Fabryka DANONE w Bieruniu

DANONE od lat wspiera rozwój polskich rolników, pozytywnie wpływając na gospodarkę i środowisko naturalne

Promocja zrównoważonego rolnictwa oraz wspieranie rozwoju dostawców mleka, warzyw i owoców - te działania realizują na co dzień pracownicy grupy spółek DANONE. We współpracy z przeszło 250 gospodarstwami rolnymi z całej Polski stawiają na rolnictwo, któremu przyświeca troska o zdrowie ludzi, ochrona planety oraz dbałość o dobrostan zwierząt. Wszystko po to, by móc produkować wartościową żywność. Firma zapowiada dalsze działania w tym kierunku, co wynika z przyjętych właśnie zobowiązań.

Rozwój zrównoważonego rolnictwa to jedno z siedmiu zobowiązań, do zrealizowania których zadeklarowała się grupa spółek DANONE. Dlatego firma stawia na długofalową współpracę wyłącznie ze sprawdzonymi i zaufanymi gospodarstwami. Każdy dostawca mleka, owoców czy warzyw jest starannie dobierany i objęty wymagającymi procedurami, potwierdzającymi spełnienie wysokich standardów DANONE w zakresie jakości, bezpieczeństwa czy wpływu na środowisko naturalne. Działania te wspierają również rozwój polskiej gospodarki - tylko w 2016 roku wartość dodana, jaką spółki DANONE wniosły do polskiego rolnictwa - wyniosła 275 mln zł. 

Troska o wysoką jakość żywności zaczyna się w gospodarstwie rolnym

Wierzymy, że tylko poprzez zrównoważony rozwój rolnictwa, który szczególną uwagę przywiązuje do ochrony środowiska oraz troski o dobrostan zwierząt, jest możliwe dostarczanie konsumentom prawdziwie wartościowych produktów. Dbałość o wysoką jakość jogurtów i serków ma swój początek u dostawców mleka, w ich gospodarstwach. Dlatego stawiamy na długofalową współpracę z rolnikami, wspólnie dbając zarówno o wysoką jakość mleka, jak i rozwój gospodarstw.  – mówi Marek Wojtyna, Prezes Zarządu Danone, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

Ze względu na specyficzne potrzeby, szczególną grupą konsumentów są niemowlęta i małe dzieci. Jedna ze spółek DANONE kieruje swoje produkty właśnie do najmłodszych. Dlatego podobna idea przyświeca współpracy z dostawcami warzyw i owoców, które trafiają do produktów marki BoboVita. Większość rolników związanych jest z firmą od ponad dziesięciu lat.  

-Tworzenie wartościowych posiłków dla niemowląt i małych dzieci to wielka odpowiedzialność. Prawidłowe żywienie odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych, które utrwalone w dzieciństwie mogą wpływać na późniejsze wybory żywieniowe. A posiłki, które spożywa małe dziecko, mają wpływ na rozwijanie się jego organizmu. Dlatego ogromnie istotne są jakość i bezpieczeństwo produktów. Ta odpowiedzialność przekłada się na najwyższą troskę o sposób uprawy i jakość każdego składnika. Dlatego warzywa, które trafiają do  posiłków BoboVita przechodzą nawet ponad 600 testów jakości. Normy, którym podlegają, są do 5000 razy bardziej restrykcyjne niż te, które obowiązują w odniesieniu do warzyw ogólnego przeznaczenia. – komentuje Paweł Piątek, Dyrektor Zarządzający NUTRICIA.*

Mleko od szczęśliwych krów

Program Zrównoważonego Rolnictwa DANONE, to efekt konsultacji pracowników spółek ze środowiskiem naukowym oraz samymi rolnikami. W ten sposób powstał model produkcji mleka i uprawy warzyw, który łączy cele ekonomiczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o etyczną stronę prowadzenia biznesu. Jednym z podstawowych elementów Zrównoważonego Rolnictwa DANONE dla gospodarstw mlecznych jest dbanie o dobrostan zwierząt. Ta dbałość opiera się na przestrzeganiu pięciu wolności:

  • wolność od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który zapewni zdrowie i siły,
  • wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego traktowania,
  • wolność od skaleczeń i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu,
  • wolność od stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje cierpienia zwierząt,
  • wolność do naturalnego zachowania się poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i „towarzystwa innych zwierząt".

Innowacyjny model współpracy z rolnikami

Fundamentem zrównoważonego rolnictwa jest wiedza i umiejętne jej przełożenie na codzienne funkcjonowanie gospodarstwa. Dlatego DANONE inicjuje programy edukacyjne, poprzez które wspólnie z ekspertami wspiera rolników we wprowadzaniu nowoczesnych standardów.

Przykładem takiego programu jest ,,Nowe Pokolenie Rolników” – stworzony przez DANONE i Fundację TROP. Ma on na celu wspieranie dobrze prosperujących gospodarstw rolnych, tak by rolnicy rozwinęli swoje umiejętności zarządzania gospodarstwem. Firma, jako pierwsza w Polsce, współpracując z rolnikami oferuje profesjonalny coaching oraz trening personalny. Program pozwala rozwijać zarówno umiejętności miękkie, jak i umiejętności zarządzania gospodarstwem w nowoczesny sposób.

Dodatkowo firma może poszczycić się autorskim programem realizowanym wraz ze swoimi producentami mleka. DanEdu to lekcje o prawidłowych nawykach żywieniowych, produkcji mleka oraz produkcji jogurtu realizowane dla szkół i przedszkoli przy zaangażowaniu naszych rolników i w ich gospodarstwach. Wspólne inicjatywy pozwalają na budowanie trwałych relacji partnerskich.

Dzięki naszemu unikalnemu modelowi współpracy, wszystkich rolników znamy osobiście,  a z większością współpracujemy od wielu lat. Możliwość realizacji wspólnych projektów na partnerskich zasadach, umacnia nasze relacje i pozwala wspólnie sprostać wyzwaniom stawianym przez konsumentów naszych produktów. Każdy dostawca jest częścią naszego zespołu, a tylko zgrany zespół jest w stanie osiągać najlepsze wyniki”.– mówi Wioletta Raczkowska, Dyrektor ds. Zakupów Mleka.

Uczestnicy programów, realizowanych przez spółki DANONE mogą brać udział w konferencjach, warsztatach edukacyjnych, szkoleniach, korzystać z pomocy coach’a, mentora lub skorzystać z warsztatów specjalistycznych z zakresu rachunkowości, finansów, prawa czy negocjacji.

*Żywność dla niemowląt i małych dzieci spełnia normy jakości i bezpieczeństwa produktu wynikające z przepisów prawa europejskiego i krajowego. Normy te są o wiele bardziej restrykcyjne w porównaniu z żywnością ogólnego przeznaczenia.

Aktualności