PIATEK Pawel Nutricia v2

Danone stawia na Polskę

Obecny w Polsce od 30 lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój jedną strukturą zarządczą, by móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych odbiorców. Oznacza to, że wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego Prezesa Nutricia Sp. z o.o.

Wraz ze zmianą organizacyjną, odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce, gdzie Danone generuje 3,5 mld zł rocznie [1] . Nowy Dyrektor Generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek, który z organizacją związany jest od 14 lat, będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

Nowe możliwości

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów, umożliwi Danone lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji i wyższą konkurencyjność, dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.

- To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny Grupy spółek Danone w Polsce – Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję, na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Chcemy nadal towarzyszyć Polakom na każdym etapie życia. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno
w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych
- dodaje.

Zorientowany lokalnie

Wzmocniony lokalnie zespół zarządzający będzie mógł kierować polskim rynkiem w sposób bardziej niezależny. Jest to naturalny krok dla Danone bo Polska jest strategicznym rynkiem w globalnych strukturach firmy. To tu działa siedem zakładów produkcyjnych i to tu powstają produkty tworzone we współpracy z polskimi dostawcami, a które trafiają na stoły konsumentów w 120 krajach na 5 kontynentach. Rozwijając produkcję w Polsce i wzmacniając eksport, Danone pozytywnie wpływa na polską gospodarkę i rynek pracy. Łączna wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez grupę spółek DANONE w 2020 roku wyniosła 810,6 mln zł[1].

Zmiana organizacyjna dotyczy również funkcji IT, w których rozpoczął się proces tworzenia Centrum Kompetencyjnego o znacznie szerszych rolach i zasięgu geograficznym niż dotychczasowe. Do końca 2023 roku zatrudni w Polsce dodatkowych 160 osób i jest to strategiczna inwestycja w strukturach Danone na świecie.

 

Jedna misja

 Grupę spółek Danone w Polsce tworzą liderzy w swoich kategoriach: Danone (świeże produkty mleczne i pochodzenia roślinnego), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne) i Żywiec Zdrój (woda i napoje). Wszystkie spółki łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizowana misja Danone, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Dlatego Danone w Polsce to nie tylko wysokiej jakości, odpowiednio zbilansowane i chętnie wybierane produkty, ale również odpowiadające na potrzeby Polaków działania społeczne i programy edukacyjne, w tym „1000 pierwszych dni”, „Mamo, tato, wolę wodę”, czy pionierskie inicjatywy, jak zbiórka i poddanie recyklingowi 100% plastiku wprowadzonego na rynek w 2020 roku.

- Niezależnie od zmian wewnątrz organizacji, będziemy dalej skupiać się na budowaniu silnych marek, dostarczaniu wysokiej jakości produktów dopasowanych do oczekiwań Polaków i zrównoważonym rozwoju biznesu. Poszanowanie dla szeroko rozumianego otoczenia i potrzeb społecznych pozostaną dla nas tak samo ważne jak wzrosty sprzedażowe – zapewnia Paweł Piątek, nowy Dyrektor Generalny grupy spółek Danone.

 

[1] Za: Raport wpływu grupy spółek Danone, Warszawa 2021

[2] 3,57 mld zł wygenerowane w 2020 roku w polskiej gospodarce dzięki działaniom spółek DANONE – Raport wpływu grupy spółek Danone, Warszawa 2021

Aktualności