Danonki w wygodnych saszetkach produkowane w Bieruniu

Danone rozwija eksport produktów mlecznych z polskiej fabryki

Już teraz ponad 20 krajów z Europy oraz USA to odbiorcy produktów mlecznych Danone produkowanych w Polsce. Systematycznie rośnie liczba wariantów produktowych trafiających poza granice kraju, a firma Danone w Polsce deklaruje dalszy rozwój eksportu do Europy. Za produkcję i dystrybucję krajową oraz zagraniczną odpowiada Fabryka Danone w Bieruniu, która jest kluczowym miejscem dla firmy w całym regionie.

Wartość eksportu produktów mlecznych wycenia się Polsce na ponad 5 miliardów złotych[1]. Jest to obszar, który ciągle się rozwija, a zagraniczne zapotrzebowanie na produkty mleczne produkowane w Polsce stale rośnie. Tendencja ta sprzyja rozwojowi fabryki Danone w Bieruniu.

Danone stawia na Polskę rozwijając eksport

Fabryka Danone w Bieruniu stała się w ciągu ostatnich 3 lat ważnym centrum produkcyjnym w regionie. Modernizacja, która zakończyła się w 2017 roku, znacznie zwiększyła potencjał produkcyjny fabryki oraz jej unikatowość w regionie. Bieruń jest obecnie jedynym miejscem w Europie 
 w strukturach DANONE, gdzie powstają jogurty pitne powyżej 100 g oraz jogurty i serki w wygodnych saszetkach, które pozwalają na przechowywanie produktów poza lodówką do 6 godzin. Tutaj wytwarzany jest również lider na rynku serków homogenizowanych w Polsce - Danio[2].

„Taka specjalizacja w produkcji stanowi dla nas silną przewagę konkurencyjną w Europie wśród fabryk Danone oraz potwierdza strategiczną rolę bieruńskiej fabryki w globalnych strukturach DANONE. Produkty, które tworzy zespół zaangażowanych specjalistów, trafiają  do ponad 20 krajów, głównie z rejonu Europy Zachodniej, a skala eksportu, jak i liczba wariantów produktowych wysyłanych poza granice naszego kraju, systematycznie rośnie. Jestem dumny z tego, że jakość produktów z Bierunia ceniona jest przez konsumentów w wielu krajach.”  mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Pozytywny wpływ Danone na polską gospodarkę

Siła eksportowa oraz mocna pozycja Danone na polskim rynku - lider rynku produktów mlecznych 
 w swojej kategorii produktowej, z 23% udziałem wartościowym[3] - wpływają na rozwój polskiej gospodarki. Zgodnie z modelem przepływów międzygałęziowych[4], firma generuje nie tylko bezpośredni, najbardziej widoczny wpływ np. Danone zatrudnia ponad 1 000 pracowników w Polsce. Każda firma, działająca na danym rynku, w sposób pośredni wpływa również na rozwój powiązanych 
 z nią gałęzi i podmiotów gospodarki.

Łączna liczba etatów, utrzymanych w gospodarce w Polsce, dzięki działalności spółki Danone w 2017 roku, wyniosła w 2017 roku ponad 5 000, a suma wynagrodzeń – prawie 230 mln zł. Łączna wartość dodana, czyli wkład firmy w proces produkcji dóbr i usług, wygenerowana dzięki działalności Danone w 2017 roku była na poziomie 1 mld zł - taka wartość pozwoliłaby na budowę placów zabaw dla wszystkich przedszkoli w Polsce[5].

„Nasz wkład w rozwój gospodarki krajowej oraz gospodarek regionów nie ogranicza się do tworzenia wartości dodanej, miejsc pracy i wynagrodzeń – również poprzez odprowadzanie podatków i opłat, wspieramy finansowanie wielu zadań w tym m.in. związanych z: budową dróg, inwestycjami w ochronę środowiska, inwestycjami socjalnymi, zdrowotnymi czy edukacyjnymi. W samym 2017 roku całkowita wartość odprowadzonych podatków, do budżetu krajowego oraz miast, gdzie prowadzimy swoją działalność, wyniosła prawie 35 mln zł.” mówi Katarzyna Owsianko, Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej grupy spółek DANONE.

Danone w trosce o ludzi i środowisko

W myśli wizji One Planet. One Health, Danone wychodzi z założenia, że zdrowe ciało potrzebuje wartościowej żywności – która to z kolei zależy od kondycji planety. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny przejawia się we wszystkich działaniach firmy oraz na każdym etapie powstawania produktów – od gospodarstwa rolnego, po procesy logistyczne.

„W ramach programu Zrównoważonego Rolnictwa DANONE, wraz z naszymi dostawcami, dbamy o to aby produkcja mleka odbywała się z poszanowaniem środowiska oraz lokalnych społeczności. Już na etapie produkcji, dzięki wdrożeniu licznych rozwiązań proekologicznych doprowadziliśmy do znacznych redukcji jej wpływu na środowisko: emisja CO2 w latach 2009-2017 została zmniejszona aż o 25%, w ciągu ostatnich 10 lat redukcja zużycia energii wyniosła 21%, natomiast zużycie wody spadło o 20%.” mówi Agnieszka Koc, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. „Danone stawia również na edukację żywieniową i ekologiczną dzieci oraz dorosłych. Ciekawym projektem jest Dan Edu, czyli lekcje jogurtowe dla dzieci, które odbywają się tam, gdzie zaczyna się cały proces powstawania jogurtów: u naszych dostawców mleka. Podobnym przykładem jest Program Śniadanie Daje Moc, realizowany w ramach Partnerstwa dla Zdrowia, w którym tylko w 2018 roku wzięło udział 290 tysięcy uczniów klas 1-3.” podkreśla pozytywny wpływ programów Danone Agnieszka Koc.

 

[1]Ministerstwo Finansów, Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2017 r.

[2]Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze, Stacje benzynowe) sprzedaż wartościowa w skumulowanym okresie wrzesień 2017 - październik 2018 w kategorii serków homogenizowanych

[3]Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze, Stacje benzynowe) sprzedaż wartościowa w skumulowanym okresie wrzesień 2017 - październik 2018 w kategorii jogurtów, serków homogenizowanych, deserów mlecznych, kefirów, produktów mlecznych dla dzieci, mlek smakowych

[4]model Wasiliego Leontiefa, nazwanego też modelem Input-Output. Dzięki zastosowaniu tego modelu można zobaczyć, w jaki sposób działalność jednego podmiotu (w tym przypadku spółek DANONE) wpływa na rozwój pozostałych gałęzi i podmiotów gospodarki.

[5]Nieść zdrowie poprzez żywność. Wkład grupy spółek DANONE w rozwój polskiej gospodarki, społeczeństwa oraz zdrowia, raport przygotowany przez firmę Deloitte na zlecenie DANONE, aktualizacja danych za 2017 rok.

Aktualności