Prof. Ewelina Hallmann

Profesor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalizuje się w tematyce żywności ekologicznej. Jako pracownik Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej drobiazgowo bada różnice pomiędzy żywnością ekologiczną oraz tą pochodzącą z produkcji konwencjonalnej. Szczególną uwagę poświęca także wpływowi żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz promowaniu wiedzy na temat żywności ekologicznej. Pomysłodawczyni nowoczesnych metod analizy żywności. W pracy dydaktycznej stara się pokazywać studentom, że dobór odpowiednich narzędzi, technik i metod badawczych jest kluczowy dla otrzymania rzetelnych informacji o analizowanym surowcu czy produkcie. Profesor Ewelina Hallmann jest współrealizatorką krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorką ponad 240 naukowych i popularnonaukowych publikacji.

Motywacje

Żywność to podstawa funkcjonowania człowieka. To nie tylko składniki odżywcze takie jak białka, węglowodany, tłuszcze czy błonnik. To również witaminy oraz związki bioaktywne, jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3 czy prebiotyki. To właśnie one chronią nasz organizm przed nieinfekcyjnymi chorobami przewlekłymi - otyłość, cukrzyca, choroby neurdegeneracyjne czy nowotworowe to zmora ludzi żyjących w XXI wieku. Często jednak zapominamy, że produkcja, pozyskanie i rozpowszechnianie żywności oddziałują nie tylko na zdrowie człowieka, ale także środowisko naturalne. Są to procesy, które bardzo je obciążają, wpływają negatywnie na jego kondycję.

Obecnie stoimy przed ogromnym wyzwaniem – zapewnienia dobrej jakości żywności Polakom i całej populacji. Takiego pożywienia, które będzie mieć pozytywny wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i kondycję planety. Czy to możliwe? Wierzę, że tak. Nie można bowiem dalej produkować pożywienia, w tym owoców i warzyw, bez poszanowania i respektowania praw natury. Te dwa aspekty muszą iść ze sobą w parze - propagowanie zrównoważonego rolnictwa oraz systemów produkcji odciążających, a nieobciążających środowisko powinny być podstawą działania nie tylko naukowców, ale także producentów żywności i jej dystrybutorów. Nie można produkować jedzenia, kosztem niszczenia środowiska. Wszystko musi się odbywać z poszanowaniem i rozwagą, aby przyszłe pokolenia również miały okazję do korzystania z zasobów naturalnych i żywności dobrej jakości. 

 

Dlatego, jako naukowiec dbający o to, aby wiedza, którą posiada i systematycznie pogłębia, była upowszechniana, zdecydowałam się dołączyć do zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości. Moim celem jest usprawnienie procesu przepływu wiedzy pomiędzy naukowcami i światem biznesu, a także edukowanie konsumentów, których codzienne decyzje zakupowe mają ogromny wpływ nie tylko na ich zdrowie, ale także kondycję pokoleń i przyszłość planety, na której żyjemy

Jestem przekonana, że interdyscyplinarny zespół, który tworzymy, pozwoli zobaczyć wszystkim zainteresowanym problem bezpieczeństwa żywnościowego kompleksowo. Mam nadzieję, że nasze innowacyjne, holistyczne podejście przełoży się nie tylko na popularyzację wiedzy dotyczącej produkcji, jakości i dystrybucji żywności oraz wpływu tych procesów na zdrowie ludzi i kondycję planety, ale także przyczyni się do wpracowania mechanizmów, które będą mieć odzwierciedlenie w sposobie żywienia i zachowaniach konsumenckich obecnych i przyszłych pokoleń.

Aktualności