DANONE One Planet. One Health aktualności logo

DANONE przekazuje akcje swoim pracownikom, by podkreślić ich kluczową rolę w kreowaniu przyszłości firmy

Pracownicy grupy spółek DANONE stali się udziałowcami firmy, otrzymując bezpłatnie jej akcje. W ten sposób firma pragnie podkreślić ich realny wpływ na rozwój organizacji. Inicjatywa jest częścią autorskiego programu „One Person, One Voice, One Share”, w myśl którego pracownicy współdecydują o kierunku rozwoju spółek DANONE. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których DANONE dodatkowo oferuje pracownikom możliwość zakupu kolejnych akcji na preferencyjnych warunkach.

DANONE stworzył innowacyjny program - „One Person, One Voice, One Share”. Zgodnie z jego założeniami wszyscy pracownicy spółek DANONE w Polsce zostali zaproszeni do uczestniczenia w określaniu kluczowych dla firmy kierunków na przyszłość. Doceniając wkład swoich pracowników, DANONE przekazał im po jednej bezpłatnej akcji, tym samym czyniąc pracowników symbolicznymi współwłaścicielami firmy.

Pracownicy udziałowcami DANONE

Jedna akcja została przekazana każdemu objętemu programem pracownikowi bezpłatnie, a obecna szacunkowa jej wartość wynosi około 240 zł. Otrzymali je pracownicy, których staż w firmie wynosi powyżej jednego roku. Poza coroczną dywidendą i prawem do głosowania podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy, nowi udziałowcy mogą również liczyć na dodatkowy przywilej w postaci kwoty brutto doliczonej do dochodu, która pozwoli pokryć koszty obowiązkowych podatków wynikających z przyznania akcji. Pracownicy pozostaną właścicielami swojej akcji przez cały okres zatrudnienia, a z chwilą odejścia z firmy jej wartość zostanie im wypłacona.

Z możliwości otrzymania bezpłatnie akcji DANONE skorzystało w Polsce aż 95 procent naszych pracowników. To znak, że czują się oni integralną częścią firmy i pragną wspólnie – jako udziałowcy - działać na rzecz jej rozwoju - mówi Magda Dybska-Tabor, Dyrektor HR dla grupy spółek DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i krajach nordyckich.

Polska jest też jednym z pierwszych krajów, w których pracownicy grupy spółek DANONE mogą skorzystać z programu subskrypcji akcji pracowniczych, dzięki czemu na preferencyjnych warunkach mogą oni zakupić dodatkowe akcje firmy. Docelowo możliwość taką zyska 100 000 pracowników DANONE we wszystkich krajach, w których firma prowadzi swoją działalność.

Realny wpływ na przyszłość

Obok przekazania akcji DANONE pracownikom (One Share), niezwykle istotnym elementem programu jest oddanie im głosu (One Voice) i zaproszenie ich do wspólnego kształtowania przyszłości firmy. W ramach programu pracownicy grupy spółek DANONE w Polsce mają możliwość określenia, jakie inicjatywy są ich zdaniem kluczowe i powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

Pracownicy DANONE to wyjątkowi akcjonariusze – to właśnie oni najlepiej znają firmę, jej potrzeby i stojące przed nią wyzwania. Dlatego oddajemy im głos, wsłuchujemy się w ich zdanie i wspólnie z nimi budujemy plan działań, który odpowie faktycznym wyzwaniom polskiego rynku – dodaje Magda Dybska-Tabor.

Punktem wyjścia jest 9 celów DANONE na 2030 rok, które zostały ujęte w spójnym planie działań DANONE 2030. Cele te łączą dążenia biznesowe firmy z zaangażowaniem społecznym i są ściśle powiązane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Jasny kierunek na przyszłość

Cele DANONE na 2030 rok dotyczą trzech kluczowych obszarów funkcjonowania organizacji – modelu biznesu (3 cele dotyczące rozwoju produktów, a także wsparcia rozwoju społecznego), modelu marki (3 cele dotyczące rozwoju marek i zaangażowania na rzecz budowania zdrowych nawyków żywieniowych i ochrony planety), a także modelu zaufania (3 cele skupiające się na pracownikach i wzmacnianiu  ich zaangażowania, rozwoju i współpracy).

Zarówno cele DANONE, jak i założenia programu „One Person, One Voice, One Share”, stanowią część wizji DANONE – „One Planet, One Health” - w myśl której strategicznymi priorytetami firmy jest troska o kondycję planety, a także zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, konsumentów i lokalnych społeczności skupionych wokół DANONE.

Aktualności