Margines na www 3

Złote i Zielone Listki ESG Polityki dla Danone i Żywiec Zdrój

Zaangażowanie grupy spółek DANONE na rzecz zrównoważonego rozwoju zostało ponownie dostrzeżone i nagrodzone. W ramach XIII edycji plebiscytu Listki ESG tygodnika Polityka spółki Danone oraz Żywiec Zdrój zostały podwójnie nagrodzone – obie zdobyły zarówno Złote, jak i Zielone Listki! Przyznane nagrody są dowodem na realizowanie przez grupę spółek DANONE wizji biznesu przyjaznego ludziom i planecie oraz potwierdzeniem, że przyjęta strategia zrównoważonego rozwoju DANONE – Droga Pozytywnego Wpływu to dobrze obrany kierunek.

Już po raz XIII tygodnik Polityka, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG. Analizie poddano zarówno podejście przedsiębiorstw do kwestii działań prośrodowiskowych, jak i społecznych, a także dbałość o klienta, uczciwość biznesową czy kwestie ładu korporacyjnego.

Złote wyróżnienie

Spółki Danone oraz Żywiec Zdrój, będące częścią grupy spółek DANONE, zostały w tym roku wyróżnione przez Kapitułę konkursu najwyższą możliwą nagrodą – Złotymi Listkami ESG. Do ich zdobycia przyczynił się fakt, że spółki konsekwentnie kroczą drogą zrównoważonego rozwoju, który stanowi stały element strategii biznesowej organizacji, jak i relacji z interesariuszami. Podejmowane przez grupę spółek DANONE działania opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania, za wzór biorąc uznane międzynarodowe standardy. W ocenie Kapituły kluczowy był również fakt, że grupa spółek DANONE transparentnie informuje o podejmowanych działaniach w raportach pozafinansowych. Najnowszy raport ESG grupy spółek DANONE, który powstał zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) - międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju - dostępny jest na stronie www.danone.pl.

Zielone Listki

W tegorocznej edycji plebiscytu spółki Danone oraz Żywiec Zdrój zostały dodatkowo wyróżnione Zielonymi Listkami.

Cieszymy się, że dwie spółki z grupy spółek DANONE znalazły się w gronie 10 firm w Polsce nagrodzonych Złotymi Listkami. Jesteśmy także dumni, że otrzymaliśmy wyróżnienie  w kolorze Zielonym. To dla nas dowód, że działania uwzględnione w strategii zrównoważonego rozwoju DANONE – Droga Pozytywnego Wpływu, to odpowiedni kierunek. Jako DANONE zobowiązaliśmy się globalnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, konsekwentnie liczymy nasz ślad węglowy w trzech zakresach, stosując uznaną metodę liczenia GHG Protocol , a nasze cele dekarbonizacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z międzynarodową metodyką SBTI. Świetnie być w gronie liderów, którzy realnie przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na klimat, zapobiegania zmianom klimatu oraz skutecznej adaptacji do nich. Wierzymy, że działając wspólnie z naszymi partnerami, możemy realizować nasze cele biznesowe w sposób przyjazny dla środowiska – komentuje Paulina Kaczmarek, kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju w grupie spółek DANONE.

Podwójne zobowiązanie

Działania na rzecz środowiska są wysoko na agendzie DANONE nie od dziś. Już w 1972 roku, ówczesny prezes Antoine Riboud, zapoczątkował realizację podwójnego zobowiązania na rzecz równoległego rozwoju gospodarczego i społecznego, stwierdzając, że „odpowiedzialność firmy nie kończy się w drzwiach biura, czy bramie fabryki”. To właśnie jego słowa stanowią podstawę ambicji DANONE do tego, by budować zdrowszą przyszłość dla planety i przyszłych pokoleń.

Podejście organizacji do zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w realizowanej wizji DANONE: One Planet. One Health. To właśnie w jej ramach spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. Potwierdzeniem jest także strategia zrównoważonego rozwoju DANONE – Droga Pozytywnego Wpływu. Oprócz ambitnych celów klimatycznych, zawiera ona m.in. zobowiązania w zakresie rozwoju praktyk rolnictwa regeneratywnego, ochrony zasobów wodnych, zapewnienia obiegu zamkniętego opakowań i ograniczania marnowania żywności.

Biznes w duchu B Corp

Podejście realizowane i rozwijane w DANONE już od ponad 50 lat, jest spójne z wizją założycieli organizacji B Lab, która w 2006 roku zapoczątkowała ideę B Corp. Tak narodził się ruch, dążący do zbudowania globalnej sieci firm, spełniających wysokie standardy w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Ruch promujący nowy model biznesowy, łączący zyski z pozytywnym wpływem właśnie na społeczeństwo i planetę. Od 2022 roku do grona takich firm należy spółka Danone, a o 2018 roku marka Alpro. Obecnie trwają prace nad certyfikacją wszystkich spółek z grupy spółek DANONE w Polsce, w tym recertyfikacją Danone.

Aktualności