Margines na www 8

DANONE w grupie ekspertów tworzących normy ISO

Grupa spółek DANONE dołączyła do Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tym samym stała się częścią Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO[1]) i zyskała realny wpływ na rozwój normalizacji oraz kształtowanie prac normalizacyjnych na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi ekspertami z branży pozwoli ponadto na dalszy rozwój organizacji i doskonalenie procesów oraz oferowanych produktów.

ISO, czyli International Organization for Standardization, to pozarządowa organizacja międzynarodowa, której misją jest wypracowywanie – w gronie światowych ekspertów – najlepszych praktyk dla różnych procesów, od wytwarzania produktów po zarządzanie operacjami. Opracowuje i publikuje standardy międzynarodowe (ISO), które obejmują prawie wszystkie aspekty technologii, zarządzania i produkcji (w tym zarządzanie danymi przemysłowymi), a także aspekty środowiskowe (takie jak kontrola emisji czy zrównoważone praktyki). Do grona ekspertów, którzy za pośrednictwem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego będą mieli realny wpływ na tworzenie obowiązujących globalnie norm ISO dołączyła właśnie grupa spółek DANONE.

Kształtowanie standardów

Eksperci DANONE zostali zaproszeni do prac nad Globalną Standaryzacją w obszarze Zarządzania Danymi Przemysłowymi z uwagi na bogate doświadczenie organizacji w obszarze rozwoju produkcji.

To dla nas ogromne wyróżnienie, które potwierdza, że podejmowane przez nas działania w zakresie cyfryzacji produkcji są dostrzeżone przez światowych ekspertów. To także szansa na aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia norm ISO, które kształtują przyszłość całej branży, a także na wymianę doświadczeń z innymi ekspertami. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w prace Komitetu pozwoli nam wpłynąć na rozwój standardów, co przełoży się na podniesienie jakości dostępnych na rynku produktów czy usług – mówi Łukasz Osuszek, starszy menedżer ds. innowacji cyfrowych w grupie spółek DANONE, reprezentant organizacji w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Doświadczenie i innowacje

W Polsce grupa spółek DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia. Są to produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia Polska). W ramach DANONE w Polsce funkcjonuje 7 zakładów produkcyjnych. Organizacja wiele uwagi poświęca na wewnętrzny rozwój i standaryzacje rozwiązań w obszarze automatyki i zarządzania danymi przemysłowymi, zapewniając cyberbezpieczeństwo i ciągłość produkcji. Działania DANONE w tym obszarze są dostrzegane i nagradzane w prestiżowych plebiscytach. W 2022 roku Światowe Forum Ekonomiczne przyznało – należącemu do grupy spółek DANONE – zakładowi w Opolu odznaczenie Lighthouse Award za wdrożenie rozwiązań umożliwiających pełną synergię pracy ludzi i maszyn, co pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla niemal o 80 procent. Z kolei w 2023 roku fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu otrzymała prestiżową, międzynarodową nagrodę Lean Diamonds Awards 2023 za wdrożenie nowoczesnych procesów produkcyjnych, w tym zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Bieruńska fabryka to wiodący ośrodek produkcyjny Danone w Europie, który przetwarza mleko z polskich gospodarstw, a powstające tam produkty trafiają na rynek krajowy i do przeszło 20 innych krajów. Rozwój skali działania idzie w parze z działaniami na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i regionu.

 

[1] International Organization for Standardization.

Aktualności