DANONE One Planet. One Health aktualności logo

Praca z misją

Obecnie rynek pracy oferuje mnóstwo możliwości, a wskaźnik bezrobocia w ostatnich miesiącach jest na rekordowo niskim poziomie. Powoduje to, że firmy coraz bardziej konkurują o kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Dla samych pracowników zaś oznacza to większe możliwości na znalezienie ,,pracy marzeń”. Często to właśnie pracownik wybiera firmę, biorąc pod uwagę wiele czynników. Poza kwestiami finansowymi i pakietem benefitów liczy się też pozycja rynkowa firmy, rozpoznawalność marki i związany z tym prestiż,  możliwości rozwoju, ale przede wszystkim kultura organizacyjna i wartości, jakimi kieruje się firma. To właśnie wartości przekładają się na sposób pracy, relacje międzyludzkie, czy samą atmosferę pracy. Przyjazne środowisko, to obok bezpieczeństwa ekonomicznego, jeden z najważniejszych aspektów, jaki decyduje o wyborze pracodawcy. Coraz częściej Polki poszukują jednak czegoś więcej – pracy, która niesie ze sobą dodatkowy sens. Pracy z misją.

Misja, czyli coś więcej niż tylko praca

Misja, którą kieruje się firma, jest dla niej rodzajem drogowskazu. Określa sens istnienia tej firmy i rolę, jaką chce ona pełnić, czy obszar na jaki chce wpływać swoimi działaniami. Jeśli taka misja dotyka kwestii ważnych społecznie - jak na przykład troska o zdrowie ludzi czy środowisko naturalne – to niesie ze sobą dodatkowy sens, również dla pracownika. Powoduje bowiem, że realizując codzienne obowiązki, swoją pracą wpływamy na coś więcej niż tylko wynik finansowy swojej firmy. Misja z którą można się identyfikować, to również dodatkowe możliwości samorealizacji. Choćby poprzez udział w działaniach wolontariackich, czy angażowanie się w wartościowe inicjatywy, organizowane przez firmę. Możliwość wspierania w pracy wartości, które są dla nas ważne również w życiu prywatnym daje poczucie spełnienia i sprawia, że praca staje się przyjemnością. 

Duża firma to duże możliwości

Wiele osób wybiera małe firmy, których siłą bez wątpienia są bliskie relacje międzyludzkie. W praktyce jednak często to te duże  oferują najbardziej atrakcyjne warunki do pracy i rozwoju zawodowego. Są dobrym miejscem do zdobywania nowych doświadczeń, oferując bogate pakiety szkoleń czy wręcz indywidualne plany rozwoju, dopasowane do potrzeb każdego pracownika. Stawiają też na rozwiązania, pozwalające zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, czy wspierające zdrowy styl życia. Do najbardziej poszukiwanych należą udogodnienia dla młodych rodziców, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie wakacji, dodatkowe ubezpieczenia czy specjalne rozwiązania dla dzieci pracowników. Przyjazna firma to również przyjazna i bezpieczna przestrzeń, ekologiczne rozwiązania w biurach, strefy relaksu i ergonomiczne stanowiska pracy.

DOBRE PRAKTYKI Z DANONE

  • MISJA: DANONE to grupa spółek, które łączy wspólna misja ,,niesienia zdrowia przez żywność” i wartości. Dzięki temu - obok dążenia do osiągania zyskownego wzrostu, stara się odpowiadać na aktualne potrzeby społeczne, pozytywnie wpływając na ludzi i środowisko. Dotychczas spółki przeznaczyły na działania społeczne aż 60 mln. złotych. Firma, realizując swoją misję, zachęca do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych, co realizuje poprzez kampanie takie, jak Program Fundacji NUTRICIA ,,1000 Pierwszych Dni”, program Żywiec Zdrój ,,Mamo ,Tato wolę wodę!”, czy realizowany w Partnerstwie dla Zdrowia „Śniadanie daje moc” oraz chroni zdrowie tam gdzie jest najsłabsze (,,Twoje posiłki w walce z chorobą”).
  • WARTOŚCI: firma tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy oraz silnie wspiera rozwój zawodowy każdego pracownika, stawiając na indywidualny talent. Firmę wyróżnia kultura organizacyjna, oparta na czterech wartościach (Otwartość, Entuzjazm, Humanizm i Bliskość), które przekładają się na sposób pracy w firmie oraz współpracy z klientami, dostawcami i partnerami zewnętrznymi.
  • RODZIC W PRACY: Troska o człowieka naturalnie wpisuje się w przyświecającą firmie misję niesienia zdrowia. Rozumiejąc wyzwania związane z rodzicielstwem, firma wspiera swoich pracowników na kilku płaszczyznach, tak by z powodzeniem mogli godzić swoje dwie ważne role życiowe – rodzica i pracownika. Pracownicy mogą liczyć na świadczenia materialne i niematerialne oraz różnego rodzaju udogodnienia związane z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim. Wszystkie zatrudnione w firmie kobiety, niezależnie od stanowiska pracy, mają możliwość skorzystania z prywatnego porodu. Świadczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów porodu rodzinnego, wraz z opieką dedykowanej położnej i znieczuleniem na życzenie rodzącej. Ponadto, przez pierwszy rok po narodzinach dziecka, firma rozszerza prywatny pakiet medyczny na całą rodzinę. Nowy członek rodziny otrzymuje specjalny prezent a świeżo upieczonemu tacie – niezależnie od dwóch dni urlopu okolicznościowego gwarantowanego przez prawo pracy – przysługuje jeszcze jeden dzień dodatkowego urlopu. Dodatkowo przez dwa miesiące po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobietom przysługuje 6-cio godzinny dzień pracy, elastyczne formy pracy czy możliwość pracy w niepełnym wymiarze.
  • WKŁAD W RYNEK PRACY: Chociaż wkład spółek DANONE w polski rynek pracy to nie tylko liczby, to te z pewnością przedstawiają się imponująco – całkowita ilość miejsc pracy utrzymanych w gospodarce w 2016r. dzięki działalności firmy to 14 586. Dla porównania, jest to liczba miejsc pracy, która pozwoliłaby zredukować bezrobocie w Warszawie o połowę. Całkowita wartość wygenerowanych wynagrodzeń (630 mln zł) pozwoliłaby z kolei na zakup 1 450 mieszkań w stolicy, czyli 7.7% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w 2016r. w tym mieście.

Więcej informacji w naszym Raporcie Wpływu Danone.

Aktualności