Projekt bez nazwy 14

DANONE najlepszym pracodawcą według Forbes

Grupa spółek DANONE w Polsce została najlepszym pracodawcą w branży FMCG w prestiżowym rankingu Forbes - Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2024! 

Ranking powstaje na podstawie ogólnopolskiego badania, opartego na ocenie pracodawców przez osoby aktywne zawodowo. Do badania zakwalifikowało się ponad 2000 firm, spośród których wyłoniono 300 laureatów. Pracownicy oceniali pracodawców w ponad 40 aspektach, takich jak: 

  • płaca;  
  • wizerunek;  
  • relacje między pracownikami;  
  • sposób zarządzania w firmie;  
  • warunki pracy;  
  • możliwości rozwoju i perspektyw awansu;  
  • obciążenie pracą;  
  • zrównoważony rozwój i kierunek rozwoju firmy. 

To ogromne wyróżnienie dla grupy spółek DANONE w Polsce, działającej w 3 obszarach biznesowych: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia) i posiadającej centra kompetencyjne obsługujące 16 krajów w Europie oraz globalną organizację IT & Data. Wszystkie spółki łączy misja niesienia zdrowia poprzez żywność oraz wizja One Planet. One Health.  

W codziennej pracy firmie przyświecają wartości HOPE: humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm, które czynią DANONE tak dobrym i przyjaznym miejscem pracy dla ponad 3 tys. pracowników w całej Polsce! 

Aktualności