DANONE One Planet. One Health aktualności logo

Spółki DANONE Brylantami Polskiej Gospodarki 2017!

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w lutym 2018 r. wyniki finansowe 70 tysięcy polskich przedsiębiorców, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł. Wśród firm nagrodzonych Brylantem Polskiej Gospodarki 2017 znalazły się Żywiec Zdrój, Danone i NUTRICIA, będące częścią grupy spółek DANONE. To rezultat zaangażowania firmy w rozwój kraju, społeczeństwa i działań na rzecz zdrowia. Prawie 15 tysięcy wygenerowanych miejsc pracy, coroczny wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł –  to tylko wybrane efekty działań spółek DANONE, które przekładają się na ten sukces.

DANONE w Polsce tworzą liderzy w kategoriach wartościowych produktów: Danone (produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), NUTRICIA (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne). Firma od lat wywiera pozytywny wpływ na działanie wielu gałęzi gospodarki w Polsce.

Grupę spółek DANONE łączy wspólna misja niesienia zdrowia przez żywność, która determinuje ich działania we wszystkich obszarach. Spółki łączy też strategia podwójnego zobowiązania – wraz z rozwojem biznesu i zyskownym wzrostem, troszczą się o kwestie społecznie istotne. Wspólnie przeznaczyły na ten cel 60 mln zł. Stanowi to równowartość połowy środków, które Komisja Europejska przeznaczyła na realizację unijnego programu propagowania właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci w Polsce w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs dla najlepszych firm

Konkurs Brylant Polskiej Gospodarki organizowany jest przez Instytut Europejskiego Biznesu już od 2008 roku. Prestiżowy tytuł przyznawany jest firmom i przedsiębiorstwom, które działają na terenie Polski i wykazują przy tym wybitne wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa figurujące w corocznym rankingu reprezentują różne branże, łączy je jednak wydajność, efektywne zarządzanie i pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Spółki DANONE, czyli Żywiec – Zdrój S.A., Danone Sp. z o.o. i NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. indywidualnie znalazły się w rankingu i każda z nich zajęła wysoką pozycję.

Raport wpływu: DANONE a polska gospodarka

Pod koniec 2017 roku powstał pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek DANONE raport wpływu, przedstawiający rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska. Raport przedstawia m.in. takie dane jak łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce dzięki spółkom DANONE, całkowita liczba miejsc pracy utrzymanych w gospodarce czy łączna wartość wynagrodzeń wygenerowanych dzięki firmie.

 Wycinek z raportu wpływu Danone

Pełna treść raportu wpływu grupy spółek DANONE.

Aktualności