DANONE One Planet. One Health aktualności logo

DANONE przystępuje do paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych by odpowiadać na wyzwania związane z zagospodarowaniem opakowań

Właśnie powstał polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Pakt zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Jego celem jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Polski pakt

W deklaracji podpisanej w miniony wtorek w Warszawie, sygnatariusze paktu zobowiązali się, że do końca 2019 roku stworzą ,,mapę drogową” przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad dokumentem zaproszą szerokie grono podmiotów, tak aby powstały dokument opierał się na szerokim i kompleksowym podejściu. W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować wypracowane rozwiązania, zachęcając inne firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby firm w Polsce.

Polska jest czwartym krajem na świecie, w którym tworzone są pakty na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych. Tego rodzaju porozumienia zostały dotychczas podpisane we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Chile. Do inicjatywy dołączyła grupa spółek DANONE. Ma to związek z realizowaną przez firmę strategią ,,one planet, one health”, w myśl której działa ona na rzecz właściwego żywienia i z troską o zasoby planety.

W Danone głęboko wierzymy w to, że plastik nigdy nie powinien trafiać na trawniki, do lasu czy do morza. Dlatego przystąpiliśmy do polskiego paktu, dzięki czemu wspólnie zbudujemy model lepszego wykorzystywania opakowań.  Zawiązana właśnie współpraca przełoży się na konkretne rozwiązania, które przyczynią się do lepszego i mądrzejszego korzystania z tworzyw sztucznych w Polsce – mówi Paweł Kwiatkowski, Sekretarz Generalny w grupie spółek DANONE

Polski pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych, to kolejna inicjatywa, która prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy ONZ 2030. Grupa spółek DANONE przystąpiła do koalicji w 2018 roku i skupiła swoje działania wokół kwestii, związanych z promowaniem właściwego żywienia i jego wpływu na zdrowie.

Firma stworzyła również spójny plan działań, łączący dążenia biznesowe oraz zrównoważony rozwój - plan ten został ściśle powiązany z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. W efekcie firma postawiła siebie 9 celów, podzielonych na trzy grupy: Model Biznesowy, Model Marki oraz Model Zaufania. Cele te wpisują się w realizację Agendy ONZ 2030.

Aktualności