Monika Borycka

Jest badaczką trendów, analityczką innowacji, założycielką i CEO TrendRadar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o przyszłości i trendwatchingu. Pomaga firmom i organizacjom zrozumieć przyszłość i przygotować się na nadchodzące zmiany. Wykładowczyni, opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching & Future Studies na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez ponad 13 lat pracowała w zespołach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, a także analizą i wdrażaniem innowacji. 

Motywacje

Gdy podejmowałam decyzję o dołączeniu do grona członków-założycieli Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy „Żywność dla Przyszłości” w głowie brzmiały mi słowa wypowiedziane niegdyś przez Petera Drickera: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Aktywne podejście do współtworzenia przyszłości jest dziś znacznie ważniejsze, niż tylko analizowanie i prognozowanie nadchodzących trendów.  

 

A właśnie idee współtworzenia, współpracy i holistycznego spojrzenia na kwestię bezpieczeństwa żywnościowego stały się inspiracją do powołania Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości. Do tej pory temat bezpieczeństwa żywnościowego często był analizowany przez pryzmat poszczególnych składowych, jak m.in.: zdrowie, klimat, produkcja tego, co jemy, dieta, zachowania konsumenckie czy jakość żywności. Często nie uwzględniano, że obszary te mocno oddziałują na siebie wzajemnie, a dodatkowo wpływają na nie globalne i lokalne trendy oraz przyszłościowe narracje, wskazujące nadchodzące zmiany.

 

Naszą misją jest również pokazanie, że na zmiany zachodzące w sposobie odżywiania, produkowania, kupowania i przetwarzania żywności ma wpływ rozwijająca się technologia, pojawiające się innowacje, ale także rosnąca świadomość tego, że żywność i jej produkcja są ściśle związane ze stanem naszego zdrowia i kondycją planety. Liczę, że kompleksowe spojrzenie, które wspiera stworzony przez nas interdyscyplinarny zespół, a także włączanie wielu różnych interesariuszy do realizowanych inicjatyw, pozwoli pokazać, że te obszary - niczym  naczynia połączone - wpływają wzajemnie na siebie, a w konsekwencji zarówno na dzisiejszy, jak i jutrzejszy talerz i nasze wybory żywnościowe.

 

Włączając się do dynamicznej dyskusji na temat przyszłości żywności i żywienia, chcielibyśmy zbudować mapę zmian zachodzących w tej materii. Nie chodzi tylko o zidentyfikowanie wpływających na nią trendów czy narysowanie możliwych scenariuszy jutra, ale także o przyjęcie myślenia z perspektywy przyszłości. Może to nie tylko pomóc we wspieraniu innowacyjnego rozwoju branży, ale także być pierwszym krokiem do współdziałania ze zmianą, którą sami chcielibyśmy widzieć w świecie

 

Powołując Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości mamy ambicję tworzyć platformę współpracy. Zyskujemy nową przestrzeń na wymianę często bardzo specjalistycznej wiedzy, ale także na włączenie do tej wymiany wielu ważnych, a do dziś często osobno brzmiących głosów. Razem łatwiej będzie opowiadać na rodzące się pytania: Jak może wyglądać talerz jutra, jakie stoją przed nim wyzwania i wreszcie najważniejsze - jak zdefiniujemy jego – a więc i naszą przyszłość wspólnie, mając na uwadze zarówno zdrowie, planetę jak i sam system żywnościowy?

Aktualności