grafika 3

DANONE stworzył przyjazne środowisko do pracy i rozwoju. Pracownicy potwierdzają.

Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz praca w przyjaznym, wspierającym i stwarzającym możliwości rozwoju środowisku sprzyja czerpaniu satysfakcji i radości z życia. Motywuje też do podejmowania działań, które przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości. Wiedzą o tym pracownicy grupy spółek DANONE - w cyklicznym badaniu opinii aż 91%[1] z nich zadeklarowało, że nie tylko zna wartości, które przyświecają organizacji, ale są one dla nich ważne. Tworzenie środowiska, które jest najlepszym miejscem do pracy i rozwoju jest jednym ze strategicznych celów firmy.

Co łączy Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn i Dzień Doceniania Pracownika? Wszystkie są obchodzone w marcu i wszystkie przypominają o nieocenionej roli zaangażowanych pracowników, którzy każdego dnia stoją za sukcesami swoich organizacji. Jednak dla grupy spółek DANONE, zatrudniającej w Polsce blisko 3 tysiące osób[2], nie potrzeba specjalnych okazji, by doceniać wkład pracowników i stwarzać możliwości ich dalszego rozwoju. Co więcej, takie podejście działa w obie strony. Jak wynika z ostatniego badania opinii pracowników grupy spółek DANONE, 87% z nich docenia firmę za działania pozytywnie wpływające na zdrowie, planetę i społeczności, a 86% przyznało, że ceni liderów, z którymi pracuje[3].

Jesteśmy dumni z wyników badania opinii. Rezultaty pokazują, że jako organizacja rozumiemy potrzeby pracowników, zarówno zawodowe, jak również te związane z organizacją życia prywatnego, odpoczynkiem, cieszeniem się czasem z rodziną i bliskimi czy rozwijaniem pasji. Zależy nam, by pracownik nigdy nie musiał wybierać między rozwojem kariery a życiem prywatnym, by mógł zachować odpowiednią równowagę w obu tych ważnych częściach życia. Dlatego w centrum naszej uwagi, niezmiennie jest człowiek - jego dobrostan fizyczny i psychiczny – mówi Magda Dybska-Tabor, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w grupie spółek DANONE w Polsce.

Zrównoważony rozwój dla wszystkich 

Utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym wspiera kultura organizacyjna spółek DANONE, która opiera się na wartościach takich jak Humanizm, Otwartość, Bliskość i Entuzjazm. Pozwala to stworzyć przestrzeń bez podziałów, bezpieczne i otwarte środowisko, którego siłą jest różnorodność. Wzajemny szacunek, docenianie indywidualnych inicjatyw, zwracanie się do siebie po imieniu, transparentne zasady – te elementy kultury organizacyjnej są bardzo charakterystyczne w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Kultura organizacyjna, oparta na wartościach, to wyróżnik firmy. Przełożyło się to m.in. na fakt, że grupa spółek DANONE przez dwa lata z rzędu – w 2022 i 2023 roku – otrzymała tytuł „Friendly Workplace” w plebiscycie organizowanym przez Redakcję Marki Pracodawcy. W konkursie brano pod uwagę budowanie partnerskich relacji pomiędzy pracownikami, stwarzanie im warunków do ciągłego rozwoju oraz wypracowany model zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, z uwzględnieniem dbania o dobrostan fizyczny oraz mentalny. DANONE zajął też trzecie miejsce w rankingu na najlepszego pracodawcę FMCG magazynu „Forbes”. – Wierzymy, że aby realizować nasza misję ,,Niesienia zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” niezbędne jest zaangażowanie pracowników, co z kolei zaczyna się od codziennego środowiska pracy. Dlatego wielką wagę przywiązujemy do atmosfery i relacji, tworząc kulturę otwartości i bliskości. Jednocześnie cenimy przedsiębiorczość i innowacyjność – dodaje Magda Dybska-Tabor.

Elastyczność – droga do efektywności i równowagi

Jednoczesne realizowanie się na wielu życiowych polach może być wyzwaniem. Aby ułatwić pracownikom harmonijne łączenie różnych ról, w spółkach DANONE na stałe wprowadzono możliwość pracy hybrydowej. Dodatkowo na wszystkich stanowiskach, na których to możliwe - pracownicy mogą korzystać też z elastycznego czasu pracy. – Wierzymy, że nowoczesne środowisko pracy to takie, które skutecznie odpowiada na potrzeby pracowników. Do nich niewątpliwie można zaliczyć elastyczność, co sprzyja realizacji osobistych planów i łączenia ich z rozwojem zawodowym. Temu służy m.in. workation, dające możliwość połączenia pracy z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – wyjaśnia Magda Dybska-Tabor.

W 2022 roku grupa spółek DANONE była jednym z pionierów rynkowych, jeśli chodzi o wprowadzenie  workation, czyli rozwiązania umożliwiającego pracę zdalną przez 30 dni w roku, z niemal każdego miejsca w Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. – Dzięki workation pracownicy zyskują szansę na zmianę otoczenia, czy znalezienie słońca lub śniegu wtedy, gdy w Polsce ich nie ma. Wprowadziliśmy to rozwiązanie, aby oferować jak najlepsze warunki pracy, ale także podnosić satysfakcję pracowników zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego – dodaje Magda Dybska-Tabor.

Workation jest dostępne dla wszystkich pracowników, których charakter pracy na to pozwala. Wystarczy uzyskać zgodę przełożonego oraz zadbać o dostęp do internetu i bezpieczne, ergonomiczne miejsce pracy.

Zgodnie z wizją „One Planet. One Health”, która łączy wszystkie spółki DANONE, zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Dlatego firma zachęca i wspiera pracowników w realizacji działań, mających wymierny i pozytywny wpływ nie tylko na otoczenie, w którym funkcjonują, ale także ich samych. Pomóc w tym mogą oferowane benefity, takie jak atrakcyjny pakiet prywatnej opieki zdrowotnej, karta Multisport, a także możliwość udziału w wewnętrznych zawodach i inicjatywach sportowych czy webinarach. Każdy pracownik posiada także pakiet ubezpieczenia na życie, może korzystać ze spotkań i wyjazdów integracyjnych oraz psychoedukacji (webinary i warsztaty). Wszystko to przyczynia się do czerpania radości i satysfakcji zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego.

[1] People Survey 2023 r.

[2] Tyle osób pod koniec 2022 roku pracowało łącznie w Danone, Żywiec Zdrój i Nutricia Polska oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne.

[3] People Survey 2023 r.

Aktualności