Wyniki badania DANONE - Polacy o pomoc - COVID-19

Polacy a pomoc w walce z COVID-19

Ponad 90% respondentów badania "Polacy z pomoc w walce z COVID-19" zauważa zaangażowanie firm w walkę z koronawirusem i jego skutkami. Przedstawiciele naszych spółek, Danone, Żywiec Zdrój oraz Nutricia, komentują jak DANONE wspiera swoich pracowników, partnerów biznesowych oraz placówki ochrony zdrowia w czasie pandemii, realizując tym samym naszą wizję One Planet. One Health.  

Czy jesteśmy bardziej pomocni w trudnych czasach?

Z badania SW Research "Polacy a pomoc w walce z COVID-19" przeprowadzonego na zlecenie spółek DANONE wynika, że ponad 50% ankietowanych uważa, że pandemia zwiększyła skłonność Polaków do niesienia pomocy. Choć badani zauważają większą chęć niesienia pomocy u ogółu społeczeństwa, jednocześnie aż 48% z nich stwierdziło, że pandemia nie wpłynęła na zmianę ich postaw – są tak samo skłonni pomagać innym, jak przed pojawieniem się zagrożenia. 

Zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy w czasie pandemii -pobierz grafikę DANONE.

Formy pomocy, jakiej Polacy udzielają w obliczu COVID-19 - pobierz grafikę DANONE.

 

 

Czy firmy stanęły na wysokości zadania?

93% badanych jest zdania, że firmy oferują swoją pomoc w walce z wirusem SARS COV-2. Według ankietowanych, firmy wspierające zwalczanie pandemii najczęściej przekazują środki finansowe służbie zdrowia (37%), szyją maseczki i produkują przyłbice dla personelu medycznego (36%) oraz przekazują swoje produkty, m.in. medykom czy potrzebującym (36%). 

Placówkom medycznym przekazujemy nie tylko nasze produkty, ale i środki ochrony osobistej, a także fundusze na zakup niezbędnego sprzętu. Nasi pracownicy od samego początku angażują się w rozmaite formy wsparcia tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o nasze zdrowie. Łączna wartość rynkowa udzielonej przez nas dotychczas pomocy wyniosła już 2,8 miliona zł – komentuje Paweł Piątek, prezes spółki Nutricia Polska.

Z drugiej strony aż 24% badanych stwierdziło, że firmy, w których obecnie są zatrudnieni, w ogóle nie niosą pomocy. 

Jest jeszcze wiele do zrobienia!

61% ankietowanych uważa, że firmy w wystarczającym stopniu zapewniają możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom i dbają o dostępność środków ochronnych oraz umożliwiają sprawne korzystanie z ich usług w czasie społecznej izolacji. 

Pierwsze działania prewencyjne w Polsce podjęliśmy na długo przed wykryciem pierwszej infekcji. Wierzymy, że pracownicy, którzy nie muszą martwić się o swoją sytuację, mogą nie tylko odpowiednio skupić się na swojej pracy, dbając tym samym o naszych konsumentów i partnerów, ale i znaleźć w sobie siłę, by pomagać osobom walczącym o nasze zdrowie na co dzień – wyjaśnia Frederic Guichard, prezes zarządu Żywiec Zdrój.

Problemem jest jednak gwarancja utrzymania pensji i etatów – tylko 41% respondentów ocenia zaangażowanie firm jako wystarczające.

Magdalena Dybska-Tabor, dyrektor HR dla grupy spółek DANONE w Europie Środkowej, krajach bałtyckich i nordyckich mówi: DANONE umożliwił pracę zdalną wszystkim tym, którzy mogą pełnić obowiązki z domu. Z kolei tym pracownikom, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej lub z uwagi na obecną sytuację nie są w stanie w pełni realizować swoich obowiązków, zaoferowaliśmy specjalne premie, które wynagradzają ich zaangażowanie i pozwalają utrzymać pensję na dotychczasowym poziomie. Zapewniliśmy również, że nie rozwiążemy żadnej umowy o pracę z uwagi na sytuacji epidemiologiczną w okresie od kwietnia do czerwca.

Jedynie 40% badanych uważa również, że przedsiębiorstwa dbają o kontrahentów i partnerów biznesowych

DANONE przeznaczył 250 milionów euro na wsparcie dla 15 tys. małych firm na całym świecie, z którymi na co dzień współpracuje, w tym dla rolników, dostawców i usługodawców. Jesteśmy przekonani, że wzajemne zaufanie owocuje jeszcze lepszą współpracą w przyszłości, dlatego gdy tylko możemy, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych partnerów – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danone, Prezes Danone.

Pomoc marek w czasie pandemi - pobierz grafikę DANONE.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 06.05-10.05.2020 przez agencję SW RESEARCH na zlecenie spółek DANONE metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Próba badawcza została dobrana w taki sposób, aby reprezentować strukturę dorosłych Polaków, pod względem płci i przedziałów wiekowych i klasy wielkości zamieszkiwanej miejscowości. W ramach badania przeprowadzono 1078 ankiet.

Aktualności