Misja

Naszą misją jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli powszechnego dostępu do smacznej, zdrowej żywności, której produkcja nie zagraża środowisku naturalnemu, zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Tworzymy trendy i łączymy różnorodne środowiska. Jesteśmy przekonani, że tylko interdyscyplinarne, holistyczne spojrzenie na tę kwestię ma sens.

Bezpieczeństwo żywnościowe nie jest bowiem wyłącznie kwestią fizycznego dostępu do pożywienia, czy bezpieczeństwa ekonomicznego – finansowej możliwości dostępu do pokarmu w odpowiedniej ilości i jakości. Dotyczy w coraz większym stopniu także innych zagadnień: wpływu procesu produkcji na środowisko przyrodnicze i klimat, wpływu diety na nasze zdrowie, samopoczucie i kondycję fizyczną, konsekwencji decyzji konsumenckich dla społeczności rolników.

 

Dlatego prowadzimy badania, analizy i dyskusje dotyczące produkcji żywności, diety i konsumpcji wspólnie, ale z różnych perspektyw. Jesteśmy przekonani, że takie podejście pozwoli wypracować rozwiązania optymalne, zwiększające pewność długoterminowego, bezpiecznego rozwoju i dostępu do odpowiednej ilości dobrej jakości pożywienia. Wśród konsumentów promujemy podejmowanie decyzji zakupowych, które nie wpływają szkodliwie na zdrowie, a także kondycję środowiska i klimat.

 

Dążymy do zainicjowania debaty publicznej na temat najskuteczniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych: rolników, przedstawicieli firm produkujących żywność, dietetyków i lekarzy, restauratorów, specjalistów od ochrony środowiska, konsumentów, osoby promujące różnorodne style jedzenia, ekspertów i naukowców, a także polityków i przedstawicieli administracji publicznej.

Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości to pionierska platforma badawczo – ekspercka, która łączy obszar zdrowia i odpowiedniego żywienia z troską o środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe

Dobrostan ludzi i planety stanowią wspólny ekosystem – zdrowe ciało potrzebuje wartościowej żywności, a wartościowa żywność jest zależna od kondycji planety.

P2293

Eksperci

Członkami think tanku są wiodący w swoich dziedzinach eksperci: prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością. Konsultantką merytoryczną jest dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia.

 

Eksperci koncentrują się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań w obszarze przyszłości żywienia i jego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne. Zajmują się również mapowaniem trendów w tym zakresie. Są inicjatorem publicznej debaty na temat nawyków konsumenckich w ujęciu holistycznym – zarówno w kontekście diety i jej wpływu na zdrowie i planetę, jak i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli powszechnego dostępu do smacznej, zdrowej żywności, której produkcja nie zagraża środowisku naturalnemu.

Inicjatorem powołania Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości jest grupa spółek DANONE. To kolejny etap realizacji przez DANONE podwójnego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi i kondycję planety. Inicjatywa wpisuje się także we wcielają w życie wizję One Planet. One Health, w ramach której DANONE zachęca konsumentów do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych – dobrych zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. DANONE będzie dostarczać ekspercką wiedzę w zakresie żywienia i zachowań konsumenckich.

P300
Aktualności