Danone i Alpro - stanowisko w sprawie Poprawki 171

Danone, marka Alpro: obecnie obowiązujące regulacje dotyczące produktów pochodzenia roślinnego są wystarczająco restrykcyjne.

Firma Danone, w portfolio której znajdują się produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, w tym marka Alpro, wraz z europejskimi organizacjami produktów roślinnych, przedstawiły Parlamentowi i Komisji Europejskiej wspólne stanowisko przeciwko wprowadzeniu tzw. „Poprawki 171 uznając, że zakaz używania sformułowań typu „alternatywa dla jogurtu” w celu opisania produktów roślinnych jest niezgodny z interesami konsumentów oraz ambicjami UE w obszarze klimatu.

Aktualności