DANONE One Planet. One Health aktualności logo

Dołączamy do grona uczestników programu Climate Leadership

Grupa spółek DANONE dołączyła do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Oznacza to, że Żywiec Zdrój, Nutricia i Danone razem z ekspertami Programu będą pracować nad planem dalszych konkretnych zmian w zakresie swojej podstawowej działalności biznesowej, rozwijając już realizowaną przez DANONE politykę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu, dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat.

„Działania podejmowane przez ONZ, wspierane przez inicjatywy regionalne i lokalne, nie przyniosą sukcesu bez zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie i niwelowanie strat, z jakimi się mierzymy. (...) Ważne jest mądre wspieranie liderów biznesu, czego przykładem jest program Climate Leadership. Bioróżnorodność zmniejsza się szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, a przecież od jej istnienia
i stanu zależy jakość naszego życia na Ziemi”
– komentuje współtwórczyni Programu Maria Andrzejewska w najnowszym wydaniu Kompendium CSR.

Z dumą, ale też wiarą w pozytywne i namacalne rezultaty wspólnych działań, dołączamy do drugiej edycji programu Climate Leadership jako cała grupa spółek DANONE. Programu, który łączy ekspertów i firmy dążące do przekształcenia swoich modeli biznesowych w kierunku neutralności klimatycznej. Jej osiągniecie do 2050 roku to jeden z celów strategicznych DANONE i mamy nadzieję, że kolejne organizacje podążą tą ścieżką.” – mówi Paweł Piątek, Prezes spółki Nutricia Polska współtworzącej razem z Żywiec Zdrój oraz Danone grupę spółek DANONE w Polsce  - „W tym celu, wyznaczyliśmy sobie między innymi cel pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku i mam przyjemność potwierdzić, że w naszych lokalnych fabrykach w Polsce już ten cel osiągnęliśmy.”

W 2019 roku do Programu przystąpiło dziesięć firm, w tym Żywiec Zdrój S.A., które w toku prac wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Zostały one zaprezentowane m.in.
w podsumowującej pierwszą edycję publikacji „Biznes na rzecz zmiany”.

W grupie spółek DANONE zdajemy sobie sprawę, że każdy rodzaj działalności człowieka zostawia na Ziemi swój ślad. Dlatego skrupulatnie obliczamy nasz ”ślad węglowy”, analizujemy go oraz podejmujemy działania ukierunkowane na jego redukcję. W naszych fabrykach wdrażamy innowacyjne technologie, pozwalające zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz ciepła w procesie produkcyjnym.

Od lat optymalizujemy wagę i skład opakowań, wykorzystując do ich produkcji plastik z recyklingu.
W transporcie używamy lekkich naczep do transportu oraz dbamy o optymalne rozmieszczenie magazynów. W rezultacie, spółki DANONE w Polsce tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, zmniejszyły emisję CO₂ o 20%*.”
– mówi Frédéric Guichard kierujący spółką Żywiec Zdrój S.A...

Podejmujemy także działania we współpracy z naszymi dostawcami mleka. Od tego roku rozpoczynamy wdrażanie programu dot. rolnictwa regeneratywnego.  W naszym rozumieniu rolnictwo regeneratywne to obszar znacznie szerszy niż rolnictwo zrównoważone. Kluczowym elementem różnicującym te pojęcia jest fakt odnowienia potencjału drzemiącego w zasobach naturalnych (gleba, zasoby wodne, bioróżnorodność). Naszym głównym celem jest odbudowa materii organicznej w glebie poprzez praktyki zmierzające do sekwestracji (zatrzymania) CO2.” – dodaje Marek Sumiła odpowiedzialny za spółkę Danone Sp. z o.o.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”,
w ramach którego od 4 lat firmy i organizacje pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

* Dane wewnętrzne spółek DANONE, lata 2018-2020.

Aktualności