DANONE Raport wplywu2020 Razem dla lepszego jutra OKLADKA do www

Pandemia nie zatrzymała odważnych działań DANONE - firma bierze na cel potrzeby żywieniowe Polaków i wyzwania klimatyczne

Spółki DANONE publikują wspólny raport wpływu, podsumowując działania na rzecz zdrowia, planety i polskiej gospodarki, zrealizowane w 2020 roku oraz ogłaszają zobowiązania.

Gwarancja zatrudnienia w o[1] dla wszystkich pracowników, preferencyjne warunki handlowe dla dostawców oraz wsparcie służb medycznych i osób w kryzysie bezdomności – to przykłady działań, jakie spółki DANONE podjęły w najtrudniejszym etapie pandemii. Współpracując z lokalnymi dostawcami, rozwijając produkcję w kraju i eksport - który obejmuje aż 120 rynków - spółki DANONE wygenerowały 3,57 mld zł w polskiej gospodarce. Każde utrzymane miejsce pracy w firmie przełożyło się na zatrudnienie czterech kolejnych osób w innych sektorach  – łącznie to przeszło 16 tysięcy miejsc pracy. Te i inne działania podsumowano w najnowszym raporcie wpływu

Egzamin z odpowiedzialności

Bez względu na trudny kontekst społeczny i gospodarczy roku 2020, spółki DANONE nie tylko kontynuowały realizację swoich zobowiązań, ale również udzieliły znaczącej pomocy tym, którzy jej potrzebowali – udowodniając, że zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność traktują na równi z dążeniem do wzrostów biznesowych. Pracownicy otrzymali niezbędne środki ochrony indywidualnej, elastyczną organizację pracy oraz gwarancję zatrudnienia i utrzymania wynagrodzeń w najtrudniejszym okresie pandemii. Dostawcy i partnerzy biznesowi mogli skorzystać ze specjalnych warunków, umożliwiających utrzymanie ciągłości dostaw i zachowanie płynności finansowej. Pomoc otrzymali również bezpośrednio walczący z pandemią: pracownicy placówek medycznych, ratownicy, chorzy w szpitalach, organizacje pozarządowe, seniorzy i osoby w kryzysie bezdomności.

 

Zobowiązania na rzecz zdrowia i planety

W 2020 spółki DANONE realizowały odważne i potrzebne inicjatywy, niosąc pomoc tam, gdzie było to potrzebne. Dostrzegając dalsze potrzeby w zakresie ochrony zdrowia i środowiska, spółki ogłaszają zobowiązania na kolejne lata.

DANONE zobowiązuje się do:

 PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROM ŻYWIENIOWYM POLAKÓW, koncentrując się na promowaniu właściwych nawyków i wyborów żywieniowych oraz rozwijaniu wartościowej oferty produktowej. OCHRONY NATURALNYCH ZASOBÓW PLANETY poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.

Dla zdrowia i planety, bez względu na okoliczności

Choć pandemia niemal wyhamowała gospodarkę, nie zatrzymała zmian klimatycznych i skierowała szczególną uwagę na szereg kwestii w zakresie zdrowia, na które zasadniczy wpływ ma wartościowa żywność, a ta z kolei zależna jest od stanu środowiska. Dlatego DANONE silnie koncentruje się na obu tych obszarach. Firma nieustannie doskonali receptury swoich produktów i upraszcza etykiety, jednocześnie zachęcając do podejmowania świadomych wyborów żywieniowych – jako pierwszy producent rozpoczęła wprowadzanie systemu Nutri – Score na etykiety produktów mlecznych. - Na każdy nasz produkt spoglądamy kompleksowo. Konsekwentnie udoskonalamy receptury i rozwijamy ofertę, każdego roku wprowadzając dziesiątki innowacji wspierających konsumentów w komponowaniu właściwej diety. Służy temu również prosty design opakowań zapewniający łatwy dostęp do kluczowych informacji żywieniowych. Wszystko po to, by ułatwiać prawidłowe wybory.mówi Marek Sumiła - Dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie

Wytwarzając wartościową żywność, DANONE skupia się również na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. - Sięgając po zasoby naturalne niezbędne do wytworzenia wartościowej żywności zawsze działamy w poszanowaniu środowiska naturalnego. Począwszy od sposobu pozyskiwania surowców i składników, poprzez  wytwarzanie produktów, aż po realizację dostaw. Pozyskujemy wodę w sposób w pełni zrównoważony, promujemy rolnictwo regeneratywne, a w naszych zakładach zredukowaliśmy do niezbędnego minimum zużycie wody i energii elektrycznej. Szanując zasoby naturalne, stanowczo przeciwdziałamy też marnowaniu żywności.wyjaśnia Edyta Krysiuk – Kowalczyk, Dyrektorka ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju. Spółki DANONE dążąc do obiegu zamkniętego, zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz inspirują konsumentów do postaw proekologicznych.

Wkład w rozwój polskiej gospodarki

W 2020  spółki DANONE zasiliły budżet państwa kwotą 169,6 mln złotych - to dwa razy więcej niż kwota dostępna na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie w roku 2020[2]. - Jako DANONE, prowadzimy działalność w Polsce od blisko 30 lat. Nasze produkty, w tym takie marki jak Danio, Bobovita i Żywiec Zdrój, powstają właśnie tu. Dzięki temu pozytywnie wpływamy na polską gospodarkę i najbliższe otoczenie wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Od wielu lat współpracujemy z polskimi rolnikami, dostawcami mleka oraz innych surowców. Jesteśmy dumni, że produkty które powstają w siedmiu polskich zakładach produkcyjnych trafiają do konsumentów w dziesiątkach krajów na pięciu kontynentach. - podsumowuje Paweł Piątek, Dyrektor Generalny Nutricia Polska

Działania DANONE pozytywnie wpływają także na rynek pracy. W czasie, gdy bezrobocie w Polsce wzrosło o 20%, każde miejsce pracy w DANONE generowało zatrudnienie w gospodarce dla aż 4 kolejnych osób. To łącznie aż 16 449 utrzymanych miejsc pracy. Zaś za wynagrodzenia wygenerowane przez spółki DANONE w 2020 w kwocie 810,6 mln zł – można by sfinansować wszystkie inwestycje z 2020 roku, jakie podjęło Miasto Kraków[3].  Całościowy wkład spółek DANONE w polską gospodarkę wyniósł 3,57 mld zł – dla zobrazowania skali - jest to kwota, która mogłaby pokryć ponad 30% wydatków zaplanowanych w budżecie Państwa na rolnictwo i rozwój wsi w 2021 roku.

Spółki DANONE - które w Polsce działają na rynku produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego (Danone), wody i napojów (Żywiec Zdrój), oraz żywienia specjalistycznego (Nutricia) łączy misja niesienia zdrowia przez żywność i strategia podwójnego zobowiązania. Zgodnie z tym podejściem, rozwojowi biznesu nierozerwalnie towarzyszą działania społeczne. Ich efekty – w obszarze gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska - podsumowuje opublikowany właśnie raport wpływu.

 

 

 [1] Spółki DANONE zakomunikowały swoim pracownikom pewność zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych wynagrodzeń do końca czerwca 2020

[2] W budżecie obywatelskim Warszawy na rok 2020 dostępnych było 83 mln zł: https://um.warszawa.pl/waw/bo/6-edycja

[3] https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/wynik-glosowania-w-sprawie-wotum-zaufania-dla-prezydenta-jacka-majchrowskiego-przesadzony

Aktualności