Dzień Mleka i troska o planetę w Danone - zdjęcie krowy

Mleko – jeden z najcenniejszych surowców w spółkach DANONE i element właściwie zbilansowanej diety

Spółki DANONE współpracują na co dzień z 262 gospodarstwami, które dostarczają nam miliony litrów mleka rocznie – jednego z najważniejszych surowców do produkcji wysokiej jakości jogurtów, serków, deserów oraz mlek modyfikowanych. Z okazji Światowego Dnia Mleka #WorldMilkDay, przypominamy o tym, jak współpracujemy z naszymi dostawcami mleka, by dostarczenie wysokiej jakości surowca z poszanowaniem środowiska naturalnego było możliwe.

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów to dla spółek DANONE priorytet numer jeden. Wierzymy, że dzięki temu możemy skutecznie realizować naszą misję niesienia zdrowia tak wielu ludziom, jak to możliwe. Obok krystalicznie czystej wody, zrównoważonej przez naturę oraz wysokiej jakości warzyw i owoców stosowanych w produkcji, mleko jest jednym z najcenniejszych surowców w spółkach DANONE.

1 czerwca, w ten sam dzień, w który obchodzimy Dzień Dziecka, wypada również Światowy Dzień Mleka, który promuje świadomość społeczną na temat znaczenia mleka i jego przetworów jako elementu zdrowej i zbilansowanej diety oraz jako produktu rolnego. Z tej okazji, przypominamy o tym, jak współpracujemy z naszymi dostawcami mleka.

Spółki DANONE budują partnerskie relacje z dostawcami mleka

Spółki Danone oraz Nutricia współpracują na co dzień z 262 gospodarstwami rolnymi, które dostarczają do . Dla pokazania skali, to ok. 20 cystern dziennie przyjmowanych w punkcie odbioru mleka w Bieruniu. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych współpracuje z nami od ponad 20 lat.

„Kupujemy mleko od polskich producentów i tylko tutaj w Polsce rozwijamy swoją bazę skupu. Pragniemy utrzymać najlepszą jakość surowca i zapewnić naszym dostawcom opłacalność produkcji oraz perspektywę rozwoju, ponieważ dostawcy mleka są dla nas priorytetem. Na co dzień budujemy długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i dążeniu do wspólnego rozwoju. Miniony rok pokazał jak ważne jest wsparcie, przejrzysta komunikacja oraz wytrwałość w budowaniu relacji. Podczas , która w szczególny sposób dotknęła dostawców mleka w Polsce poprzez nagły i dynamiczny spadek cen, a w niektórych przypadkach zerwanie kontraktów czy ograniczenia produkcji, Danone i Nutricia utrzymały wszystkich swoich dostawców, nie wprowadziły obniżek cen mleka w najtrudniejszym okresie, a nawet przyjęły dostawców z innych mleczarni.” – mówi Wioletta Raczkowska, Dyrektor ds. zakupów mleka w spółkach DANONE.

Nasza codzienna współpraca z dostawcami mleka, to nie tylko dbałość o produkcję najwyższej jakości mleka z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, ale również troska o środowisko naturalne, a także wsparcie lokalnych społeczności.

Stawiamy na wysoką jakość mleka oraz rolnictwo z poszanowaniem środowiska naturalnego

Rolnictwo zrównoważone i pozyskiwanie płodów rolnych w zgodzie z jego zasadami to obszar, który DANONE rozwija już od 2013 roku. Wtedy to właśnie wdrożyliśmy wewnętrzne działania w ramach programu Zrównoważone Rolnictwo Danone. Jest to kompleksowy program dla producentów mleka, którego strategicznym celem był długofalowy, przyszłościowy rozwój gospodarstw współpracujących z DANONE z uwzględnieniem produkcji surowca wysokiej jakości.

Program reprezentował koncepcję rozwoju produkcji mleka łączącą cele ekonomiczne, społeczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o odpowiedzialną i etyczną stronę prowadzenia biznesu.

W DANONE nie poprzestaliśmy na tych działaniach. Wiemy, że zrównoważone rolnictwo dzisiaj nie jest już wystarczającym terminem, jakim chcemy określać nasz rozwój i współpracę z dostawcami wszystkich płodów rolnych. Dzisiaj mówimy o Rolnictwie Regeneratywnym. W naszym rozumieniu Rolnictwo Regeneratywne to obszar znacznie szerszy niż rolnictwo zrównoważone. Kluczowym elementem różnicującym te pojęcia jest fakt regeneracji, odnowienia potencjału drzemiącego w zasobach naturalnych.

Regularne audyty w gospodarstwach rolnych gwarantują rozwój naszym rolnikom

Założenia odpowiedzialnego rolnictwa już od dawna nie są obce naszym producentom. My wspieramy ich w przemianie i dostosowaniu się do rosnących oczekiwań konsumentów. Jednocześnie chcemy obalać mit, jakoby polski rolnik był „trucicielem środowiska”, pokazując że zrównoważona hodowla bydła i właściwe zarządzanie gospodarstwem rolnym, wpisuje się w założenia aktualnej polityki Unii Europejskiej „Od Pola do Stołu”. Polityki, która jest nam bardzo bliska z uwagi na to, że dążymy do pełnej transparentności w naszym łańcuchu dostaw.

„Nasi producenci mleka to wspaniali ludzie, którzy nie są obojętni na zachodzące wokół zmiany klimatyczne, które przyczyniają się do degradacji bioróżnorodności, czy pogorszenia kondycji gleb. To właśnie oni najbardziej odczuwają te zmiany. Mają świadomość, że rolnictwo intensywne nie sprzyja rozwojowi ich gospodarstw i podejmują szereg działań ukierunkowanych na wprowadzenie praktyk rolniczych przyjaznych środowisku naturalnemu, tak by swoim następcom pozostawić gospodarstwa nowoczesne i w świetnej kondycji – zarówno finansowej, ale również z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.” – mówi Wioletta Raczkowska, Dyrektor ds. zakupu mleka, Danone.

W Danone wspieramy wszystkich naszych dostawców w tym dążeniu, między innymi poprzez audyty. Aktualnie realizujemy 4 audyty mające na celu zobrazowanie stanu gospodarstw dostarczających mleko do spółek Danone i Nutricia oraz w razie potrzeby skorygować działania tak, by w pełni odzwierciedlały założenia zrównoważonego rolnictwa, a od niedawna – rolnictwa regeneratywnego. Prowadzimy audyt jakościowy, w którym również odnosimy się do kwestii mających wpływ na jakość naszego kluczowego surowca, audyt dobrostanu zwierząt oraz audyt poziomu emisji dwutlenku węgla w gospodarstwach (przy zastosowaniu narzędzia Cool Farm Tool). W 2021 r. wprowadziliśmy audyt rolnictwa regeneratywnego, podczas którego monitorujemy wdrażanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w gospodarstwach dostarczających surowiec do naszych fabryk. Planujemy do końca 2021 roku tym audytem objąć 20% współpracujących z nami gospodarstw. Przeprowadzenie audytów jest warunkiem koniecznym do przyjęcia mleka.

Nasz model kosztowy to opłacalność produkcji i przewidywalność finansowa dla dostawców

Współpraca z rolnikami to z naszej strony nie tylko wsparcie z obszaru odpowiedzialnych praktyk rolnych. Stopniowo zwiększamy liczbę gospodarstw rolnych, z którymi współpracujemy w oparciu o modele kosztowe, tak by zapewnić dostawcy opłacalność produkcji i przewidywalność finansową w długoterminowej perspektywie. Model (tak zwany CPM – Cost Performance Model) bazuje na realnych kosztach produkcji danego gospodarstwa. Dzięki jego zastosowaniu mamy możliwość większej przewidywalności ceny, jak również jej stabilizacji. Dzięki pracy z dostawcami na bazie modeli kosztowych możemy dodatkowo identyfikować obszary wymagające optymalizacji, co skutkuje korzyścią zarówno dla spółek DANONE, jak i dla producenta mleka. Trzeba podkreślić, że założenia rolnictwa regeneratywnego, czy wcześniej zrównoważonego, wpływają na koszty produkcji. Współpraca w oparciu o model kosztowy może złagodzić skutki finansowe takiego dostosowania.

Współpracujemy z rolnikami na rzecz edukacji lokalnych społeczności

Wspólnie z naszymi rolnikami organizujemy również szereg edukacyjnych projektów dla lokalnej społeczności. Najbardziej jesteśmy dumni z naszego autorskiego programu realizowanego wraz z producentami mleka. DanEdu to lekcje o prawidłowych nawykach żywieniowych, produkcji mleka oraz produkcji jogurtu realizowane dla szkół i przedszkoli przy zaangażowaniu naszych rolników i w ich gospodarstwach. Od 2012 roku odbyło się już 400 lekcji, podczas których o zasadach prawidłowej diety oraz konieczności troski o środowisko naturalne usłyszało ponad 15 tys. dzieci.

„Dzięki naszemu unikalnemu modelowi współpracy, wszystkich rolników znamy osobiście, a z większością współpracujemy od wielu lat. Możliwość realizacji wspólnych projektów na partnerskich zasadach, umacnia nasze relacje i pozwala wspólnie sprostać wyzwaniom stawianym przez konsumentów naszych produktów. Każdy dostawca jest częścią naszego zespołu, a tylko zgrany zespół jest w stanie osiągać najlepsze wyniki”. – mówi Jolanta Sas-Wisłocka, specjalista ds. zakupu mleka.

Aktualności