231002 Danone Infografika AGH Kwadrat p01 v02

Danone i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczynają współpracę

Na agendzie ESG, a szczególnie gospodarka obiegu zamkniętego.

Danone właśnie rozpoczął współpracę merytoryczno-praktyczną z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Bezpośrednim partnerem tego porozumienia ze strony AGH będzie Wydział Zarządzania. Kooperacja dotyczy wypracowywania innowacyjnych rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju – w tym ESG, szczególnie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Inicjatywa ma na celu budowanie synergii pomiędzy światami nauki i biznesu.

Długoterminowa współpraca obejmuje działania, dotyczące rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, wspierania transformacji przemysłu na rzecz zrównoważonego rozwoju i skutecznego wdrażania standardów ESG, a także integracji pomiędzy przemysłem a nauką. Danone i AGH będą realizować projekty wdrożeniowe i pilotażowe w sektorze usługowym oraz z zakresu środowiskowego zarządzania  produktami. Prowadzone będą także prace naukowo-badawcze oraz rozwojowe, obejmujące m.in. współpracę z kołami naukowymi, działającymi na uczelni, a także wzajemne udostępnianie i rozwijanie bazy laboratoryjnej i technologicznej. Partnerzy planują też wspólne pozyskiwać fundusze zewnętrzne na projekty i programy związane z zakresem ich działalności oraz prowadzić warsztaty, konferencje i seminaria oraz podejmować inne inicjatywy edukacyjne.

Niezmiennie dążymy do tego by nasz wpływ na szeroko rozumiane otoczenie, był jak najbardziej pozytywny.  Stąd szereg działań mających na celu minimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Rozpoczynając współpracę z AGH, łączymy siły by tworzyć rozwiązania, które korzystnie wpłyną na rozwój procesów pod wieloma względami – w tym środowiskowym. Wierzymy w edukację, dlatego do projektu, realizowanego wspólnie z naszym nowym partnerem podchodzimy z wielkim entuzjazmem – mówi Robert Eliasz, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Grupa spółek DANONE, opierając swoją strategię na założeniu, że zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego, szczególną uwagę przykłada do udoskonalania produktów, ich opakowań oraz metod wytwarzania, a także zamykania obiegu. Współpraca z AGH umożliwi jeszcze efektywniejszą realizację tych celów. 

Współpraca gwarancją rozwoju

Fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu na Śląsku, która będzie centrum współpracy pomiędzy firmą a krakowską Uczelnią, to jedno z najważniejszych europejskich centrów produkcyjnych DANONE. Powstające tu produkty mleczne trafiają na rynek polski oraz są eksportowane do przeszło 20 krajów w Europie oraz USA. AGH to z kolei uznany w międzynarodowym środowisku uniwersytet, prowadzący działalność badawczą i edukacyjną m.in. w zakresie nauk ścisłych, oferujący także możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Uczelnia podąża za światowymi trendami, tworząc nowe kierunki, jednocześnie zachowując te klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju.

Jako Wydział kształcący studentów na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka i Ekonometria cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę z Danone. Jest to podmiot, który ma wiele do zaoferowania naszym studentom. Bezpośredni kontakt z najwyższymi standardami w obszarze zarządzania i wykorzystania najnowszych technologii, które reprezentuje Danone, będzie na pewno bardzo korzystny zarówno dla studentów, jak i pracowników naszego Wydziału. W ramach tej współpracy również będziemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Na mocy tego porozumienia będziemy podejmować wiele inspirujących inicjatyw, mamy nadzieję, że przyczynią się one nie tylko do rozwoju bezpośrednio zaangażowanych, ale także wpłyną pozytywnie na cały system gospodarczo-społeczny – podsumowuje Dziekan Wydziału Zarządzania AGH dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH.

Dla ludzi i planety

Od ponad 30 lat, czyli od początku swojej działalności w Polsce, grupa spółek DANONE realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. W ramach tego podejścia firma chroni zasoby planety m.in. systematycznie i skutecznie obniżając ślad środowiskowy i przykładając wielką wagę do wywierania pozytywnego wpływu na polską gospodarkę i jakość życia Polaków. Danone współpracuje z polskimi rolnikami, od których pochodzi 100% mleka, jakie przetwarza fabryka serków i jogurtów w Bieruniu.  Firma koncentruje się również na wspieraniu  społeczności lokalnych oraz angażuje się w działania, mające na celu kształcenie przyszłych pokoleń przedsiębiorców. Kooperacja z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie jest tego kolejnym wyrazem.

Aktualności