dr Katarzyna Wolnicka - konsultantka merytoryczna

Jest specjalistką dietetyki, autorką krajowych zaleceń żywieniowych w postaci „Talerza zdrowego żywienia” i materiału „W 3 krokach do zdrowia”. Współtworzyła wiele publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w profilaktyce i terapii chorób dietozależnych. Wieloletnia ekspertka Instytutu Żywności i Żywienia włączonego do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i koordynatorka Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej; kierowniczka Zakładu Edukacji Żywieniowej. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych, koordynacją projektów z zakresu edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia.

Motywacje

Do zadań naukowców, specjalistów w danej dziedzinie, należy nie tylko stałe poszerzanie swojej wiedzy, ale także przekazywanie jej ludziom w przystępny sposób. Analizując badania dotyczące sposobu żywienia, a także tego, jak wpływa on na zdrowie Polaków i kondycję planety, mam przekonanie, że działalność Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości, które zdecydowałam się wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem ma głęboki sens. Wspólnie z grupą naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach stoimy przed szansą edukacji szerokiej grupy Polaków, która – jak pokazują analizy – jest niezbędna. 

W stosunku do zaleceń tzw. diety planetarnej opracowanej przez ekspertów raportu EAT Lancet, Polacy spożywają za dużo mięsa w tym czerwonego, a zdecydowanie za mało nasion roślin strączkowych, produktów zbożowych pełnoziarnistych oraz warzyw i owoców. A to właśnie właściwe wybory żywieniowe warunkują nasze zdrowie teraz i w przyszłości (zmniejszając m.in. ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy typu 2).

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że decyzje o tym co spożywamy przyczyniają się także do długotrwałej ochrony środowiska. Modyfikując dietę możemy na przykład przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które mają wpływ na globalne ocieplenie klimatu, czy zmniejszenia zużycia wody. Co istotne, już samo ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego może przynieść taki skutek, bowiem ich produkcja odpowiada za około połowę emisji gazów cieplarnianych w systemie żywnościowym. Wytworzenie owoców, warzyw, produktów zbożowych z pełnego ziarna, nasion roślin strączkowych (czy orzechów wymaga znacznie mniej wody oraz emituje znacznie mniej gazów cieplarnianych. Opierając codzienne menu na tych produktach wpływamy zatem pozytywnie zarówno na zdrowie (produkty te zawierają wiele składników chroniących przed chorobami), jak i środowisko.

 

Co więcej, powyżej opisane kwestie są ściśle powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, czyli zapewnieniem populacji żywności dobrej jakości, nie tylko teraz ale i w przyszłości. Dodatkowo, procesy produkcji czy dystrybucji tej żywności nie mogą negatywnie oddziaływać na stan środowiska naturalnego. Aby tak się stało, już teraz niezbędne jest  wdrożenie zrównoważonych systemów żywnościowych, poprawienie wydajności produkcji żywności z zachowaniem dbałości o środowisko, znaczne ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności, a także wprowadzenie  zmian we wzorcach żywieniowych.

Nie da się jednak zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe, traktując te kwestie oddzielnie. Właśnie dlatego zdecydowałam się wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości. Dostrzegam potrzebę  edukowania konsumentów w obrębie konstruowania diet opartych na produktach roślinnych i dokonywania odpowiednich wyborów żywieniowych na co dzień, uwzględniając zarówno wartość odżywczą, jak i koszty oraz dostępność produktów. Proponowane wzorce żywienia korzystnego dla zdrowia i środowiska powinny być dostosowane do możliwości środowiska, w którym funkcjonują konsumenci. Jestem przekonana, że współpraca ekspertów z różnych dziedzin pozwoli nie tylko szeroko spojrzeć na tę kwestię, ale także wypracować efektywne rozwiązania na przyszłość.

Aktualności