Wynik badania Żywiec Zdrój Polacy o segregacji śmieci

Wyniki badania „Polacy o segregacji śmieci”

Ponad 90 procent Polaków deklaruje, że na co dzień segreguje odpady, a znajomość zasad segregacji nie stanowi dla nich problemu. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Żywiec Zdrój, jedną ze spółek DANONE, ponad 40 procent konsumentów nie wie, że plastik powinien trafiać zawsze do żółtego kosza, a dodatkowo prawie tyle samo Polaków nie segreguje odpadów, ponieważ uważa, że mieszają się potem w śmieciarce. Żywiec Zdrój wraz z zaangażowanymi w kampanie #dożółtegokosza gwiazdami, takimi, jak Joanna Krupa, Michał Piróg, Reni Jusis czy Ania Dereszowska edukują i obalają mity związane z recyklingiem.

Czy Polacy faktycznie segregują odpady?

Badania przeprowadzone w ramach kampanii #dożółtegokosza, pokazują, że mimo deklaracji segregowania odpadów (90 proc. badanych), dla dużej części społeczeństwa problem stanowią oznaczenia pojemników na odpady. Ponad 40 proc. ankietowanych nie potrafi wskazać koloru żółtego, jako właściwego oznaczenia pojemnika na odpady plastikowe. 37 proc. badanych nie widzi sensu segregacji odpadów, ponieważ w ich przekonaniu, podczas odbioru śmieci są ponownie mieszane w śmieciarce.

Aż 90 proc. badanych uważa, że plastikowe odpady są surowcem wtórnym, który można przetworzyć i ponownie wykorzystać, podczas gdy 37 proc. z nich podczas wyboru produktów w opakowaniach plastikowych nie zwraca uwagi na to, czy nadają się one do recyklingu.

Od segregacji i recyklingu do gospodarki o obiegu zamkniętym

Świadomy wybór opakowań plastikowych nadających się do ponownego przetworzenia, a w dalszej kolejności ich prawidłowa segregacja i recykling to klucz do zamknięcia obiegu plastiku, a tym samym zmniejszenia jego ilości w środowisku. Pojęcia gospodarki o obiegu zamkniętym[1], która jest punktem wyjścia do zrozumienia zasadności i potrzeby segregacji plastiku, nie zna prawie połowa Polaków
(45 proc.). Edukacja w tym zakresie wydaje się zatem kluczowa – segregowanie oraz ponowne wykorzystywanie materiałów jest integralną częścią składową gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pomimo ciągłej potrzeby edukacji w zakresie recyklingu, konsumenci (65 proc.) wierzą, że zmiana codziennych, drobnych nawyków może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.  
To znakomita podstawa do tego, aby promować wiedzę i przekonywać konsumentów niewierzących w recykling, że segregowanie odpadów ma sens, a pozytywne zmiany zaczynają się od każdego z nas.

Żywiec Zdrój edukuje o segregacji i recyklingu plastiku

Żywiec Zdrój, wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji konsumentów w temacie segregacji
i recyklingu plastiku, prowadzi kampanię edukacyjną #dożółtegokosza. W jej ramach, we współpracy z jednym z najbardziej znanych youtuberów – Krzysztofem Gonciarzem, marka pokazuje jak
w rzeczywistości wygląda gospodarka o obiegu zamkniętym: od momentu wrzucenia plastikowej butelki do #dożółtegokosza, odbiór przez śmieciarkę, aż po proces recyklingu.

W przygotowanym we współpracy z Żywiec Zdrój filmie, youtuber zabiera widzów w nietypową podróż śmieciarką i obala funkcjonujące w społeczeństwie mity dotyczące recyklingu. Gonciarz
w przystępny i prosty sposób pokazuje, że różne frakcje odpadów nie mieszają się wewnątrz śmieciarki, jak błędnie uważa aż 37 proc. społeczeństwa –  odpady segregowane przez nas w domu trafiają do oddzielnych komór w śmieciarce lub, jeżeli śmieciarka jest jednokomorowa, to odbierany jest tylko jeden rodzaj odpadów. W kolejnym etapie prawidłowo posegregowane butelki plastikowe, które są surowcem wtórnym, trafiają do recyklera, gdzie poddawane są procesom pozwalającym na przetworzenie ich na nowe butelki, jak np. butelka 5litrowa rPET Żywiec Zdrój – pierwsza butelka w ofercie marki wyprodukowana w całości z plastiku z recyklingu. W Polsce prężnie działają wyspecjalizowane zakłady zajmujące się recyklingiem plastiku – jednym z nich jest PRT Radomsko, w którym to Gonciarz dokładnie sprawdził jak przetwarzana jest butelka, z której potem powstają nowe przedmioty codziennego użytku. Wyrzucanie butelek #dożółtegokosza to zatem szansa na nadanie im kolejnego życia i powrót w postaci mebla, zabawki lub ubrania. Cały film można obejrzeć >>na stronie kampanii<<.

W kampanii, do której dołączają się liderzy opinii, marka edukuje i przypomina – plastik musi trafić
do żółtego kosza. Tylko w ten sposób my, jako konsumenci, możemy zapewnić mu kolejne życie
i przyczynić się do jego eliminacji z otoczenia. Do akcji zapraszają Joanna Krupa, Michał Piróg, Anna Dereszowska, Alan Andersz, Reni Jusis, Olga Frycz, Krzysztof Gonciarz, czy Klaudia Halejcio. Kampania „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza” ma za zadanie obalić funkcjonujące
w społeczeństwie mity o recyklingu oraz uświadomić, że zmiana nawet najmniejszych nawyków ma ogromne znaczenie dla środowiska.  

Żródło: https://www.gov.pl/web/srodowisko/goz Gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Aktualności