PolskiPaktPlastikowy logo

DANONE przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego

W DANONE w pełni zgadzamy się, że współczesne wyzwania związane z odpowiedzialnym gospodarowaniem plastikiem wymagają pilnych i spójnych działań wielu podmiotów, dlatego z dumą przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego, który stanowi część międzynarodowej inicjatywy środowiskowej Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Wspólnie z 11 innymi członkami Polskiego Paktu grupa spółek DANONE zobowiązała się do realizacji sześciu celów strategicznych, które skupiają się wokół trzech najważniejszych kierunków działań – ograniczaniu użycia pierwotnych tworzyw sztucznych, opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego oraz pracy na rzecz podniesienia efektywności systemów selektywnej zbiórki i recyklingu.

Opakowania odgrywają w DANONE zasadniczą rolę w dostarczaniu bezpiecznej i  odpowiedniej jakości żywności oraz wody i napojów. Jednocześnie rozumiemy, że odpowiedzialne gospodarowanie tworzywami sztucznymi jest kluczowe dla ochrony środowiska, dlatego w grupie spółek DANONE - w myśl wizji One Planet. One Health – konsekwentnie realizujemy strategię zmniejszającą wpływ opakowań na naszą planetę. Zdajemy sobie również sprawę, że niezbędne jest tu podejście holistyczne, zakładające współpracę wielu podmiotów, dlatego naturalnym dla nas krokiem było przystąpienie  do Polskiego Paktu Plastikowego. Zainaugurowana 10 września 2020 r. inicjatywa połączyła 12 firm, które są gotowe podejmować konkretne działania na rzecz zmiany obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

POLSKI PAKT PLASTIKOWY

Polski Pakt Plastikowy to kontynuacja inicjatywy Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych, do którego grupa spółek DANONE przystąpiła w kwietniu 2019 roku. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada sześć celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku. Są to:

  • identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy,
  • dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek,
  • 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu,
  • dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%,
  • efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości  co najmniej 55% na polskim rynku,
  • podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

 

Polski Pakt Plastikowy stanowi część światowej inicjatywy Plastic Pact network, zainicjowanej przez Fundację Ellen MacArthur.

 

Więcej informacji na stronie: www.paktplastikowy.pl

SIŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYBRANŻOWEJ

Realizacji ambitnego planu działań Polskiego Paktu Plastikowego podjęło się łącznie 12 podmiotów, w tym m.in. firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach (grupa spółek DANONE, Nestlé Polska, Unilever Polska), sieci handlowe (Carrefour, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Lidl Polska), a także recyklerzy czy organizacje odzysku opakowań (Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań). Towarzyszy im grupa 20 członków wspierających – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki.

Współpraca tak licznego grona podmiotów z różnych branż oraz realizacja wyznaczonych celów do 2025 roku pozwoli efektywne działać na rzecz zmiany modelu wykorzystania tworzyw sztucznych w Polsce. Członkowie Paktu będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk, aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

ZAANGAŻOWANIE DANONE

W DANONE w pełni zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy współodpowiedzialni za kondycję Ziemi i stan jej zasobów naturalnych, dlatego ich ochrona i odnowa stanowi jeden z kluczowych aspektów strategii DANONE 2030, łączącej dążenia biznesowe i zrównoważony rozwój. W jej ramach zobowiązujemy się, że do 2025 roku 100% materiałów opakowaniowych, które spółki DANONE wprowadzają na polski rynek, będzie nadawać się do recyklingu. Aby tego dokonać, konsekwentnie udoskonalamy istniejące opakowania – zmniejszamy ich gramaturę, zastępujemy materiał nienadający się do recyklingu takim, który może być mu poddany – zaś nowe projektujemy tak, by były jak najbardziej przyjazne środowisku.   

Pracujemy również nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań. W DANONE już teraz korzystamy z materiałów pochodzących z recyklingu, co pozwala ograniczać produkcję pierwotnych tworzyw, a tym samym zużycie zasobów naturalnych. W 2019 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą butelkę Żywiec Zdrój stworzoną w 100% z przetworzonego plastiku, a wszystkie tacki oraz kartony, w których przechowywane są produkty mleczne Danone, są tworzone w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu.

 

Udoskonalenie wykorzystywanych w DANONE materiałów to nie jedyny sposób na zmniejszanie wpływu opakowań na środowisko. We wszystkich naszych fabrykach przywiązujemy ogromną uwagę także do zrównoważonej produkcji. Aktywnie wspieramy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym – blisko 100% naszych odpadów produkcyjnych poddajemy recyklingowi bądź utylizacji. Dodatkowo, Żywiec Zdrój zobowiązał się, że w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką spółka wprowadzi na rynek, zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi.

W budowaniu efektywnego systemu recyklingu niezwykle ważną rolę odgrywają konsumenci, którzy decydują o tym, czy opakowanie po opróżnieniu trafi do odpowiedniego pojemnika. Chcemy ich wspierać w prawidłowym segregowaniu odpadów, dlatego na etykietach wybranych produktów – np. wody niegazowanej Żywiec Zdrój czy na większości produktów Nutricia dla niemowląt i małych dzieci – umieszczamy informacje lub grafiki wyjaśniające, do którego pojemnika dane opakowanie powinno trafić.

Dodatkowo, nasza firma angażuje się w dialog na temat kształtu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce oraz w powstanie systemu depozytowego dla opakowań jednorazowego użytku na napoje. Wspólnie z partnerami branżowymi opracowujemy optymalny dla Polski model funkcjonowania systemu. Przykłady z innych krajów europejskich, gdzie system depozytowy funkcjonuje, pokazują, że rozwiązanie to pozwala m.in. osiągnąć wysokie poziomy zbiórki opakowań objętych systemem (do 98%), zapewnia wysoką jakość zbieranych odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie – wysoką jakość surowca wtórnego do dalszego wykorzystania, a także motywuje konsumentów do zwrócenia opakowania. Zależy nam na tym, by w Polsce powstał ogólnokrajowy, powszechny i obowiązkowy system depozytowy, który obejmie większość opakowań na napoje. Aby system działał sprawnie, powinien być on utworzony przez branżę producentów napojów, nadzorowany przez organ regulacyjny, a jego administrator powinien działać w formule non-for-profit.

Aktualności