DANONE One Planet. One Health aktualności logo

Białe Listki CSR POLITYKI dla spółek DANONE

Działania grupy spółek DANONE na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione po raz kolejny. Danone (produkty mleczne), Żywiec Zdrój i NUTRICIA – liderzy w swoich kategoriach rynkowych[1] zostali wyróżnieni Białymi Listkami CSR POLITYKI w tegorocznej edycji plebiscytu. Dodatkową nagrodę otrzymał program ,,Podziel się Dobrym Posiłkiem”.

Edukacja żywieniowa, troska o środowisko naturalne i ochrona zasobów planety, czy wspieranie  społeczności lokalnych to obszary, o które spółki DANONE troszczą się od wielu lat. Wynika to ze strategii zrównoważonego rozwoju firmy, którą wyróżnia społeczna odpowiedzialność. Spółki realizują długofalowe programy, mające na celu zachęcanie Polaków do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych i inspirowanie do zachowań proekologicznych.

Dla zdrowia

Grupę spółek DANONE łączy misja niesienia zdrowia przez żywność, która przekłada się niemal na wszystkie obszary ich działania, wyznaczając również kluczowy kierunek dla zaangażowania społecznego firmy. Realizując  tę misję, spółki DANONE od lat prowadzą liczne programy edukujące o roli właściwego żywienia na różnych etapach życia, jak „Mamo, tato, wolę wodę!” (Żywiec Zdrój) , czy „Śniadanie daje moc” (Danone). Szczególne uznanie w plebiscycie Polityki i dodatkową nagrodę zdobył program ,,Podziel się Dobrym Posiłkiem” za ,,wyrównywanie nierówności, poprzez edukacje ułatwiającą prawidłowe odżywianie się przy ograniczonym budżecie”, co wspiera realizację celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017.

Uzupełnieniem działań społecznych spółek DANONE, jest program Fundacji NUTRICIA ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia”, w ramach którego gromadzona i udostępniana jest rzetelna wiedza w zakresie żywienia w ciągu 1000 pierwszych dni życia, liczonych od poczęcia.

Wszystkie programy łączy wspólny cel – wspieranie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, a dzięki dotychczasowym działaniom edukacja żywieniowa dotarła już do milionów Polaków. Spółki DANONE przeznaczyły na działania społeczne aż 60 milionów złotych[2].

Dla planety

DANONE wychodzi z założenia, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Dlatego drugi ważny kierunek zaangażowania społecznego obejmuje działania na rzecz natury. Spółki DANONE od lat w swoich działaniach kierują się aspektami środowiskowymi, systematycznie redukując swój ślad klimatyczny oraz optymalizując zużycie energii i wody w procesach produkcyjnych. Jednocześnie od lat edukują Polaków, zachęcając do postaw proekologicznych. Przykładem może być pionierski program „Po stronie natury”, prowadzony przez Żywiec Zdrój. W ramach jego dotychczasowych 10 edycji posadzono już 6 milionów, a także zrealizowano 115 lokalnych projektów ekologicznych, odnowiono niemal 1000 km szlaków turystycznych oraz wyposażono wiele górskich schronisk PTTK w urządzenia wspierające recykling. Działania wokół tegorocznej, jubileuszowej edycji koncentrują się na recyklingu i związanej z nim edukacji. Firma wprowadziła niedawno 2 miliony innowacyjnych butelek, które w 50% są stworzone z przetworzonego materiału PET czyli r-PET. W tym roku posadzone zostaną również kolejne 2 miliony drzew, co jest realizacją długofalowego zobowiązania na rzecz ochrony naturalnych zasobów wodnych.

O plebiscycie

Białe Listki CSR Polityki przyznawane są firmom,  które poświadczają, że w ramach swojej działalności wprowadzają najważniejsze kategorie zarządcze zgodnie z rekomendacją normy ISO 26000, w tym m.in.: system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne oraz rozwój społeczności lokalnej. Ponadto deklarują kontynuację działań na rzecz doskonalenia sposobów zarządzania, dzięki którym pozytywnie wpływają na  środowisko,  w którym funkcjonują.

[1] https://danone.pl/Raport-Wplywu-Danone

[2] Więcej informacji: https://www.danone.pl/Raport-Wplywu-Danone

Aktualności