Danone rolnictwo regeneratywne

DANONE: ochrona środowiska to dla nas misja i priorytet

Dzień Ziemi, obchodzony na całym świecie 22 kwietnia, to doskonały moment, aby przyjrzeć się działaniom, jakie podejmujemy w trosce o planetę. To ważne, ponieważ stan środowiska naturalnego ma duże znaczenie dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Mając to na uwadze, spółki DANONE realizują długofalową strategię, której celem jest dbałość o planetę, a tym samym o zdrowie jej mieszkańców. Zgodnie z wizją One Planet. One Health podejmujemy konkretne działania ukierunkowane na ochronę środowiska, obejmujące między innymi rzecznictwo na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojów czy przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego.

Codzienne aktywności, podejmowane na poziomie jednostek, a także całych grup społecznych, nie pozostają bez znaczenia dla środowiska, którego stan, ma z kolei znaczenie dla ludzkiego zdrowia. To dlatego troska o oba te obszary – zarówno o planetę, jak i zdrowie – powinna być priorytetem dla nas wszystkich. Jednak aby takie starania przyniosły zamierzony skutek i obróciły się na korzyść Ziemi i jej mieszkańców, powinny być realizowane w sposób nie tylko przemyślany, ale też konsekwentny. Odpowiedzią jest strategia DANONE One Planet. One Health, która pozwoli zrealizować konkretne zobowiązania, aby nam wszystkim żyło się lepiej i zdrowiej.

Dostarczając każdego dnia produkty na nasze stoły, mamy świadomość swojej odpowiedzialności za środowisko i stan zdrowia konsumentów. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna to główne filary funkcjonowania spółek DANONE. Wypracowanie strategii  DANONE One Planet. One Health pozwala nam w sposób przemyślany, a zatem i skuteczny realizować nasze plany. Pandemia COVID-19 sprawia zaś, że potrzeba zmian jest jeszcze większa i musi dziać się szybciej. Polacy kładą bowiem nie tylko coraz większy nacisk na kwestie zdrowotne, ale też środowiskowe. Myślę więc, że jako społeczeństwo i firma wkraczamy w nowy etap działań na rzecz planety i jej mieszkańców – mówi Paulina Kaczmarek, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w DANONE.

ONE PLANET. ONE HEALTH – JEDNA PLANETA. JEDNO ZDROWIE

Potwierdzając swoje ambicje i zaangażowanie w rewolucję żywieniową i chęć kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych na wszystkich etapach życia, przy jednoczesnej trosce o środowisko, DANONE zgodnie ze swoją wizją One Planet. One Health, wyznaczył kluczowe obszary, w ramach których prowadzi liczne projekty usprawniające.

Klimat

Firma DANONE jest świadoma wyzwań klimatycznych, w związku z czym od lat skrupulatnie mierzy emisję dwutlenku węgla do atmosfery w procesach produkcyjnych oraz podejmuje starania mające na celu jego redukcję. Tym sposobem, globalnie, w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 40% w całym cyklu życia produktu. Z kolei spółki DANONE w Polsce tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zredukowały emisję CO₂ o 20%[1]. Notuje się również mniejsze zapotrzebowanie na energię – spółki DANONE na przestrzeni minionych dwóch lat obniżyły poziom jej zużycia o 5%. Warto też zaznaczyć, że postawiony przez firmę cel pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku został już osiągnięty w lokalnych fabrykach DANONE w Polsce. Na tym też jednak nie koniec. Zgodnie z założeniami Polityki Klimatycznej DANONE, firma dąży do osiągnięcia do 2050 roku neutralności emisyjnej (zerowa emisja netto) w całym łańcuchu wartości. Strategia ta obejmuje również działania offsetowe pozostałych emisji, polegające na finansowaniu projektów obejmujących tereny zielone, które służą jako naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla.

Woda

DANONE od lat podejmuje kroki w kierunku ochrony zasobów wody, m.in. poprzez pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony i  konsekwentne minimalizowanie jej wykorzystania w procesach produkcyjnych. Dodatkowo, aby zwiększyć retencję wody w przyrodzie, w ciągu 10 lat firma posadziła aż 8 milionów drzew w Beskidach. Co więcej, firmowe zakłady rozlewnicze w Polsce notują bardzo niskie zużycie wody w procesach produkcyjnych – 1,24 l na 1 l produktu.

Opakowania

Mając świadomość wpływu, jaki odpowiednio niezagospodarowane opakowania produktów żywnościowych i napojów wywierają na środowisko, grupa spółek DANONE podejmuje starania, aby były one jak najbardziej przyjazne planecie. Założenie to realizuje na trzech płaszczyznach: poprzez projektowanie opakowań, tak by w 100% nadawały się do  do recyclingu lub ponownego wykorzystania (cel do 2025 roku), korzystanie z materiałów opakowaniowych  pochodzących z recyklingu (przykładowo od 2019 r. w ofercie Żywiec Zdrój znajduje się butelka 5L wykonana w 100% z recyklatów), a także budowanie świadomości ekologicznej wśród konsumentów oraz zachęcanie do właściwej segregacji i recyklingu plastiku, za pośrednictwem działań edukacyjno-informacyjnych. Warto dodać, że spółka Żywiec Zdrój od 2 lat aktywnie angażuje się w rzecznictwo (wspólnie z branżą) na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojów, a także w budowanie zrozumienia wśród konsumentów w zakresie korzyści związanych z wprowadzeniem tego systemu. Od 2020 r. grupa spółek DANONE jest także aktywnym uczestnikiem Polskiego Paktu Plastikowego, stawiającego ambitne cele w zakresie zamykania obiegu tworzyw sztucznych.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Celem firmy DANONE w Polsce jest zapobieganie marnowaniu żywności w całym łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja, łańcuch logistyczny, itd.). Aby wyeliminować do minimum straty na etapie procesu produkcyjnego, DANONE wdrożył szereg usprawnień w swoich fabrykach. Ponadto, niesprzedane pełnowartościowe produkty przekazywane są do Banków Żywności i do innych podmiotów, tak by mogły trafić do osób potrzebujących. Od 2015 r. jako grupa spółek, firma przekazała na ten cel 2 tys. ton produktów.  

[1] Źródło: analiza własna DANONE – całkowita emisja CO₂ dzielona przez produkcję w tonach. Porównanie 2018 roku z rokiem 2017.

Wszystkie aktywności podejmowane przez DANONE łączą biznes oraz zrównoważony rozwój i zostały określone w postaci długoterminowych Celów DANONE 2030, które są ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  Dzięki dążeniu do ich realizacji firma będzie w stanie rozwijać się, strzec dobra planety oraz przyczyniać się do rewolucji żywieniowej, niosącej korzystne zmiany dla społeczeństwa.

Aktualności