Żywiec Zdrój wspiera system depozytowy w Polsce

65 mln euro rocznie oszczędności dla Polski dzięki wprowadzeniu systemu depozytowego

Żywiec Zdrój, lider rynku napojów bezalkoholowych, przedstawił  założenia  wprowadzenia  systemu depozytowego w Polsce.  Firma aktywnie działająca na rzecz wdrożenia tego rozwiązania podkreśla, że jest to jedyny sposób zapewniający efektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych po napojach i ich recykling, a w konsekwencji – domknięcie obiegu opakowań. Optymalny dla Polski model systemu przedstawił Frédéric Guichard – prezes Żywiec Zdrój, podczas tegorocznej edycji międzynarodowej inicjatywy Circular Week.

Aktualności