Frederic Guichard Dyrektor Zarzadzajacy Zywiec Zdroj S v2.A

Żywiec Zdrój z tytułem Firmy Odpowiedzialnej Społecznie roku 2020

Podczas gali V Kongresu Polskiego Kapitału organizowanej przez Forbes redakcja magazynu przyznała nagrody kluczowym polskim firmom i przedsiębiorcom. W kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna Roku tytuł ten przyznano Żywiec Zdrój.

Coroczne spotkanie przedsiębiorców oraz przedstawicieli rynków kapitałowego i finansowego w tym roku z powodu pandemii COVID-19 odbyło się w formie wirtualnej. To właśnie sama pandemia oraz to, jak walczyć z jej ekonomicznymi skutkami, były tematem przewodnim Kongresu.

Po raz kolejny przyznano także nagrody w pięciu kategoriach. Za Firmę Społecznie Odpowiedzialną w roku 2020 uznano Żywiec Zdrój. W uzasadnieniu kapituła nagrody stwierdza:

„Jako czołowy producent wody pitnej w Polsce Żywiec Zdrój znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna w prowadzeniu firmy jest troska o środowisko naturalne. Pod wodzą Frédérica Guicharda firma konsekwentnie realizuje nałożone na siebie zobowiązanie, w ramach którego zbierze i podda recyklingowi tyle samo plastiku, ile sama produkuje. Wypracowanymi wzorcami troski o środowisko Żywice Zdrój dzieli się w regularnie organizowanych warsztatach poświęconych m.in. odpowiedzialnemu gospodarowaniu wodą. Wspiera także lokalne społeczności poprawiając kondycję otaczającej ich przyrody i zapewniając mieszkańcom lepszy dostęp do wody pitnej.”

„Niezmiernie cieszy otrzymana nagroda, szczególnie w czasie, kiedy firmy stoją przed licznymi wyzwaniami. Ty bardziej jesteśmy dumni, że nasze nieustające wysiłki w obszarze zrównoważonego rozwoju są doceniane i mogą być inspiracją. Niezależnie od trudności, jakie stawia przed nami nowa rzeczywistość, ambitne cele, jaki sobie wyznaczamy, i zobowiązania, jakich się podejmujemy, pozostają naszym priorytetem” – mówi Frédéric Guichard, Dyrektor Zarządzający Żywiec Zdrój S.A.  

Fot:Alicja Żebruń

Aktualności