Logo DANONE One Planet. One Health na tle pola

Apelujemy o stworzenie wspólnej polityki żywnościowej UE

W DANONE jesteśmy głęboko przekonani, że opracowanie wspólnej polityki żywnościowej Unii Europejskiej (UE) odgrywa ważną rolę w przekształceniu systemu produkcji żywności. Stworzyliśmy spójny dokument, skierowany do unijnych decydentów, w którym proponujemy konkretne działania w tym zakresie. Między innymi w ten sposób, chcemy przyczynić się do stworzenia niezależnego, bardziej stabilnego i sprzyjającego integracji systemu produkcji żywności dla obywateli Europy

Funkcjonujący obecnie, globalny system produkcji żywności zapewnia dużej liczbie ludności szeroki wybór produktów spożywczych w przystępnych cenach. Ale ten sukces wiele nas kosztował. Intensywna gospodarka rolna wyczerpuje zasoby naturalne, których potrzebujemy do życia.

Podczas gdy pandemia COVID-19 stwarza ciągłe zagrożenie dla naszych gospodarek i stylu życia, może istnieć pokusa, aby odłożyć w czasie rozmowy o stabilnych i zrównoważonych systemach produkcji żywności. To byłby błąd. Naukowcy zwrócili już uwagę na związek pomiędzy przyczynami tej pandemii a presją wywieraną na środowisko naturalne.

Konsumenci żądają zmian. Oczekują oni od dużych przedsiębiorstw, takich jak DANONE, wykorzystania wpływu, jaki posiadają, do zmieniania świata na lepsze."
E. Faber, Prezes i Dyrektor Generalny DANONE

Perspektywa DANONE

Gdy Europa podniesie się po kryzysie spowodowanym chorobą COVID-19, trzeba będzie nadać pierwszeństwo kwestiom takim jak realizowanie najważniejszych potrzeb ludzi, przywracanie zlikwidowanych i tworzenie nowych miejsc pracy oraz przywrócenie naszej gospodarki na właściwe tory, przy jednoczesnym zapewnianiu ciągłości dostaw żywności.

Ten bezprecedensowy kryzys ściągnął uwagę na łańcuch dostaw żywności, który dotychczas działał wydajnie. Unia Europejska (UE) musi utrzymać wydajność jego funkcjonowania, aby zapewnić dalszą dostępność i przystępne ceny wartościowego pożywienia dla każdego. Musimy jednak zacząć myśleć bardziej perspektywicznie i przekształcić system produkcji żywności tak, aby stał się bardziej stabilny i był w stanie zapewnić większą dostępność żywności dla każdego. Dzięki temu będziemy mogli osiągnąć w UE prawdziwą niezależność żywnościową.

Problemy takie jak susza, niedobory wody, degradacja gleb czy bioróżnorodność, mają charakter systemowy. Dlatego też wymagają one rozwiązań całościowych, które poprawiłyby bezpieczeństwo żywnościowe i aspekt zdrowotny, a także wzmacniały równowagę środowiskową, społeczną i gospodarczą. Pilnym zadaniem do wykonania jest przekształcenie systemu produkcji żywności na terenie UE i poza nią. Każdy uczestnik ekosystemu żywnościowego musi dołączyć do tych działań prowadzonych we współpracy z organami władzy państwowej, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem naukowym. Nawiązanie nowych stosunków partnerskich będzie konieczne do opracowania i wdrożenia rozwiązań.

Nadszedł czas na działanie

Kryzys sprawił, że zwróciliśmy uwagę na to, ile zawdzięczamy rolnikom i pracownikom zbierającym, przetwarzającym, transportującym i udostępniającym nam żywność „od pola do stołu”. Złożoność globalnych łańcuchów dostaw w sektorze żywnościowym okazała się być istotnym słabym punktem, natomiast na tym tle potwierdziła się niezawodność ekosystemów żywnościowych opartych na lokalnych zasobach.

Musimy wykorzystać pobudzoną na nowo społeczną świadomość naszych niedociągnięć, aby wspólnie stworzyć w Europie bardziej stabilny, niezależny system produkcji żywności.

UE ma szansę dawać dobry przykład. Jej położenie geograficzne, klimat i różnorodność kulturowa stanowią wyjątkowe atuty. UE już teraz odnosi korzyści z wprowadzenia szeregu bardzo istotnych i perspektywicznych wspólnych polityk z zakresu gospodarki rolnej, bezpieczeństwa i jakości żywności, informacji na temat żywności, zmian klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym – ale nie tworzą one jeszcze wspólnej, nadrzędnej strategii żywieniowej. Planowane wdrożenie strategii „Od pola do stołu” i Bioróżnorodności 2030 to wyjątkowa okazja, aby odejść od fragmentarycznego podejścia i opracować kompleksową i spójną wspólną politykę żywnościową UE, którą trzeba będzie uwzględnić w dietach przyjaznych planecie, aby zapewnić Europie niezależność żywieniową. Taka polityka nie tylko obejmowałaby powiązane z systemem produkcji żywności aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne i z zakresu zdrowia publicznego, lecz również przynosiłaby korzyści w każdym z tych aspektów.

 

Konkretne rekomendacje

Poniższe propozycje to najpilniejsze, konkretne zalecenia DANONE na najbliższe kilka lat, skierowane do unijnych decydentów.

Pobierz dokument

Przeczytaj treść wezwania DANONE w języku angielskim na stronie danone.com.

Model biznesowy, wypływający z wizji One Planet. One Health, uosabia nasze głębokie przekonanie, że zdrowie ludzi i zdrowie planety są ze sobą nawzajem ściśle powiązane. Jest to również jeden z głównych wniosków, jaki wypływa z przeprowadzonej przez nas analizy Planeta. Zdrowie. Przyszłość. Zdrowa żywność korzystnie wpływa na nasz ogólny stan zdrowia i zależy od zdrowia planety.

Aktualności