DANONE przystępuje do certyfikacji B Corp

Danone przystępuje do ruchu spółek lepszych dla świata

Coraz więcej firm skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju dołącza do ruchu B Corp, którego mottem jest wykorzystanie biznesu, jako siły do tworzenia dobra. Podobne wartości wyznają spółki Danone, dla których dbałość o zdrowie ludzi i środowisko naturalne są równie ważne, co zysk ekonomiczny. W portfolio firmy już teraz są marki spełniające najwyższe standardy społeczne i środowiskowe - Alpro w kwietniu 2021r. z sukcesem przeszło recertyfikację - a spółka Danone w Polsce właśnie przystępuje do certyfikacji, z ambicją otrzymania tytułu w grudniu.

Wśród konsumentów coraz bardziej powszechna jest świadomość, jak ważna jest troska o zrównoważony sposób produkcji i konsumpcji. Aż 68% badanych twierdzi, że jeśli firmy nie podejmą teraz działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, to zawiodą swoich pracowników i klientów[1].  Firma Danone, obok dążenia do osiągania zyskownego wzrostu,  odpowiada na aktualne potrzeby społeczne, oferując wartościowe produkty oraz pozytywnie wpływając na ludzi i środowisko.

Już teraz podejmujemy w Polsce szereg realnych działań, dzięki którym wspieramy na co dzień kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych ludzi oraz troszczymy się o środowisko naturalne. Chociaż wiemy, że przed nami w dalszym ciągu jest dużo pracy, to głęboko wierzymy, że już jesteśmy firmą, która nie tylko jest liderem na świecie, ale także jest dobra dla świata. Jestem przekonana, że w grudniu pierwsza z naszych polskich spółek – Danone - otrzyma certyfikat B Corp, a dzięki wnikliwemu audytowi zidentyfikujemy największe wyzwania do dalszej pracy. Co więcej, z dumą potwierdzam, że już na sklepowych pólkach konsumenci mogą znaleźć produkty z certyfikatem B Corp, pod marką Alpro. – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju w spółkach DANONE.

[1] Global Earth Day Report firmy IPSOS, 2021

Być najlepszym dla świata, być firmą B

B Corp to skrót od benefit corporations. Firmy należące do tego ruchu prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Certyfikowane są przez organizację non-profit B Lab, według rygorystycznych standardów działań operacyjnych, odpowiedzialności oraz transparentności przekładających się na jej wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Takim certyfikatem, który jest dokładną oceną każdego aspektu funkcjonowania firmy, może się poszczycić prawie 4 000 firm ze 150 różnych branż z całego świata, w tym takie firmy jak Patagonia czy Ben&Jerry’s. Tytuł nie jest przyznany raz na zawsze. Otrzymanie certyfikatu jest zobowiązaniem do ciągłej poprawy funkcjonowania firmy, co przełoży się na zwiększenie lub co najmniej utrzymanie punktacji – certyfikację należy odnawiać.

Jak możemy przeczytać na stronie B Lab Europe: Przystępując do ruchu B Corp spółki zobowiązują się do uwzględnienia celów społecznych i środowiskowych w swoim DNA – czyli dokonania odpowiednich zmian prawnych w najważniejszych dokumentach korporacyjnych spółki, ale też zorientowania swojego modelu biznesowego tak, by wspierał działania regenerujące gospodarkę, etyczne podejście do biznesu, szacunek i odbudowę biosfery w jakiej żyjemy.

Wspólne wartości Danone i B-Corp

Motto ruchu B Corp: „Wykorzystujemy biznes jako siłę do tworzenia dobra” jest zgodne z wizją DANONE, One Planet. One Health, w myśl której wszystkim działaniom spółek przyświeca dbanie o zdrowie ludzi i troska o planetę. Do listy stojących przed DANONE wyzwań dopisane zostało uzyskanie certyfikacji B Corp we wszystkich spółkach na całym świecie. Do tej pory, ten zaszczytny tytuł zdobyło już ponad 30 spółek DANONE. W maju pierwsza spółka w Polsce rozpoczyna proces certyfikacji, ale już teraz mamy na polskim rynku produkty mogące pochwalić się tytułem B Corp. Belgijka fabryka Alpro po raz kolejny otrzymała certyfikację, osiągając przy tym najwyższy dotychczas wynik. W ślad za Danone pójdą kolejne spółki w Polsce – Żywiec Zdrój oraz Nutricia, które proces certyfikacji planują do 2025 roku

Już w 1972 roku nasz ówczesny Dyrektor Generalny Danone powiedział, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy się na bramie fabryki lub drzwiach biura. Miejsca pracy, które tworzymy, są centrum życia pracowników, a surowce, które zużywamy, zmieniają kształt naszej planety. Do tej pory działamy w myśl przekonania, że wzrost gospodarczy nie powinien być celem samym w sobie, a raczej narzędziem służącym poprawie jakości życia, również w kontekście dbałości o jakość środowiska naturalnego. – mówi Marek Sumiła, Dyrektor Rynku Polska i kraje bałtyckie w spółce Danone.

Działania spółki Danone w Polsce wpisujące się w ruch B Corp

Dołączając do B Corp, firmy muszą charakteryzować się ambitnymi celami oraz potwierdzonymi dowodami działalności prospołecznymi i pro-środowiskowymi. Wszystkie spółki DANONE podejmują już szereg działań w każdym obszarze funkcjonowania firm, by minimalizować wpływ na środowisko oraz odgrywać pozytywną rolę w najbliższym otoczeniu i w relacjach z interesariuszami przy okazji realizacji działalności statutowej.

To dlatego między innymi stopniowo zmieniane są opakowania, tak by do 2025 roku były w 100% zdatne do ponownego użycia bądź recyklingu. Ważnym elementem troski o zasoby naturalne ziemi jest odpowiednie zarządzanie całym procesem produkcji, tak by przeciwdziałać marnowaniu żywności. W fabryce Danone, zostały wdrożone usprawnienia na każdym etapie produkcji, które niwelują starty półproduktów oraz wyrobów gotowych. Spółka dba również o to, żeby zdatne do konsumpcji produkty, nigdy nie zostały zmarnowane, m. in. dzięki współpracy z Bankami Żywości oraz przekazywaniu tzw. białej masy rolnikom, którzy przerabiają te produkty na materiał paszowy.

Spółka, wraz z zespołem marki Alpro, której fabryka posiada już certyfikat B Corp, pracuje nad wprowadzaniem opakowań w 89% wyprodukowanych z roślin, a docelowo chcemy osiągnąć poziom 100%. Danone od lat pracuje również z tymi samymi rolnikami i dostawcami mleka z Polski, pomagając im rozwijać swoje gospodarstwa w zgodzie z ideą rolnictwa regeneratywnego.

Danone angażujemy się też w działania na rzecz promocji właściwej diety, między innymi poprzez wprowadzanie na swoje opakowania niezależnego oznaczenia Nutri-Score, oraz sukcesywnie redukuje ślad węglowy, zużycie wody oraz energii.  

Aktualności