[1] Jarosz M. Normy żywienia dla populacji Polski, IŻŻ, Warszawa 2017

[2] Jarosz M. Normy żywienia dla populacji Polski, IŻŻ, Warszawa 2017

[3] Ciborowska H., Rudnicka A. : Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004:98-104, 121-124

[4] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r.

[5] Socha J., Stolarczyk A.: Rola białka w leczeniu żywieniowym - podstawy biologiczne. Pediatria Współ. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka., 2000; 2(2); 77-81.

[6] Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące zapobiegania niedoborom wapnia w diecie Polaków oraz roli produktów mlecznych, w tym jogurtu w zdrowym żywieniu Żywienie Człowieka i Metabolizm 2013; XL, 3: 135-136

[7] Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO expert consultation, Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998.

[8] Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D, Institute of Medicine; Food and Nutrition Board; Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; A. Catharine Ross, Christine L. Taylor, Ann L. Yaktine, and Heather B. Del Valle, Editors

Aktualności