DANONE One Planet. One Health aktualności logo

DANONE ze zobowiązaniami żywieniowymi rozpoczyna debatę o zdrowiu

Celem debaty, nad którą patronat objął Instytut Matki i Dziecka, było podkreślenie bezpośredniej zależności między sposobem odżywania, a zdrowiem oraz pokazanie ważnej roli, jaką w tym procesie odgrywają różne środowiska, w tym również producenci żywności.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Ekspert w dziedzinie żywienia (Instytut Żywności i Żywienia) - prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
  • Ekspert ds. żywienia dzieci (Instytut Matki i Dziecka) - prof. Halina Weker
  • Ekspert Gastroenterolog - dr n.med. Anna Cybulska
  • Ekspert Psycholog - Małgorzata Ohme
  • Przedstawiciel DANONE - Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Ewa Gayny

Rola producenta żywności

DANONE koncentruje się na wartościowych kategoriach produktów – od produktów mlecznych, poprzez wodę, żywność dla niemowląt i małych dzieci po żywienie medyczne wraz z usługami specjalistycznymi. Większość oferowanych produktów odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym odżywianiu i zaspokajaniu potrzeb żywieniowych. Jednocześnie, DANONE postrzega kwestię żywienia, jako obszar mający zasadniczy wpływ na zdrowie ludzi. – „Swoją rolę postrzegamy w sposób bardzo odpowiedzialny i znacznie wykraczamy ponad dostarczanie konsumentom odpowiednich produktów. Wierzymy, że łącząc wartościową ofertę produktową z edukacją, możemy kształtować właściwe nawyki żywieniowe i w ten sposób wpływać na zdrowie ludzi i otoczenia”. – opowiada ekspert DANONE, Ewa Gayny.

By móc odpowiadać na preferencje konsumentów i aktualne wyzwania społeczne, w tym roku spółki DANONE podjęły zobowiązania w zakresie żywienia obejmujące:

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia wartości odżywczej produktów, odpowiadających potrzebom konsumentów oraz ich preferencjom smakowym – przykładem już zrealizowanych działań w tym obszarze jest:

  • linia kaszek BoboVita Porcja Zbóż bez dodatku cukru,
  • konsekwentne obniżanie dodatku cukru w Danonkach,
  • nowe receptury niegazowanych smakowych wariantów Żywiec Zdrój.


Zobowiązanie do angażowania się wspólnie z partnerami w działania, mające być odpowiedzią na aktualne problemy związane z odżywianiem
Spółki DANONE organizują i angażują się w szereg inicjatyw edukacyjnych mających na celu poprawę nawyków żywieniowych. Flagowe programy to: „Śniadanie daje moc” i „Podziel się dobrym posiłkiem”, a w NUTRICIA - program Fundacji NUTRICIA: „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, czy
w Żywiec Zdrój: „Mamo, Tato wolę wodę!”.

Zdrowe nawyki to także zdrowie planety i środowiska. Jako odpowiedzialny producent żywności, DANONE opracował zobowiązania na rzecz minimalizacji wpływu działalności firmy na otoczenie naturalne, w ramach których firma zobowiązuje się do ograniczeni zużycia wody czy ograniczenia emisji CO2. Żywiec Zdrój już niemal od 10 lat prowadzi program „Po Stronie Natury”, poprzez który chroni zasoby wodne sadząc drzewa i pokazuje, jak być „po stronie natury” na co dzień.

Zobowiązanie do zachowania najwyższych standardów etycznych, w tym dbania o odpowiednie znakowanie produktów i stosowania odpowiedzialnych praktyk marketingowych.

Zachęcając do dokonywania właściwych wyborów, DANONE umożliwia dokonywanie wyborów świadomych w oparciu o klarowną i pełną informację o produkcie i producencie.

Jak ważne jest prawidłowe odżywianie?

Zaspokojenie głodu jest podstawową potrzebą człowieka. Każdy z nas przez całe życie zjada ok. 90 000 posiłków, które dostarczają nam składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wciąż jednak brakuje świadomości, że sposób odżywiania wpływa na zdrowie
i samopoczucie, więc warto komponować przyjmowane pokarmy i napoje w sposób przemyślany. Zbilansowany i racjonalny sposób żywienia stanowi jeden z najistotniejszych elementów wpływających na utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Warto pamiętać, że choroby dietozależne stanowią obecnie przyczynę 75% ogólnej liczby zachorowań. Dlatego profilaktyka ważna jest zwłaszcza wśród najmłodszych. Sposób żywienia ma istotny wpływ na zdrowie oraz rozwój fizyczny, w tym motoryczny, emocjonalny oraz intelektualny dzieci i młodzieży. Właściwe żywienie przyczynia się do utrzymania dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju, pomaga zapobiegać występowaniu niedoborów witamin i składników mineralnych, próchnicy zębów, zaburzeniom odżywiania, w tym np. otyłości. Stanowi też ważny element wczesnego zapobiegania miażdżycy i osteoporozy [1] .

Jednocześnie, nieodpowiednie żywienie może być przyczyną chorób i problemów zdrowotnych. „Okazuje się, że poza chorobami wynikającymi z uwarunkowań genetycznych, które stanowią kilkanaście procent wszystkich chorób, pozostałe mają związek z nieprawidłowym odżywianiem
i brakiem aktywności fizycznej. Według Światowej Organizacji Zdrowia istnieje ok. 80 chorób dietozależnych, do których zaliczamy m.in. otyłość, cukrzycę, miażdżycę, nowotwory złośliwe, osteoporozę, niedokrwistość z niedoboru żelaza” – mówi Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, ekspertka w dziedzinie żywienia, prof. dr hab. med. Jadwiga Charzewska.

Dobre, bo wartościowe

Poprzez zachęcanie do dokonywania odpowiednich wyborów żywieniowych możemy przyczyniać się do zapobiegania wielu chorobom lub minimalizowania ryzyka ich wystąpienia. Kluczową rolę odgrywa tu edukacja, zwłaszcza najmłodszych, i kształtowanie odpowiednich wzorców żywieniowych. „Zdajemy sobie sprawę, że ogromna odpowiedzialność w zakresie odpowiednich wyborów żywieniowych spoczywa na nas, producentach żywności. Dlatego w DANONE wszystko co robimy, robimy dla zdrowia. Tworzymy długofalowe programy edukacyjne w partnerstwie z organizacjami
i instytucjami naukowymi, wyznaczamy sobie zobowiązania żywieniowe w zakresie doskonalenia produktów, promujemy działania prowadzące do szerzenia świadomości dotyczącej żywienia i wpływu na środowisko, ponieważ ‘nie ma zdrowia bez zdrowej planety’.” – mówi Ewa Gayny, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych DANONE.

[1] Wyniki badań Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2010

Aktualności