DANONE One Planet. One Health aktualności logo

Opakowanie po produkcie może być cennym surowcem

W DANONE wierzymy, że materiały opakowaniowe  są cennym surowcem. Dlatego zobowiązujemy się, że do 2025 roku 100% naszych opakowań będzie nadawać się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania. Jednocześnie promujemy właściwy recykling opakowań, tak, żeby mogły zyskać drugie życie i nigdy nie trafić do środowiska. O naszych działaniach przypominamy z okazji Światowego Dnia bez Śmiecenia, który przypada na 11 maja.

Nie śmiecąc chronimy środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową. Powinniśmy o tym pamiętać przez cały rok, ale 11 maja przypomina nam o tym szczególnie. Wtedy właśnie obchodzimy Światowy Dzień bez Śmiecenia. W DANONE od wielu już lat podejmujemy szereg działań, które zmierzają do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym, który pozwala raz wyprodukowanym opakowaniom nadać drugie i kolejne życia. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do rozwiązania problemu śmieci zalegających w naszych lasach czy parkach.

Opakowania odgrywają ważną rolę

Opakowania na żywność i napoje są nam potrzebne. Pozwalają chronić produkty, utrzymywać ich odpowiednią jakość, a przez to zapobiegać ich marnowaniu. Wytrzymałość opakowań z tworzyw sztucznych to ich ogromna zaleta z punktu widzenia dostarczania produktów do konsumentów, a z kolei ich lekkość generuje w transporcie relatywnie mniejszy ślad węglowy w porównaniu z opakowaniami z innych materiałów.

Z drugiej strony wiemy, że obecny system selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wymaga zmiany. Jak wskazują dane EUROSTAT – poziom recyklingu tworzyw sztucznych w 2018 r. w Polsce wyniósł 35,7%, a to znaczy, że tracimy dużo cennego surowca. Czujemy się za to odpowiedzialni, dlatego w spółkach DANONE podejmujemy liczne inicjatywy, aby z jednej strony nasze opakowania spełniały zasady ecodesignu, a z drugiej by we współpracy z branżą i organami administracji publicznej tworzyć jak najbardziej skuteczny system zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Opakowania DANONE są coraz bardziej przyjazne dla środowiska

Projektujemy nowe opakowania oraz udoskonalamy te już istniejące na rynku tak, by minimalizować ich wpływ na środowisko. Dążymy do tego, by 100% opakowań nadawało się do recyklingu do 2025 roku. Już teraz mamy liczne przykłady takich rozwiązań. Dla przykładu, już od 2019 r. w ofercie Żywiec Zdrój znajduje się butelka 5L wykonana w 100% z recyklatów, a w tym roku na rynku pojawiła się pierwsza w Polsce przezroczysta butelka – bez etykiety i w 100% z recyklingu. Dodatkowo wszystkie tacki produktów Danone wykonane są w 100% z papieru z recyklingu.

Wraz z partnerami, prowadzimy konkretne działania, by plastik nie trafiał do środowiska

Nasza spółka Żywiec Zdrój od 2 lat aktywnie angażuje się w rzecznictwo (wspólnie z branżą) na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojów, a także w budowanie zrozumienia wśród konsumentów w zakresie korzyści związanych z wprowadzeniem tego systemu. Od 2020 r. wszystkie nasze spółki są także aktywnym uczestnikiem Polskiego Paktu Plastikowego, stawiającego ambitne cele w zakresie zamykania obiegu tworzyw sztucznych. Wierzymy, że jednym z takich rozwiązań jest odpowiednia segregacja oraz umożliwienie ponownego wykorzystanie tworzyw sztucznych. Dlatego jednocześnie proaktywnie zachęcamy konsumentów do odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami m.in. dzięki takim kampaniom jak #DoŻółtegoKosza.

W tym roku również dołączyliśmy do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Oznacza to, że Żywiec Zdrój, Nutricia i Danone razem z ekspertami Programu będą pracować nad planem dalszych konkretnych zmian w zakresie swojej podstawowej działalności biznesowej, rozwijając już realizowaną przez nas politykę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

Aktualności