woda

Żywiec Zdrój apeluje o jak najszybsze przyjęcie ustawy o systemie depozytowym w Polsce.

Według producenta wody butelkowanej to jedyne efektywne rozwiązanie zapewniające istotne zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu plastiku. Firma od wielu lat zabiega o  wdrożenie systemu depozytowego i zwraca się do rządzących o przyspieszenie prac legislacyjnych. Brak pilnego wprowadzenia przez Polskę rozwiązań systemowych nie pozwoli branży napojowej na realizację celów zawartych w dyrektywie Single Use Plastics, czyli zbiórki 77% butelek napojowych w 2025 i 90% w 2030 roku.

Żywiec Zdrój jako lider działań na rzecz podniesienia w Polsce poziomu zbiórki i recyklingu plastiku od lat zajmuje jasno określone stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego. To część zobowiązania firmy przedstawionego na Szczycie Klimatycznym w Katowicach w 2018 roku. Tylko jak najszybsze wdrożenie systemu kaucyjnego pozwoli branży napojowej na realizację celów środowiskowych związanych z gospodarką cyrkularną. Zachęta ekonomiczna dla obywatela, by zwrócił butelkę w celu uzyskania zwrotu kaucji pozwoli skutecznie zebrać odpowiedniej jakości materiał z rynku i przetworzyć go na kolejne opakowania. W ten sposób zostanie ograniczona produkcja nowego plastiku, a co za tym idzie emisja gazów cieplarnianych.

 

W ostatnich miesiącach, dzięki wytężonej pracy wielu stron, udało się osiągnąć kompromis, który daje nadzieję na sprawne wdrożenie ram prawnych dla systemu kaucyjnego w Polsce. Niestety do tej pory, z przyczyn dla nas niezrozumiałych, projekt ustawy nie trafił pod obrady Sejmu. Brak stanowczych działań ze strony ustawodawcy stanowi bardzo poważne zagrożenie dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej do jakiej dąży Polska – mówi Paulina Kaczmarek kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju. Żywiec Zdrój wie, że plastik nigdy nie powinien trafiać do środowiska, dlatego już po raz trzeci realizujemy zbiórkę 100% równowartości plastiku wpuszczonego w obieg. Warto zaznaczyć, że jako producent wody butelkowanej bierzemy pełną odpowiedzialność, za opakowania z tworzyw sztucznych, które wprowadzamy każdego roku na rynek. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niewiele podmiotów jest w stanie zrealizować tak szeroko zakrojone działania. Dlatego jesteśmy przekonani, że tylko system kaucyjny podniesie, nawet dwukrotnie, poziom zbiórki butelek z tworzyw sztucznych i pozwoli zamknąć obieg plastiku. To cel, który musimy osiągnąć dla NATURY – dodaje Paulina Kaczmarek.

Szacuje się, że od momentu wejścia ustawy w życie, prace przygotowawcze dotyczące wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce będą trwały minimum dwa lata. Jeśli cała branża napojowa ma zrealizować zbiórkę na poziomie 77% już w 2025 roku, to nie ma czasu na odkładanie legislacji.

Aktualności