Danone ogłasza kolejne odważne zobowiązania

Po dotrzymaniu słowa danego na szczycie klimatycznym COP24, grupa spółek DANONE ogłasza kolejne odważne zobowiązania

Trwający właśnie COP 26 kieruje uwagę świata na rosnące wyzwania klimatyczne. Aby skutecznie im przeciwdziałać niezbędne są zarówno odpowiednie regulacje, jak i zaangażowanie konsumentów oraz podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki – w tym producentów żywności. Za pionierskie działania na rzecz ochrony zasobów planety, po raz czwarty z rzędu, został nagrodzony Żywiec Zdrój. Firma zebrała i przekazała do recyklingu taką samą ilość plastiku, jaką wprowadziła na rynek – tym samym dotrzymując słowa danego na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach w 2018. Kontynuując walkę ze zmianami klimatycznymi, DANONE ogłasza nowe zobowiązania.   

Więcej o zrealizowanej obietnicy i innych działaniach na rzecz planety, można przeczytać w najnowszym raporcie wpływu Raport wpływu Danone 2020 „Razem dla lepszego jutra”

 Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek DANONE, został zwycięzcą  Sustainability Award for FMCG - wyróżnienia, przyznawanego podmiotom, które przekształcają cele zrównoważonego rozwoju w konkretne rozwiązania i codzienne praktyki. Obok Stena Circular Economy Award, tytułu Firmy Odpowiedzialnej Społecznie roku 2020 według Forbes i Białego listka CSR Polityki – jest to już czwarte prestiżowe wyróżnienie, którym nagrodzono realizację bezprecedensowego zobowiązania środowiskowego.

- Jesteśmy dumni, że nasze pionierskie działania zostały doceniane. Przede wszystkim jednak - poprzez te działania wywieramy zauważalny wpływ na ochronę zasobów naturalnych i włączamy się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. O potrzebie podejmowania kolejnych inicjatyw skutecznie przypomina trwający szczyt klimatyczny ONZ. Dlatego kontynuując działania na rzecz ochrony zasobów planety, ogłaszamy zobowiązania na kolejne miesiące i lata. – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE

 

Zobowiązania dla zdrowia i planety

Chcąc kontynuować pozytywny wpływ na zdrowie milionów Polaków i chronić zasoby naturalne, spółki DANONE zobowiązują się do:

PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROM ŻYWIENIOWYM POLAKÓW, koncentrując się na promowaniu właściwych nawyków i wyborów żywieniowych oraz rozwijaniu wartościowej oferty produktowej.

OCHRONY NATURALNYCH ZASOBÓW PLANETY poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.

 

Obieg zamknięty – rozwiązanie potrzebne od zaraz

By przeciwdziałać zmianom klimatycznym niezbędne jest przejście od gospodarki o charakterze liniowym do gospodarki obiegu zamkniętego, jako tej zapewniającej wielokrotne wykorzystywanie tych samych surowców. Jednocześnie pozwala to zapobiegać ich marnowaniu i ograniczać zużycie surowców naturalnych. Dlatego już dziś spółki DANONE zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz wprowadzenia efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz zachęcają konsumentów do postaw proekologicznych.

Obieg zamknięty to rozwiązanie potrzebne od zaraz. Aby stał się on faktem, niezbędne są zdecydowane zmiany. Dlatego konsekwentnie działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojowe, który jest najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu butelek PET, a tym samym zamknięcia ich obiegu. – dodaje Paweł Piątek.

Walka z marnowaniem żywności, to też walka ze zmianami klimatu

Marnowanie żywności jest dziś jednym z największych, globalnych wyzwań środowiskowych. Problem dotyczy również Polski, gdzie rocznie w koszu ląduje około 4,8 mln ton produkowanej żywności - tym samym tracone są również cenne zasoby naturalne. By temu przeciwdziałać oraz zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku rozkładu żywności, spółki DANONE wprowadziły skuteczne rozwiązania w całym swoim łańcuchu dostaw. W procesach produkcyjnych niwelowane są starty półproduktów oraz wyrobów gotowych. Dodatkowo półprodukty są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś nadwyżki pełnowartościowych produktów, od lat za pośrednictwem Banków Żywności, trafiają do potrzebujących. 

W tym roku firma zaostrzyła walkę z marnowaniem żywności, podejmując współpracę z platformą Too Good To Go. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci mogli zakupić w symbolicznej cenie, paczki niespodzianki z produktami mlecznymi i roślinnymi - i w ten sposób uratować żywność przed zmarnowaniem. Temu samemu celowi służy również dodanie na wybranych produktach oznaczenia często dobre dłużej, zwracające uwagę konsumentów na to, że po dacie minimalnej trwałości, produkty najczęściej są nadal zdatne do spożycia.

Aktualności