Frederic Guichard Dyrektor Zarzadzajacy Zywiec Zdroj S v2.A

Żywiec Zdrój z tytułem Firmy Odpowiedzialnej Społecznie roku 2020

Podczas gali V Kongresu Polskiego Kapitału organizowanej przez Forbes redakcja magazynu przyznała nagrody kluczowym polskim firmom i przedsiębiorcom. W kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna Roku tytuł ten przyznano Żywiec Zdrój.

Aktualności