danone 2022

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej przez Danone Sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka”) została sporządzona oraz opublikowana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej jako „Ustawa CIT”).

Aktualności