Forum Ekonomiczne Karpacz

O tym dlaczego w Polsce potrzebny jest system depozytowy i rolnictwo regeneratywne mówiliśmy na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Zgodnie z podwójnym zobowiązaniem, które realizujemy, w równym stopniu troszczymy się o rozwój biznesu, jak i o ważne społecznie kwestie w naszym otoczeniu. Dlatego jesteśmy wszędzie tam, gdzie podejmowane są tematy ważne dla Polaków i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego kraju. 

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, czyli najważniejszego wydarzenia gospodarczego roku, z przedstawicielami branży i stroną rządową rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest wprowadzenie w Polsce powszechnego systemu depozytowego. Systemu, który umożliwi zamknięcie obiegu odpadów w gospodarce (GOZ), efektywny recykling opakowań plastikowych i ograniczenie pierwotnego wykorzystania surowca. W trosce o planetę, podkreślaliśmy też konieczność upowszechniania praktyk rolnictwa regeneratywnego, które nastawione jest przede wszystkim na odbudowę zasobów naturalnych gleby, a także na dobrostan zwierząt w gospodarstwach rolnych i obniżanie w nich poziomu emisji CO2. 

Oba tematy są bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego w Polsce - współpracując blisko z rolnikami, ale też innymi producentami oraz organizacjami branżowymi wierzymy, że mamy szansę wprowadzić ważną i realną zmianę w tych obszarach.

Retransmisja debaty „Dobre praktyki w przemyśle rolno-spożywczym” z udziałem naszej przedstawicielki Edyty Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Żywiec Zdrój, dostępna jest tutaj

Aktualności