Danone dołącza do ruchu B Corp

Danone dołącza do ruchu B Corp

Spółka pomyślnie przeszła zewnętrzny, restrykcyjny proces weryfikacji stając się największym producentem certyfikowanym w Polsce. Danone Sp. z o.o. otrzymał międzynarodowy certyfikat B Corp poświadczający wysokie standardy zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest on pierwszą spółką tej skali certyfikowaną jako B Corp w Polsce. Przynależność do ruchu B Corp to także zobowiązanie - do 2030 r. firma wdroży nowe praktyki i programy dot. aspektów zdrowotnych  i w zakresie ochrony i odnowy zasobów planety.

 • Ambicją Danone jest m.in. zmiana postaw żywieniowych Polaków i popularyzacja w Polsce diety fleksitariańskiej
 • Firma deklaruje także, że do 2025 roku opakowania wszystkich jej produktów w 100% będą zdatne do recyklingu, a do 2050 osiągnie neutralność klimatyczną (Net Zero Carbon)
 • Danone chce zachęcać kolejne polskie przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji i dołączenia do ruchu B Corp

Certyfikat B Corp przyznawany jest firmom umiejętnie łączącym działalność biznesową ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem. W ciągu najbliższych ośmiu lat, Danone poszerzy swoje działania i programy w zakresie ochrony i odnowy zasobów planety, zrównoważonego i rentownego wzrostu czy wprowadzania zmian postaw żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji diety fleksitariańskiej. Audyt polityk, praktyk i wskaźników z zakresu zrównoważonego rozwoju  przeprowadzony przez B Lab (organizacja wyspecjalizowana w ocenie czynników ESG) stanowi potwierdzenie dotychczasowych wysiłków i w przyszłości pozwoli firmie zaktualizować strategię zrównoważonego rozwoju. Choć Danone już teraz spełnia standardy B Corp, firma będzie rozwijać strategię podwójnego zobowiązania – łączenia wzrostu gospodarczego z troską o klimat i lokalne społeczności.

Status B Corp to wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Dołączamy do światowego grona liderów ESG – chcemy pokazywać najlepsze praktyki stosowane w Danone innym firmom, ale również usprawniać nasze dotychczasowe działania. Ruch B Corp to miejsce wymiany wiedzy pomiędzy liderami świadomego i odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie biznesu. Jesteśmy pierwszą tak dużą firmą w Polsce z certyfikatem B Corp. Chcemy zachęcać kolejne przedsiębiorstwa do podejścia do procesu certyfikacji, a tym samym edukować biznes oraz społeczeństwo na temat konieczności transformacji modeli biznesowych w dobie obecnych wyzwań klimatycznych i innych. Widzimy w tym naszą misję i wierzymy, że będziemy motorem pozytywnych zmian w polskim biznesie – zapewnia Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

B Corp to ważny etap dla Danone w realizacji długofalowych celów zrównoważonego rozwoju, który wymaga zaangażowania wszystkich pracowników.

Certyfikat B Corp to obiektywna ocena działań, które od lat realizujemy z naszymi pracownikami na rzecz środowiska i społeczeństwa. W naszej firmie te działania są głęboko zakorzeniona w kulturze organizacyjnej. Dzięki wdrożonym standardom, jak i weryfikacji w ramach certyfikacji B Corp mamy pewność, że wprowadzane przez nas rozwiązania są wysokiej jakości i odpowiadają  na wyzwania społeczne i środowiskowe, z którymi mierzymy się na co dzień w Polsce i na świecie – ocenia Marek Sumiła.

Dobra piątka

W procesie certyfikacji ocenie zostały poddane działania firmy Danone w pięciu obszarach wpływu: klienci, środowisko, społeczności, zarządzanie oraz pracownicy. Wśród ocenianych przez B Lab inicjatyw, szczególnie docenione zostało m.in.: wprowadzenie oznaczenia Nutri-Score na etykietach produktów Danone, wykorzystywanie w produkcji jedynie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i ograniczenie zużycia wody w fabryce w Bieruniu oraz inkluzywna struktura organizacji – 50 proc. stanowisk menedżerskich zajmują w Danonie kobiety. Wykaz wybranych standardów i praktyk  ESG Danone, dostępny jest na stronie dobradobra.org.

Certyfikat B Corp cechuje niezwykle szerokie spojrzenie na zrównoważony rozwój. Poprzez ocenę aż 5 obszarów wyróżnia się na tle innych certyfikatów, które często skupiają się na pojedynczych kwestiach. To sprawia, że uzyskanie certyfikatu B Corp jest procesem niezwykle wymagającym, a firmy, którym zostaje przyznany, spełniają wyjątkowo rygorystyczne standardy  w całym przekroju swojej działalności. Ponadto, warto dodać, że B Corp to nie tylko proces certyfikacji, to społeczność firm, które chcą być lepsze dla świata – mówi Paweł Niziński, prezes Better i oficjalny przedstawiciel ruchu B Corp w Polsce.

 

Czym jest certyfikat i ruch B Corp?

B Corp (Benefit Corporation) to międzynarodowy ruch zrzeszający ponad 4400 firm, które mogą poszczycić się wysokimi standardami działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Za proces certyfikacji firm odpowiada B Lab – niezależna organizacja non profit, zrzeszająca ekspertów oceniających sposoby działania operacyjnego i wpływ biznesu na 5 obszarów: klientów, środowisko, społeczności, zarządzanie oraz pracowników. Każda firma po dołączeniu do ruchu, musi co 3 lata przechodzić proces recertyfikacji. Dzięki temu może stale monitorować i doskonalić swoje postępy w zakresie realizowanej strategii ESG. Oznacza to, że B Corp zrzesza firmy, które utrzymują najwyższy standard praktyk zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze praktyki Danone wyróżnione w procesie certyfikacji B Corp

W procesie certyfikacji ocenie zostały poddane standardy i praktyki firmy Danone w 5 obszarach: klienci, środowisko, społeczności, zarządzanie oraz pracownicy. W każdym obszarze Danone mógł pochwalić się unikatowymi inicjatywami i programami, które zostały zweryfikowane przez specjalistów B Lab.

Klienci

 • Systematyczne wprowadzanie oznaczeń Nutri-Score, wspierających konsumentów w podejmowaniu prawidłowych wyborów żywieniowych.
 • Wdrożenie metodyki Design for Recyclability – do 2025 roku 100% opakowań będzie zdatnych do recyklingu
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przedwczesnemu wyrzucaniu produktów spożywczych (kampania „Często dobre dłużej”)

Środowisko

 • Promocja diety planetarnej (fleksitariańskiej), polegającej na zmniejszeniu spożycia produktów odzwierzęcych i zastępowaniu ich produktami roślinnymi (m.in. produktami Alpro od Danone)
 • Wdrożenie standardu dotyczącego zarządzania środowiskiem ISO14001
 • Od 2021 roku wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej jedynie ze źródeł odnawialnych
 • Rozbudowane programy ograniczenia emisji CO2, redukcji i zagospodarowania odpadów i zmniejszania zużycia wody (m.in. dzięki wykorzystaniu deszczówki), rozwój praktyk rolnictwa regeneratywnego w gospodarstwach dostarczających mleko do firmy

Społeczność

 • Suma wynagrodzeń dla gospodarstw domowych na poziomie 265 milionów złotych
 • Wsparcie lokalnych dostawców - mleko pochodzące wyłącznie od polskich dostawców
 • Współpraca z bankami żywności – w latach 2015-2020 wartość produktów przekazanych do banków żywności wyniosła 17,5 miliona złotych
 • Wolontariat pracowniczy HOPE –w 2020 r.: 90 projektów, 6500 osób objętych pomocą, 377 zaangażowanych pracowników. W 2021 roku, 130 projektów HOPE
 • W 2021 100% dostawców firmy zostało objętych oceną ESG na platformie Sedex lub Ecovadis

 

Zarządzanie (ład korporacyjny)

 • Podejmowanie decyzji biznesowych i strategicznych w oparciu o wskaźniki ESG, dzięki formalnym zapisom statutowym firmy Danone
 • ESG jest nieodłącznym elementem szkoleń pracowniczych i celów rocznych (100% pracowników Danone ma cele roczne w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju)
 • Wdrożenie przejrzystego kodeksu etyki i procedur zgłaszania nadużyć

Pracownicy

 • W 2019 r. pracownicy DANONE stali się udziałowcami firmy, otrzymując bezpłatnie jej akcje. Inicjatywa jest częścią autorskiego programu „One Person, One Voice, One Share”, w myśl którego pracownicy współdecydują o kierunku rozwoju spółek DANONE
 • Wprowadzanie inkluzywnej polityki rekrutacyjnej oraz dbanie o inkluzywną strukturę firmy – 50% stanowisk menadżerskich zajmują kobiety
 • Wyróżniająca się polityka rodzicielska – finansowanie świadczeń porodowych i okołoporodowych niezależnie od stanowiska pracowniczki.

Wykaz wybranych działań firmy Danone w każdym z 5 obszarów certyfikacji B Corp dostępny jest na stronie: www.dobradobra.org.

Aktualności