie odpowiednich udoskonaleń w zakresie żywienia zwierząt, hodowli selektywnej oraz zarządzania odchodami może zmniejszać emisję metanu przez bydło mleczne o 15 do 20%[40].

Dowiedz się więcej o rolnictwie wspieranym i promowanym przez Danone: 

Rolnictwo regeneratywne

 

[33] World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Sustainable healthy diets: guiding principles. October 2019. https://www.who.int/publications/i/item/9789241516648. Last accessed 22 June 2023.

[34] 30 - World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Sustainable healthy diets: guiding principles. October 2019.

[35] EAT Forum. EAT-Lancet Commission Summary Report. July 2019. https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT- Lancet_Commission_Summary_Report.pdf. Last accessed 22 June 2023, Moreno LA, Meyer R, Donovan SM, et al. Perspective: Striking a Balance between Planetary and Human Health-Is There a Path Forward? Adv Nutr. 2022;13:355–75 oraz Colao A, Vetrani C, Muscogiuri G, et al. “Planeterranean” Diet: extending worldwide the health benefits of Mediterranean Diet based on nutritional properties of locally available foods. J Transl Med. 2022;20:232.

[36] Dussiot A, Fouillet H, Perraud E, et al. Nutritional issues and dietary levers during gradual meat reduction - A sequential diet optimization study to achieve progressively healthier diets. Clin Nutr. 2022;41:2597–606, Mertens E, Kuijsten A, Kanellopoulos A, et al. Improving health and carbon footprints of European diets using a benchmarking approach. Public Health Nutr. 2020;24:565–75, Hess J, Rao G, Slavin J. The Nutrient Density of Snacks: A Comparison of Nutrient Profiles of Popular Snack Foods Using the Nutrient-Rich Foods Index. Glob Pediatr Health. 2017;4:2333794X17698525 oraz Vieux F, Rémond D, Peyraud J-L, et al. Approximately Half of Total Protein Intake by Adults Must be Animal-Based to Meet Nonprotein, Nutrient-Based Recommendations, With Variations Due to Age and Sex. J Nutr. 2022;152:2514–25.

[37] Clark MA, Springmann M, Hill J, et al. Multiple health and environmental impacts of foods. Proc Natl Acad Sci USA. 2019;116:23357–62

[38] United Nations, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services and Intergovernmental Panel on Climate Change. Biodiversity and Climate Change Workshop Report. June 2021. https://www.ipbes.net/sites/ default/files/2021-06/20210609_workshop_report_embargo_3pm_CEST_10_june_0.pdf. Last accessed 22 June 2023.

[39] Dolle JB, Delaby L, Plantureux S, et al. Impact environnemental des systèmes bovins laitiers français. INRAE Productions Animales. 2013;26:207–20.

[40] Climate and Clean Air Coalition, United Nations Environment Programme. Global Methane Assessment: Summary for Decision Makers. 2021. https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-assessment-summary-decision- makers. Last accessed 22 June 2023

Aktualności