Bierun nagroda

Fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu z nagrodą specjalną od Burmistrza

Doceniono działania społeczne firmy.

Na wczorajszej gali Burmistrz Miasta Bierunia, Krystian Grzesica, uhonorował specjalną nagrodą fabrykę Danone. Zakład otrzymał statuetkę bieruńskiego Utopca w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu za szczególne osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności. Fabryka w Bieruniu to największe centrum produkcyjne Danone w Europie. Obok innowacyjnej produkcji żywności, jest też dobrym sąsiadem, który nie zapomina o lokalnej społeczności.

Uroczysta gala rozdania nagród Burmistrza Miasta Bierunia odbyła się po raz pierwszy, zaś nagroda specjalna dla firm społecznie odpowiedzialnych – obok Danone – została przyznana także dwóm innym podmiotom. Wszystkie nagrodzone firmy osobiście wytypował Burmistrz Krystian Grzesica. – Przyznając Nagrodę Specjalną i statuetkę Bieruńskiego Utopca za społeczną odpowiedzialność biznesu firmie Danone, pragnę symbolicznie podziękować za wiele lat wspaniałej współpracy. Doceniam ogromne zaangażowanie Zarządu i całej załogi firmy w niezliczone inicjatywy społeczne, działania kulturalne, sportowe, profilaktyczne i edukacyjne na terenie Bierunia – wylicza burmistrz Grzesica

Bieruński zakład został nagrodzony za swoje szczególne wsparcie dla regionu. Jak powiedział w 1972 r. ówczesny dyrektor generalny Danone Antoine Riboude, ogłaszając tzw. podwójne zobowiązanie firmy, „społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy się na bramie fabryki lub drzwiach biura”. Od tej pory, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, wspieranie jej, przyświeca zakładom produkcyjnym Danone na całym świecie, w tym także w Bieruniu. – Nasz zakład produkcyjny funkcjonuje tu, na śląsku, od ponad 25 lat. Jesteśmy już częścią nie tylko lokalnego krajobrazu, ale także – mamy nadzieję – społeczności Bierunia. Z ogromną satysfakcją angażujemy się w działania na rzecz mieszkańców Bierunia i całego regionu. To wspaniała społeczność, także mocno zainteresowana kwestiami ochrony planety – wskazuje Robert Eliasz, dyrektor zakładu Danone w Bieruniu.

 Dla lokalnej społeczności i środowiska

Tylko w ostatnim roku fabryka w Bieruniu zrealizowała szereg działań wspólnie z lokalną społecznością. Tegoroczny Dzień Ziemi Danone, celebrował razem z przedszkolem nr 1 w Bieruniu. Dla dzieci zorganizowano specjalne, kilkudniowe ekologiczne warsztaty edukacyjne. Tematem przewodnim była woda, zgodnie z hasłem całego tygodnia – "Woda to życie".  Dzieci miały okazję dowiedzieć się, w jaki sposób drzewa wpływają na retencję wody w przyrodzie oraz w jaki sposób każdy z nas może to ją chronić w swoim codziennym życiu. Pracownicy Danone opowiadali przedszkolakom także o segregacji odpadów, recyklingu opakowań, bioróżnorodności. Finałem całego tygodnia był artystyczny występ w wykonaniu dzieci oraz uroczysty przemarsz ulicami Bierunia na Rynek XXV Korowodu Ekologicznego pod hasłem "Woda to życie", w którym oprócz samych przedszkolaków oraz Dyrekcji przedszkola udział wziął burmistrz Krystian Grzesica.

Danone zainicjował również jogurtową wioskę z okazji Dni Bierunia połączonych z Dożynkami. Dzieci i młodzież brały udział w konkurencjach sprawnościowych, warsztatach szycia maskotek i ekotoreb, oraz uczyły się jak poprawnie segregować odpady. Rozwiązywały też ekologiczne łamigłówki i zagadki. Tylko w ciągu jednego dnia wioskę Danone odwiedziło pół tysiąca osób. To nie koniec, podczas gdy w starostwie powiatowym odbywał się Piknik z okazji 25-lecia Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Danone stworzył strefę nawodnienia, na której dzieci uczyły się jak dbać o prawidłowe nawodnienie. Zakład w Bieruniu regularnie przekazuje swoje produkty lokalnym instytucjom. Trafiają one do osób najbardziej potrzebujących. Dodatkowo Zakład wspiera projekty ekologiczne, które służą lokalnej społeczności i dostarczają jej ciekawostek edukacyjnych.

Z Bierunia na stoły w niemal całej Europie

Fabryka w Bieruniu to kluczowy ośrodek produkcyjny Danone w Europie. Został wielokrotnie doceniony za szerokie podejście do kwestii środowiskowych m.in. za sprawnie funkcjonujący system zarządzania środowiskowego ISO 14001, wysokie wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów aż 99,96% odpadów generowanych w fabryce w Bieruniu trafia do recyklingu lub odzysku a także wykorzystywanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Nie po raz pierwszy doceniono śląski zakład – w 2019 roku otrzymał on także tytuł Fabryki Roku. Produkty ze Śląska trafiają nie tylko do polskich sklepów, ale łącznie ponad 20 krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych. Z kolei przetwarzane w Bieruniu mleko pochodzi wyłącznie z polskich gospodarstw  z województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Zakład zatrudnia blisko tysiąc pracowników i jest kluczowym pracodawcą w regionie.

Dobry sąsiad

DANONE w sposób szczególny dba o relacje z sąsiadami. W lokalizacjach, w których znajdują się fabryki, prowadzone są procesy dialogu społecznego. W ramach inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem wszystkie spółki grupy DANONE angażują się w projekty społeczne, na co w ciągu ostatnich 20 lat przekazano łącznie 111 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację zasobów naturalnych, rozwój infrastruktury wodnej, zachowanie tradycji i kultury oraz aktywizacje i integracje mieszkańców. Firma inwestuje m.in. w edukację żywieniową, w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie, a globalna misja firmy „Niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” jest bliska każdej spółce. Realizowane są również projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym.

Aktualności