PP3

DANONE powołuje ekspercki think tank, który ma przekonać Polaków do zrównoważonego żywienia

W 30-lecie działalności w Polsce, DANONE zapowiedział powstanie innowacyjnej platformy łączącej unikatową ekspertyzę naukową w zakresie zrównoważonego żywienia, czyli odpowiedniej i przyjaznej planecie diety. Ma to być kolejny krok spółek DANONE na rzecz poprawy żywienia milionów Polaków i przeciwdziałania skutkom kryzysu klimatycznego. Tylko w ostatnich 20 latach, DANONE przeznaczył na działania społeczne przeszło 111 mln złotych i zapowiada dalsze plany w tym obszarze.

Od 50 lat na świecie DANONE konsekwentnie realizuje podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. W praktyce oznacza to, że firma, rozwijając swój biznes, wywiera pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i planetę. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat spółki DANONE w Polsce przeznaczyły na realizację projektów społecznych przeszło 111 milionów złotych. Środki te przełożyły się na poprawę żywienia milionów ludzi w Polsce, korzyści dla lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Wszystkie te aspekty ma połączyć innowacyjny think tank o roboczej nazwie ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ, którego powstanie właśnie ogłosił Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce – Paweł Piątek. Deklaracja padła na szczycie ekonomicznym Open Eyes w Krakowie.

Biznes i nauka razem połączy zdrową dietę z wpływem na środowisko

W kraju, w którym 12 mln osób cierpi na choroby dietozależne, a działania prośrodowiskowe dopiero nabierają rozpędu, unikatowa platforma ekspercka ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ zajmie się m.in. kwestiami związanymi z kryzysem klimatycznym i wpływem żywienia na zdrowie człowieka. Think tank będzie stanowić zupełnie nową jakość w debacie publicznej, koncentrując się na interdyscyplinarnym spojrzeniu na trendy żywieniowe oraz zrównoważoną produkcję i konsumpcję.

Rozpoczynając ten projekt staliśmy się integratorem świata nauki związanego z żywnością i środowiskiem naturalnym, a także partnerem dostarczającym ekspertyzę biznesową. Dzięki unikatowemu połączeniu kompetencji chcemy tworzyć zrównoważone rozwiązania żywieniowe dla pokoleń i na pokolenia – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Think tank będzie przestrzenią, w której spotkają się wiodący naukowcy i niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach. Do inicjatywy dołączyli już m.in. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej; prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością.

Kolejne zobowiązania

Dyrektor Generalny Paweł Piątek, który od roku zarządza wszystkimi kategoriami produktowymi DANONE, poza projektem ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ, zapowiada kolejne odważne plany, w tym budowę największego w DANONE centrum IT & Data oraz uzyskanie certyfikatu B Corp przez całą grupę. – W styczniu świętowaliśmy dołączenie naszej spółki Danone, która oferuje produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, do ruchu firm lepszych dla świata, czyli Benefit Corporations (B Corp). W ciągu dwóch lat, proces certyfikacji obejmie kolejne dwie spółki – mówi Paweł Piątek.

Danone został pierwszą polską spółką tej skali i największą firmą FMCG w kraju, która pomyślnie przeszła złożony i restrykcyjny proces certyfikacji. Umożliwiły to wysokie standardy w zakresie: wpływu na klientów, społeczności, pracowników, środowisko i zarządzanie (ład korporacyjny).

Biznes innowacyjny i podwójnie odpowiedzialny

Grupa spółek DANONE w Polsce obejmuje produkty mleczne i roślinne (Danone), wodę i napoje (Żywiec Zdrój) i żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne (Nutricia). Łącznie zatrudnienie znajduje tu przeszło 3 tys. specjalistów, a pośrednio firma stwarza kolejne 16 tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach. W 7 zakładach produkcyjnych grupy powstają produkty, które trafiają na stoły w ponad 100 krajach na 5 kontynentach. Jedna z fabryk grupy spółek DANONE, Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu, otrzymała właśnie prestiżową nagrodę Światowego Forum Ekonomicznego za zrealizowaną transformację cyfrową. W Polsce powstaje też największy hub IT & Data w DANONE, który docelowo zatrudniać będzie ponad 215 entuzjastów technologii.

Rozwijając współpracę z lokalnymi dostawcami, produkcję w kraju i systematycznie wzmacniając eksport, DANONE od lat przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki – generując wartość dodaną na poziomie przeszło 3,5 mld zł[1]. – Od 30 lat stawiamy na Polskę, a realizowany tu rozwój biznesowy doprowadził nas do pozycji lidera w wielu kategoriach rynkowych. Jest to podstawa realizowanego przez nas podwójnego zobowiązania. Zakłada ono harmonijne łączenie dążenia do stabilnego wzrostu i działań na rzecz ludzi i planety  – dodaje Paweł Piątek.

 

[1] Za Raport Wpływu grupy spółek DANONE ,,Razem dla lepszego jutra” Raport wpływu Danone 2020 „Razem dla lepszego jutra”

Rozwój firmy przekłada się również na rozwój regionów, w których prowadzi ona działalność. W swojej trzydziestoletniej historii działalności w Polsce, spółki DANONE zrealizowały setki projektów, odpowiadających na kluczowe potrzeby lokalnych społeczności – w zakresie wpływu na zdrowie, żywienie, bezpieczeństwo i środowisko. Przykładem może być przekazanie całego zakładu produkcyjnego Żywiec Zdrój w Cięcinie na Żywiecczyźnie, na rzecz lokalnej Fundacji Górom, co miało miejsce wiosną bieżącego roku. Obiekt stanie się miejscem integrującym lokalną społeczność wokół tradycji góralskich i edukacji ekologicznej.

DANONE konsekwentnie dąży do tego, by minimalizować własny wpływ na środowisko promując dietę fleksitariańską i rolnictwo regeneratywne, aktywnie przeciwdziałając marnowaniu żywności oraz obniżając emisję gazów cieplarnianych – w latach 2015-2021 emisja gazów cieplarnianych w zakładach została obniżona o 74%. Obecnie 100% energii elektrycznej we wszystkich zakładach DANONE pochodzi z OZE.

Aktualności