Nutri-Score

Nutri-Score to system znakowania żywności FOP (ang. Front of Pack - z przodu opakowania), oparty na naukowej metodzie oceny wartości odżywczej produktów.
Jest skuteczny, ponieważ za pomocą prostego kodu składającego się z 5 liter i odpowiadających im kolorów, przekazuje on konsumentom całościową ocenę wartości żywieniowej danego produktu.

Wsparcie systemu Nutri-Score i stopniowe wdrażanie go na produktach Danone
odzwierciedla nasze zaangażowanie w promowanie prawidłowego odżywiania i świadomych wyborów żywieniowych.

Nutri-Score jest potrzebny konsumentom

Jak wynika z raportu Planeta. Zdrowie. Przyszłość aż 12 mln Polaków cierpi na choroby dietozależne, a niewłaściwe odżywianie powoduje 80 chorób.

Właściwy wybór produktów w sklepie to jeden z ważnych aspektów odpowiedniego żywienia. Nutri-Score, pokazując wartość żywieniową danego produktu w diecie, umożliwia konsumentom dokonywanie prawidłowych wyborów żywieniowych. 

P2293

Nutri-Score może pojawić się na produktach spożywczych, które posiadają na swoim opakowaniu informację żywieniową. Nie można go umieszczać natomiast na żywności specjalnego przeznaczenia - dla niemowląt i małych dzieci oraz osób chorych - oraz na produktach, które nie mają na opakowaniu informacji o zawartości składników odżywczych. 

W DANONE wspieramy prawidłowe wybory żywieniowe Polaków i chcemy ułatwić konsumentom ich dokonywanie. Zgodnie z naszą misją wierzymy, że żywienie należy rozpatrywać w najszerszym tego słowa znaczeniu. Właśnie dlatego popieramy wszystkie inicjatywy mające na celu lepsze informowanie konsumentów o właściwościach odżywczych produktów żywieniowych. Ponad to, wsłuchując się nieustannie w zmieniające się potrzeby konsumentów, pragniemy wzmocnić transparentność i wiarygodność naszych produktów.

Więcej na temat działań działań w obszarze kształtowania właściwych wyborów żywieniowych Polaków oraz wpływu Danone na polską gospodarkę, opowiedział Marek Sumiła, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danone podczas konferencji Made in Poland

* Julia, C., Peneau, S., Buscail, C. et al. (2017). Perception of different formats of front-of-pack nutrition labels according to sociodemographic, lifestyle and dietary factors in a French population: cross-sectional study among the NutriNet-Sante cohort participants. BMJ Open 2017; 7.

Aktualności